JOS VAN DER LANS - VIDEO'S
Omdat internet het drukwerk overvleugelt, worden beelden steeds bepalender. Begon deze site in 2004 als een digitaal archief voor het geschreven woord, tegenwoordig volstaat dat niet meer. Video's en filmpjes zijn steeds belangrijker, YouTube wint met de dag terrein als informatie- en nieuwsbron. Zo maakte ik met een klein interviewtje in mei 2010 mijn debuut op YouTube, waarna er snel meer volgde. Reden om voor mijn beeldvorming een aparte plek op deze site in te richten. verhalen over de 3D's cover DEcentraal Sociaal doe-het-zelven cover Eropaf Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied Amargi Canon Sociaal Werk Coördinatie Goede Gieren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig
Divosa-congres 26 november 2015

Jos van der Lans Divosa Najaarscongres 2015 from Divosa on Vimeo.“Leer van diversiteit”

“De grootste vijand van de decentralisaties is het blijven opkijken naar Den Haag. We houden onszelf gevangen in het beeld van ‘een centrale staat die weliswaar decentraliseert, maar door al die bepalingen kunnen we niet doen wat we eigenlijk moeten’. En hoe moeten we dat dan doen? Door meer lef te tonen.' Zo ongeveer begint Jos van der Lans zijn bijdrage aan het Divosa-najaarscongres 2015 over veranderkracht.
Toespraak KING-congres 2015Videoregistratie van twintig minuten durende toespraak tijdens het KING-congres d.d. 15 januari 2015: Dilemma's en mogelijkheden van de drie decentralsiaties.
Tijdens dit congres werd het boekje Nabij is beter gepresenteerd, waarin de essays zijn opgenomen die ik samen met Pieter Hilhorst de afgelopen drie maanden voor De Groene Amsterdammerheb geschreven.

Het boekje kunt u opvragen door een mail te sturen naar: info@kinggemeenten.nl.

Maar de tekst is ook digitaal beschikbaar:

DOWNLOAD HIER DE TEKST ALS PDF-BESTAND

Brabant debat: het nieuwste organiseren

Debatavond Het Nieuwste Organiseren - 9 oktober 2014 te Eindhoven from BrabantKennis on Vimeo.Zo’n 140 geïnteresseerden stonden donderdag 9 oktober 2014 stil bij de kansen en uitdagingen van de ‘participatiesamenleving’. Op tal van terreinen worden burgers tegenwoordig verondersteld zelf het voortouw te nemen, onherroepelijk treedt de overheid terug. Daardoor komen nieuwe vragen op. Bijvoorbeeld hoe we in de nabije toekomst de zorg gaan organiseren en wat de nieuwe verhoudingen op de ‘flexibele’ arbeidsmarkt teweeg brengen. Tijdens deze avond over Het Nieuwste Organiseren in het prachtige industriële Klokgebouw op Strijp S in Eindhoven stond de zoektocht naar nieuwe verhoudingen tussen collectief en individu in Brabant centraal. Wat betekenen deze veranderingen voor de overheid? Wat vraagt het van burgers?
Tijdens een prikkelend tafelgesprek sprak Jan Tromp met Jos van der Lans (cultuurpsycholoog en journalist/publicist), Ad Pijnenborg (oud-voorzitter zorgcoöperatie Hoogeloon) en Josje Damsma (ondernemer, denker en oprichtster van JoCadeau).
Impressies De Decentralisatiesdag 2014

Decentralisaties Dag Raadsledeneditie Zwolle on Vimeo.OMOOC-college over geschiedenis verzorgingssstaat en de #3DIn het begin van dit college over de logica achter de decentralisaties en de geschiedenis van de moderne verzorgingsstaat noem ik als totaalbedrag dat ermee gemoeid zou zijn: 30 miljard. Dat moet een moment van verstandsverbijstering zijn geweest, geen idee hoe ik daar op dat moment aan kwam. Het precieze bedrag is eigenlijk nooit bekend geworden, het lijkt nog elke dag te veranderen, maar alles opgeteld en afgerond gaat het om een bedrag van om en nabij 16 miljard. Dat had ik dus moeten zeggen. Mijn excuses.
Trailer voor online collegereeks
omooc ‘waar is de overheid van?’

Vanaf 28 augustus komt acht weken lang elke donderdag om 12 uur ‘s middags een nieuw online college over ‘waar is de overheid van?’.

