JOS VAN DER LANS - BOEKEN - EROPAF!

Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk is op 27 mei 2010 gepresenteerd op het WMO-congres 2010 in Nieuwegein. Het boek is een vervolg op Ontregelen. De herovering van de werkvloer dat twee jaar geleden verscheen. Ontregelen eindigde met de oproep om de beste professionals aan het front aan het werk te zetten. In Eropaf! wordt dat verder uitgewerkt voor het sociaal werk. Hoe komt het dat sociale professionals uit de frontlinies van de samenleving zijn verdwenen en wat moet er veranderen om ze weer een rol van betekenis te laten spelen?

Na een kritische reis door de geschiedenis van het welzijnswerk schetst Eropaf! nieuwe ankerpunten voor sociaal werk. Dat werk is gebiedsgericht georganiseerd, herkenbaar aanwezig, activerend en gericht op ‘eigen kracht’, georiënteerd op de leefwereld van mensen en hun sociale ecologie, antibureaucratisch en buiten-insititutoioneel, krachtig gemandateerd, politiek geruggensteund en wars van snelle (deel)specialismen. Dat zijn niet zomaar wat beleidskreten, dat moet uitgroeien tot een professionele revolutie, een heel andere manier van denken over en organiseren van sociale zorg in Nederland.

Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk bevat 185 pagina, en kost € 16,50. ISBN: 978 90 457 0431 9 NUR 300/740

U kunt het boek kopen/bestellen via uitgeverij Augustus of in de boekhandel. Als u het boek digitaal bestelt via de Stichting Eropaf! dan houdt deze stichting er ook nog wat geld aan over. U moet uw bestelling dan plaatsen via: http://www.eropaf.org/boeken.php

Eerste druk: mei 2010, tweede druk: juni 2010, derde druk, augustus 2010, vierde druk, september 2010, vijfde druk, november 2010, zesde druk, maart 2011, zevende druk, oktober 2011.

Zie ook:
interview Binnenlands Bestuur - 25 juni 2010,
interview Weliswaar.be, 5 juli 2010.

Van onderop Over burgers, professionals, ambtenaren en bestuurders Ben Sajet, een leven lang sociale geneeskunde Ontsnappen aan aanbesteden Canon Beroepsverenigingen Sociaal Werk cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Canon Sociaal Werk Beter Buren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig
DVD Eropaf!-lezing

Op 1 december 2010 maakte het Nijmeegse leerwerkbedrijf Filmschool Iriszorg in opdracht van de stichting Eropaf! een registratie van de lezing die Jos van der Lans sinds het verschijnen van zijn boek Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk op tal van plaatsen in het land heeft verzorgd. Daarvan is vanaf 1 april 2010 een dvd beschikbaar. Deze kost € 10,- (excl. verzendkosten). Ter bestrijding van de productiekosten vraagt de stichting Eropaf! aan organisaties die de dvd gebruiken voor publieke vertoning, onderwijs of plaatsing in een bibliotheek naast de dvd een licentie aan te schaffen. Deze kost 25,-. Stuur een mailtje naar marc@eropaf.org of bestel de dvd vanaf 20 maart 2011 via www.eropaf.org.

De flaptekst
Aan het welzijnswerk hangt tegenwoordig de onverbiddelijke geur van overbodigheid. Het is in de ogen van velen een praatjesmakende en nietszeggende sector. Om die reden bungelen welzijnswerkers onderaan de professionele statusladder en moeten zij elk begrotingsjaar voor hun baan vrezen. Op zoek naar een verklaring voert Jos van der Lans de lezer langs de spijkerbroekenrevolutie van de jaren zeventig naar de actuele wereld van grote instellingen, die zich steeds verder hebben afgezonderd van de leefwereld van burgers.

Maar het tij keert. Op steeds meer plekken onttrekken professionals zich aan de bureaucratie en gaan eropaf. Dit nieuw type sociaal werkers gelooft niet langer in het oplossend vermogen van instituties, maar in de eerste plaats in de kracht van mensen zelf. Zij verstaan de kunst van het verbinden. Zij brengen sociale netwerken tot leven, zij koppelen mensen aan elkaar, zij verbinden dromen met mogelijkheden, mensen met kansen. Zij tekenen, aan de vooravond van een ingrijpende bezuinigingsronde, voor een nieuwe start van het sociaal werk.

In zijn succesvolle boek Ontregelen pleitte Jos van der Lans voor een herovering van de werkvloer door professionals om te ontsnappen aan de vervreemdende regelzucht en proceduredwang in de publieke sector. In Eropaf! werkt hij die gedachte uit voor het sociaal werk.
Persstemmen  

In Eropaf! bouwt Van der Lans verder aan de gedachtegang van zijn boek Ontregelen. En het moet gezegd: dat levert opnieuw een scherpe en prachtige analyse op van de publieke en simipublieke sector in ons land. Dit boek geeft professionals en bestuurders inspiratie om in denken en doente werken aan een nieuwe start van het sociaal werk.
In: Aedes Magazine, nr. 12/2010

Van der Lans is een gepassioneerd schrijver en spreker. Zijn boek leest dan ook als een doorleefd en vurig pleidooi, waarin je, of je wilt of niet, wel moet meegaan.
Leo Witte op site Edmund Husserl-stichting

Dit boek moet je lezen als je de toekomst van het sociaal werk, en de richting die Metropool uitgaat, beter wil begrijpen.
De Rode Pinguín - Een weblog over innovatie en vernieuwing, over de cultuur en structuur van de sociale onderneming Metropool vzw.

