JOS VAN DER LANS - CURRICULUM VITAE
Personalia
naam:
voornamen:
roepnaam:
Van der Lans
Josephus Johannes Maria
Jos
privé-adres:
plaats:
telefoon:
Feike de Boerlaan 23
1019 KS Amsterdam
(020) 4194657
kantooradres:
plaats:
telefoon:
Feike de Boerlaan 31
1019 KS Amsterdam
(020) 4194657
geboortedatum:
geboorteplaats:
02-04-1954
Breda
burgerlijke staat: ongehuwd
samenwonend (met Hetty Vlug)
2 kinderen (Lisa 1991, Thomas 1993), 2 pleegkinderen (Naömi 1991, Mirelva 1994)
Biografie Zie: wikipedia
Twitter www.twitter.com/josvanderlans
   
Onderwijs en opleiding
naar boven
1960 - 1973 Lagere en middelbare school in Amsterdam (tot 1964) en Den Haag. Diploma: Atheneum B.
1973 - 1977 Kandidaatsopleiding psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN).
1977 - 1981 Doctoraalopleiding cultuur- en godsdienstpsychologie aan de KUN. Onderzoek- en scriptie-onderwerp: `Jeugdcultuur, provo en jongerenbeweging'. Bijvakken: massacommunicatie en pedagogiek.
1979 - 1981 Opleiding tot docent maatschappijleer aan de afdeling vakdidactiek maatschappijleer van de KUN.
1980 - 1981 Opleiding wetenschapsvoorlichting bij Pers & Voorlichting KUN.
2005 - 2008 Lid jury ASW Masterprijs, faculteit sociale wetenschappen Rijksuniversiteit Utrecht, prijs voor de beste Masterthesis.
   
Werkervaring
naar boven
1977 - 1981 Verschillende student-assistentschappen in faculteit der sociale wetenschappen aan de KUN (ondermeer bij de vakgroep sociale psychologie, nationale en politieke systemen, onderwijskunde en de afdeling maatschappijleer).
1981 - 1982 Free-lance medewerker van het tijdschrift Jeugd en Samenleving.
1982 - 1987 Eindredacteur van het tijdschrift Marge.
1983 - 1984 Docent psychologie aan de Voortgezette Opleiding te Nijmegen (voor 8 uur per week).
1987 - 1989 Eerst adjunct-hoofdredacteur, later hoofdredacteur van het Welzijnsweekblad (10.000 abonnees) en het Tijdschrift voor de Sociale Sector (5000 abonnees).
1990 -1991 Fulltime freelance werkzaamheden onder de naam van Tekst & Adviesbureau Interlinie. Opdrachtgevers ondermeer: de gemeente Rotterdam, de provincie Noord-Brabant, het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant, het Nederlands centrum voor Geestelijke volksgezondheid, het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, Stichting De Ombudsman, het Ministerie van WVC, de Stimuleringsgroep Emancipatie-Onderzoek.
1991 - 1994 Redacteur de Volkskrant, verantwoordelijk voor de opiniepagina Forum.
1993 - heden Opnieuw zelfstandig tekstschrijver. Voor een deel met de dezelfde opdrachtgevers als in de periode voor mijn Volkskrant-tijd, voor een deel met nieuwe opdrachtgevers, zoals: Rijkswaterstaat, het Instituut voor Publiek en Politiek, het politiek-culturele centrum De Balie in Amsterdam, uitgeverij Inmerc, de Brabantse zorginstelling voor mensen met een handicap Prisma, de gemeenten Amsterdam en Almere. De meeste tijd gaat de laatste jaren heen met grotere projecten, die nogal eens in een boek uitmonden. Zie: de boekenpagina op deze site. Sinds het verschijnen van de boeken Koning Burger en Ontregelen is ook het geven van lezingen een regelmatig voorkomende bezigheid. Zie de lezingen-pagina op deze site.
1999 - 2007 Eerstekamerlid voor GroenLinks
2010 - 2011 Voorzitter (samen met Wim Deetman en René Scherpenisse) van de door minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) ingestelde visitatiecommissie van de zogenaamde krachtwijken (ook wel de veertig Vogelaar-wijken genoemd). Zie het eindverslag
   