Online colleges met frisse inzichten van o.a. Martijn Aslander, Kim Putters, Jos van der Lans, Albert Jan Kruiter, Mark Hillen, Chris Sigaloff en Sadik Harchaoui. Zij spreken over het einde van de overheid zoals we hem kennen, over de vijf reuzeproblemen die de decentralisaties moeten oplossen. En over oplossingen: over een nieuw afwegingskader voor maatwerk, over het radicaal anders financieren van maatschappelijke vraagstukken en hoe we kunnen innoveren van innovatie voor maatschappelijke impact.
Discussiebijeenkomst 8 april 2014 Amsterdamse jeugdzorg: tussen hoop en vreesHoe kan de angst voor afbraak en kwaliteitsverlies in de specialistische jeugdzorg plaatsmaken voor vertrouwen in de aanpak van de gemeente met generalistisch werkende buurt- en wijkteams? Die vraag stond centraal tijdens een door mij voorgezeten bijeenkomst op 8 april van bestuurders en hulpverleners uit het hele jeugdzorgspectrum in Amsterdam, van wijkpreventiewerk tot jeugd-ggz.
Discussie over Doe-het-zelf-maatschappij in Arminius/Rotterdam

DENKCAFE 2014-3-26 from arminius on Vimeo.Moeten wij de overheid wantrouwen als zij burgerinitiatieven omarmt? En wil de burger wel zelfredzaamheid of toch liever regels? Vier advocaten van zelforganisatie verschilden daarover verrassend van mening tijdens een debat 26 maart 2014 in het Rotterdamse Arminius: Justus Uitermark (hoogleraar Samenlevingsopbouw), publicist Jos van der Lans, Joke van der Zwaard (Leeszaal Rotterdam) en Wikimedia-voorzitter Jan Bart de Vreede.
Verbeelding van briefwisseling met Nazmiye Oral16 januari 2014 | Korte film voor de slotbijeenkomst van Buurtalliantie, een platform dat 5 jaar lang als een karavaan door het land trok om andere manieren van werken en nieuwe vormen van samenwerking in buurten te stimuleren: met en vanuit bewoners. In deze film wisselen cultuurpsycholoog en journalist/publicist Jos van der Lans en actrice/schrijfster Nazmiye Oral in briefvorm met elkaar van gedachten over anders werken in het sociale domein.

Concept: Jos Tendijck
Vormgeving en productie: Marc Schaaps
Vraaggesprek in OBA-live op 14 oktober 2013jos van der lans in
oba-live

Klik op de afbeelding om het vraaggesprek met Theodor Holman te bekijken.
25 jaar De HellingOp zaterdag, 9 februari vierde de Helling, het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau GroenLinks, zijn 25-jarig jubileum met een live editie in cultuurhuis Stefanus in Utrecht. Ik ben een van de oprichters van De Helling, en eigenlijk de enige van die generatie die bij dit toch gedenkwaardige jubileum aanwezig was. Het centrale thema van de dag was de betekenis van eigen verantwoordelijkheid, de discusise die de laatste editie van de Helling begon, werd tijdens deze conferentie voortgezet. 's Ochtends hield de Belgische hoogleraar psychoanalyse Paul Verhaeghe een inleiding onder de titel ‘responsabilisering of disciplinering?’ Verhaeghe werd bekend door zijn boek Identiteit, waarin hij beschrijft hoe het neoliberalisme onze identiteit aantast. Ook tv presentatrice Naeeda Aurungzeb gaf haar visie op eigen verantwoordelijkheid. 's Middags werd er gedebatteerd met alle Tweede Kamerleden van GroenLinks (behalve Jesse Klaver), een enkele PvdA'er en specialisten op het terrein van arbeidsmarkt, zorg en duurzaamheid. Ik figureerde in het slotforum, waarvan u hierboven de beeldregistratie kunt nakijken.
Interview Omroep HoutenOp 22 november 2012 was er in Houten-Noord een inspirerende bijeenkomst in Cultuurhuis Schoneveld over wijkgericht werken. Ik was een van de inleiders. Na afloop interviewde Omroep Houten mij voor een kort verslag. Er bleek veel belangstelling voor de volledige versie van het interview, zodat Omroep Houten heeft besloten om het hele interview met mij en andere sprekers op YouTube te zetten. De eerste tien minuten ben ik aan het woord, daarna na 10'52" gaat het gesprek verder met Ilse de Lange, wijkagent in Houten Noord-Oost. Na 11'32" gaat het gesprek tot 17'00" verder met Klaas Mulder, dwarsdenker en deskundig op het gebied van wijkgericht werken. De middag is georganiseerd door Van Houten & Co en Viveste.
Lezing Trendbureau OverijsselTrendbureau Overijssel organiseert sinds 2009 de lezingencyclus 'De Wijzen in het Oosten'. Landelijke opinieleiders buigen zich elk vanuit hun eigen persoonlijke invalshoek over de toekomst van Oost Nederland. Op 8 maart sprak Jos van der Lans zijn lezing Power to the People 2.0 uit.

Uit de aankondiging: 'De kloof tussen overheid en burgers wordt steeds groter. De overheid raakt steeds meer verzeild in haar eigen systeem, terwijl de burger het contact met deze overheid verloren is. Power to the people 2.0... Maar hoe?
We staan aan de vooravond van een lang proces dat de verhouding tussen de overheid en burgers verandert. De burgers wil dit graag, maar weet tegelijkertijd niet precies hoe. Verantwoordelijkheden verschuiven steeds meer naar gemeentelijk niveau. Je ziet dat ook gemeenten nog zoekende zijn hoe zij deze nieuwe relatie met de burger vorm kunnen geven. Een uniek moment in de verzorgingsstaat!

Zie voor een uitgebreid verslag: Trendbureau Overijssel.