Eropaf is namelijk geen onschuldig woord. Er bestaat een heuse eropaf-beweging. Het zijn mensen die een omslag nastreven in de sociale sector. Ze willen breken met de praktijk dat overheidsinstellingen liever brieven schrijven dan bij mensen langs gaan.
Ze willen breken met de praktijk dat in multi-probleemgezinnen vijftien verschillende hulpverleners over de vloer komen. Ze willen breken met de praktijk waarin hulpverleners liever zorg uit handen nemen dan mensen in staat te stellen om het zelf te rooien met behulp van hun netwerk. De cultuursocioloog Jos van der Lans is de intellectuele vader van deze beweging. In zijn boek Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk beschrijft hij de nieuwe manier van werken.
Pieter Hilhorst in de Volkskrant, 13 juli 2010.

Op een zeer prettig geschreven toon krijg je een verhelderende blik voorgeschoteld op de veranderingen door de jaren binnen het welzijnswerk.
Francis Bock (directeur van WijkAlliantie) op corporatieNL

Jos van der Lans is één van de weinigen die zich voortdurend beweegt op het grensvlak van politiek, beleid en de praktijk van het sociaal werk. Hij heeft een schat aan kennis van praktijken, beleidsdocumenten en theorieën en zit boven op de actualiteit. Zijn schrijfstijl is helder en hij neemt makkelijk en duidelijk stelling. (...) Zijn betoog kan niet serieus genoeg genomen worden. Hij is één van de trendsetters die een breed sociaal werk en een stevige basisprofessional zien als de strategie om actief burgerschap en de wmo handen en voeten te geven en specialisatie en institutionalisering te verminderen.
Hans van Ewijk, recensie (lange versie) voor SoziO (september 2010, nr.95)

 
Publicaties & recensies  
Hieronder kunt u publicaties, recensies en andere opmerkelijke zaken die verband houden met de publicatie van het boek bekijken. U mag uiteraard ook zelf reageren op de inhoud van het boek: info@josvdlans.nl. Als u op één van de onderstaande items klikt verschijnt de tekst in uw beeldscherm en kunt u deze desgewenst downloaden.

2010-05 Proloog EROPAF.pdf
2010-05 WMO-special Zorg en Welzijn - interview.pdf
2010-05 TSS - Het welzijnswerk is dood. Leve het sociaal werk - voorpublikatie H19.pdf
2010-06 Aedes Magazine - recensie Eropaf.pdf
2010-06 Binnenlands Bestuur - interview over Eropaf.pdf
2010-07 Pieter Hilhorst over EROPAF in de Volkskrant.pdf
2010-07 TSS - Geachte informateur.pdf
2010-07 interview Jan Tromp, Volkskrant 030710.pdf
2010-07 Huuserl-stichting - recensie Leo Witte.pdf
2010-09 TSS - Een grote schoonmaak - Welzijn Nieuwe Stijl.pdf
2010-09 SoziO - recensie Hans van Ewijk - nr. 95 - ingekort.pdf
2010-09 Sozio - Hans van Ewijk - lange boekbespreking.pdf
2010-09 intrervliew in Weliswaar.be.pdf
2010-10-28 Michel de Winter in Binnenlands Bestuur.pdf
2010-12 GaZet-Brabant - interview.pdf
2010-12 TSS - Leve de Wikistad - manifest.pdf
2010-12-16 NRC Handelsblad - Eigen Kracht Manifest.pdf
2010-12 WIKISTAD.pdf
2011-02 TSS - de crisis van het nvmw.pdf
2011-04 Eropaf - netwerkbijeenkomst WRAP AROUND CARE.pdf
2011-04 Delfzijlse noties.pdf
2011-04 TSS - Een grijze revolutie.pdf
2011-04- VNG Magazine - rondetafelgesprek met Bart lammer - Hein de Graaf - Jos van der Lans.pdf
2011-05 TSS - Een nieuwe generatie.pdf
2011-07 FLYER - Nationaal Eropaf-lab 13 oktober 2011.pdf
2011-09 PERSBERICHT EROPAF-congres 13 10 11.pdf
2011-09 TSS - Het Eropaf-Laboratorium.pdf
2011-09 Programma Eropaf! Laboratorium 13-10.pdf
2011-10 NICIS - Nico de Boer - verder met burgerkracht.pdf
2011-12 Nieuwsbrief Eropaf.pdf
2011-11 Voorbij de instituties - essay in Vrijzinnig Paternalisme.pdf
2024-04-TSV-TERUGBLIK-Op_zoek_naar_een_nieuwe_civil_society.pdf