Bestuurlijke en beleidservaring
naar boven
1975 - 1977 Voorzitter van de Unie van Studenten te Nijmegen (USN)
1977 - 1978 (Student) Bestuurslid subfaculteit psychologie KUN
1979 - 1980 Bestuurslid Stichting Studentenpers Nijmegen (SSN)
1980 - 1986 Voorzitter Stichting Oranjebitter, beheerstichting van het pand Oranjesingel 42 in Nijmegen.
1984 - 1987 Bestuurslid Katholiek Sercice Instituut voor de Levensvorming (KSIL) te Arnhem – een katholieke jongerenorganisatie.
1986 - 1990 Llid stichtingbestuur tijdschrift De Helling, zie: www.dehelling.net.
1989 - 1993 Lid stichtingbestuur uitgeverij TMW.
1996 - 2000 Lid van het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks.
2000 - 2008 Lid van de Raad van Toezicht van het organisatie-adviesbureau De Beuk, zie: www.beuk.nl
2004 - 2012 Lid van de Raad van Toezicht HVO Querido - instelling voor maatschappelijk opvang en begeleid en beschermd wonen in Amsterdam. Zie: www.hvoquerido.nl
2006 - 2013 Voorzitter bestuur Stichting Belangenbehartiging Amsterdamse Dak- en Thuislozen - BADT. Zie: www.badt.nl
2007 - 2014 Voorzitter Stichting Cultuur aan 't IJ, exploitant van de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. Zie: www.tolhuistuin
2007 - 2011

Voorzitter (tot 1 juni 2011) Stichting EROPAF!, zie: www.eropaf.org.

2010 - 2015

Lid van de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW), sinds 2015 Beroepsvereniging voor Professionals in het Sociaal Werk (BPSW).

2014 - 2022 medeoprichter van de actie-onderzoek-coöperatie Goede Gieren (met onder anderen Pieter Hilhorst) Zie: goedegieren.nl. Sinds 2018 bestuurder.
2015 - 2016 In opdracht van KING / VNG de organisatie van tien 3D-labs in verschillende gemeenten en de verzorgings van een tweewekelijkse rubriek Nabij is beter op socialevraagstukken.nl over de transformatie van het sociaal domein.
2016 - 2021 Voorzitter van de Buurtcoöperatie OHG (Oostelijk Havengebied). Zie: http://buurtcooperatieohg.nl/
2017 - 2022 Secretaris bestuur van Vereniging Amargi - vereniging van mensen die zich met elkaar willen bevrijden van geldzorgen.
2017- 2021 Lid van Raad van Toezicht U-Centraal en JoU (Utrechtse welzijn- en jongerenwerkorganisaties). Zie: www.JoU-Utrecht.nl en www.u-centraal.nl/
2018 - heden Lid van het bestuur van de stichting BeterBuren - organisatie van buurtbemiddeling in de regio Amsterdam.
2019 - heden Lid van de Raad van Advies van woningcorporatie WoonInc in Eindhoven. Zie: www.wooninc.nl/raadvanadvies
   
Media-ervaring
naar boven
1977 - 1983 Redacteur kwartaaltijdschrift Psychologie & Maatschappij.
1982 - 1987 Eindredacteur tijdschrift Marge (zie werkervaring).
1987 - 1989 (Adjunct) Hoofdredacteur van Welzijnsweekblad en het Tijdschrift voor de Sociale Sector (zie werk-ervaring).
1987 - 1990 Columnist Nijmeegs Universiteitsblad KU-nieuws.
1990 - 1991 Columnist van De Psycholoog.
1990 - 1994 Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor de Sociale Sector.
1990 - 1994 Columnist van het Tijdschrift voor Gezondheid en Politiek.
1990 - 1996 Redactielid van het kwartaaltijdschrift de Helling.
1991 - 1994 Redacteur van de Forum-pagina van de Volkskrant (zie werkervaring).
1994 - heden Columnist en medewerker TSS, sinds 1 januari 2013: - Tijdschrift voor sociale vraagstukken.
1994 - 1998 Medewerker van de Groene Amsterdammer
1997 - 1998 Columnist van J/M - maandblad voor ouders.
1998 - heden Redacteur BO1 Nieuwsbrief – bewonerskrant van het BO1 blok op het Borneo-eiland in het Oostelijk Havengebied, zie: www.bo1.nl
2002 - 2005 Medewerker Vrij Nederland, met name voor de opinierubriek ‘Brandende Kwesties’ Zie voor de teksten: het VN-archief op deze site
2003 - 2014 Columnist van Aedes Magazine, maandblad van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Zie: het Aedes Magazine-archief
2004 - 2010 Columnist tijdschrift DANS, uitgave van het Landelijk Centrum Amateurdans. Vanaf najaar 2008 is de naam veranderd in DANS Magazine. Zie: het DANS-archief.
2007 - 2013 Columnist GroenLinks Magazine
2007 - heden Initiatiefnemer en redacteur Canon Sociaal Werk. Penningmeester van de gelijknamige vereniging.
2007 - 2009 maandelijks 'stamgast' bij het NCRV-programma Stand.café op Radio1 (door de weeks dagelijks van 18.30 uur tot 19.00.
2017 - heden Columnist Huurpeil, kwartaalblad van de Woonbond.
 
naar boven