Presentatie 'Power to the people'Presentatie tijdens het symposium Kern in de keten van 24 november 2011. Tijdens dit symposium presenteerde de Noordhollandse woningcorporatie Woonwaard de contouren van een nieuwe beleidsvisie. U ziet hier de registratie van mijn presentatie 'Power to the people'.
Woonwaard Alkmaar e.o.: Symposium 'Kern in de keten'Compilatie van het symposium Kern in de keten van 24 november 2011. Tijdens dit symposium presenteerde de Noordhollandse woningcorporatie Woonwaard de contouren van een nieuwe beleidsvisie. Cultuurpsycholoog en publicist Jos van der Lans hield zijn presentatie Power to the People. Joke Bakker, voorzitter van de LSA illustreerde deze burgerkracht met voorbeelden uit Engeland en Nederland.
Verslag conferentie Profijt van cultuur in de wijkDe conferentie Profijt van Cultuur, die op 26 september in Amsterdam werd georgansieerd, is nagenoeg volledig in beeld gebracht. Hierboven een paar fragmenten waarin ik zelf een rol speel. Alle opnamen kunt u bekijken op: www.cal-xl.nl/.
Registratie ZonMw congres over vrijwillige inzetTijdens het ZonMw-congres over jeugdzorg en vrijwillige inzet heb ik de inleiding verzorgd. Hier treft u de presentatie aan: Lezing ZonMw – 22 september 2011 – Vechthuis Utrecht. De video geeft een impressie van de dag.

SEV-YouTube-interview bewonersparticipatieSamenvatting Publicist Jos van der Lans volgt de bewonersparticipatie al jaren, verbaasde zich als een van de voorzitters van de Commissie wijkaanpak over de werkwijze bij de 40 Vogelaarwijken. Van der Lans stelt dat op papier de bewoners centraal staan, maar dat corporaties en gemeenten een enorme bezwarenfabriek beheren die gaat draaien zodra er concrete voorstellen komen. Ondanks budgetten en vouchers komen burgers niet ‘met hun vingers aan de macht’.

Er tekenen zich – wellicht door de bezuinigingen – momenteel andere verhoudingen af. Het moment om door te pakken en mensen hun eigen leefomgeving terug te geven. In Nederland zijn we eraan gewend om eerst alle risico’s af te dekken en dan pas te beginnen. Als we daar een breuk in kunnen forceren en we zetten creativiteit in, zitten we over tien jaar tenminste niet weer over bewonersparticipatie te praten.
Dvd Eropaf!-lezing (trailer)Sinds het verschijnen van mijn boek Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk in juni 2010 ben ik op vele plaatsen in het land geweest waar mensen nadenken over nieuwe omgangsvormen tussen overheid en burgers. Onbedoeld ben ik zo uitgegroeid tot een soort ambassadeur van wat inmiddels bekend staat als Welzijn-Nieuwe-Stijl.

Op 1 december 2010 maakte het leerwerkbedrijf Filmschool Iriszorg in het LUX-theater in Nijmegen een registratie van mijn voordracht, waarin ik het publiek meeneem in een reis door de geschiedenis van het sociaal werk om tenslotte uit te komen in de actualiteit van bezuinigingen en onvermijdelijke veranderingen.
Het resultaat is een onderhoudende dvd van 45 minuten waar professionals, politici, bestuurders, ambtenaren, docenten en studenten hopelijk volop inspiratie aan kunnen ontlenen.

U kunt de dvd bestellen bij de stichting Eropaf. De dvd kost € 10,- (excl. verzendkosten). Ter bestrijding van de productiekosten vraagt de stichting Eropaf! aan organisaties die de dvd gebruiken voor publieke vertoning, onderwijs of plaatsing in een bibliotheek naast de dvd een licentie aan te schaffen. Deze kost € 25,-. Stuur een mailtje naar: marc@eropaf.org.

Op basis van de dvd maakte de Filmschool Iriszorg een trailer die sindsdien op YouTube is te zien. Deze kunt u hierboven afspelen.

Eropaf-interview op WMO-congresGeüpload door zorgenwelzijn op 9 jun 2010

Publicist Jos van der Lans benadrukte tijdens het Zorg + Welzijn Wmo congres op 27 mei 20010, waar hij zijn boek Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk ten doop hield, dat het nieuwe welzijnswerk ook nieuwe professionals vraagt. 'Er komen zware tijden aan: bezuinigingen, de Awbz wordt verder uitgekleed, de organisatie van de jeugdzorg gaat veranderen. Al die ontwikkelingen vragen andere kwaliteiten van welzijnswerkers. Zij moeten eropaf gaan, outreachend werken, eigenlijk zoals de klassieke welzijnswerker.'
Ontregelen bij VPRO-boekenZondag, 11.30 uur, Nederland 1, in gesprek met Wim Brands over 'Ontregelen' in het programma Boeken.

De uitzending werd herhaald in juli 2008, en leverde toen verrassenderwijs duizenden bezoeken aan mijn website op, terwijl na de eerste tuitzending nauwelijks enige verhoding te merken was. Meer informatie over Ontregelen op de speciale Ontregelen-pagina op deze site.