JOS VAN DER LANS - BOEKDETAILS
Titel: DEcentraal
Subtitel De stad als sociaal laboratorium
Auteur(s): Nico de Boer en Jos van der Lans
ISBN: 978904502615
Prijs: € 17,99
Uitgave: Atlas Contact
Datum: maart-2014
144 pagina's
Lees de recensie
Inhoud:

Het politieke landschap in Nederland verandert radicaal. Door enorme decentralisaties krijgen gemeenten voor het eerst in de geschiedenis van de verzorgingsstaat ťcht iets te zeggen over welzijn en zorg. Tegelijkertijd groeit de beweging van burgers die met tal van lokale initiatieven het heft in eigen handen nemen. Burgers en lokale overheid komen zo in een nieuwe verhouding tot elkaar te staan.

In DEcentraal verkennen Nico de Boer en Jos van der Lans dit nieuwe lokale landschap. Wat kunnen burgers zelf? Waar komen ze hun grenzen tegen? Welke rol spelen sociale professionals? Wat verandert er als burgers hun eigen lokale voorzieningen gaan beheren? Hoe zorgen lokale politici ervoor dat zij een rol kunnen blijven spelen tussen het geweld van de decentralisaties en de burgerkracht van de doe-het-zelf-democratie?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer weten? Lees het voorwoord. Wil je het boek kopen? Gebruik de kortingsbon. Tot 5 juni 2014 kan je deze gebruiken, ook bij digitale bestellingen, daar volstaat het als je kortingscode intikt: 902-08652. Het scheelt drie euro (§ 14,99 i.p.v. § 17,99).

Wil je nog meer voorproeven? Kijk hier voor het eerste essay zoals dat in De Groene Amsterdammer is verschenen. Het slotessay kan je hier downloaden.

Commentaren / recensies:
De eerste recensie van het boek stond op de site van www.famo.org, site van het netwerk voor managers en medewerkers bij de lokale overheid op het gebied van FinanciŽn & Control, HRM en Organisatie, en Informatiebeleid.

Ruimtemaker Frans Soeterbroek, 20 maart 2014: "Ik ben erg gecharmeerd van jullie vermogen om ’de stad als sociaal laboratorium’ in anekdotes en cases invoelbaar te maken, in een historisch perspectief te plaatsen, theoretisch te duiden, conceptueel te verrijken (gulzig bestuur, crafting communities etc.) en dat alles in een lichte activistische toon." (Zie weblog: 21 maart 2014)

Kort interview op site Aedes (21 maart 2014): ’Woningcorporatie moet gaan denken als coproducent’

SCP-directeur Kim Putters, 30 maart 2014: "(...) treffend en scherp. de agenda aan het einde prikkelt, al laat deze nog wel wat vragen open."

Recensie in Woonbondig, april 2014: "DEcentraal is een zeer leesbaar en prikkelend boek, waar ook huurdersorganisaties inspiratie kunnen halen."

Uit een bespreking op de site van Platform31: "De auteurs nemen de lezer mee op een leerzame reis langs talloze wijk- en buurtinitiatieven in stad en regio die stuk voor stuk een bijdrage leveren aan de decentralisatieopgaven. Alleen die reisgids maakt dit boek al een ’must read’ voor iedereen die betrokken is bij het lokaal bestuur - en in het bijzonder voor de nieuwe gemeenteraadsleden. En niet alleen om zicht te krijgen op wat de ’doe democratie’ of ’participatiesamenleving’ nou eigenlijk precies is, maar juist ook omdat de betrokkenen aan het woord komen over de belemmeringen in regelgeving, ambtelijke bureaucratie of politieke onmacht die ze tegenkomen: ’In Nederland is iets eenvoudigs organiseren zo ongeveer het moeilijkste wat er is’. Bestuurders, politici en ambtenaren zouden zich dan ook beter moeten realiseren dat het lokale niveau het brandpunt van tal van bewegingen is. Op sociaal, economisch, ecologisch terrein vormen ze het speelveld van innovaties en systeemvernieuwing." Klik hier voor de hele bespreking.

Han Noten (oud-senator PvdA, burgemeester van Dalfsen), 17 april: "Beter dan het boek van Benjamin R. Barber.."

18 april - WRR-medewekrer Peter de Goede besprak DEcentraal voor VNG-Magazine. Een fragment: ’Was de naoorlogse verzorgingsstaat dan een historische vergissing? Nee, zover gaan De Boer en Van der Lans zeker niet. Maar de ’oude’ verzorgingsstaat met zijn nadruk op verzekerde, universele rechten en landelijke gelijkheid is te duur en moet meer ruimte scheppen voor burgerkracht (en daarmee ook voor lokaal maatwerk en variatie). Daarom zijn de ingezette decentralisaties op het terrein van de (jeugd)zorg en de onderkant van de arbeidsmarkt volgens De Boer en Van der Lans in principe een goede zaak. Ze moeten wel veel verder gaan dan louter het verschuiven van middelen van Rijk naar gemeente. Van gemeenten wordt een paradigmashift gevraagd: ze moeten zich echt gaan voegen naar de doe-het-zelfinitiatieven (en niet omgekeerd)." Klik hier voor de hele recensie.

Bestellen/info
 
Op 10 maart 2014 werd DEcentraal. De stad als sociaal laboratorium gepresenteerd in een door De Groene Amsterdammer georganiseerde bijeenkomst in Spui25 te Amsterdam, Onder leiding van hoofdredacteur Xandra Schutte (links)gingen Nico de Boer en Jos van der Lans (tweede en derde van links) in gesprek met Maurice Specht (ondermeer van LeeszaalWest in Rotterdam) en Jantine Kries (directeur VNG) (beiden rechts op de foto) en met de zaal (niet goed te zien).
Van onderop Over burgers, professionals, ambtenaren en bestuurders Ben Sajet, een leven lang sociale geneeskunde Ontsnappen aan aanbesteden Canon Beroepsverenigingen Sociaal Werk cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Canon Sociaal Werk Beter Buren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig