JOS VAN DER LANS - PUBLICATIES

Voor een aantal tijdschriften, en vooral voor TSS - Tijdschrift voor sociale vraagstukken, schrijf ik op min of meer regelmatige basis. Maar daartoe blijft het niet beperkt. Er komt altijd wel weer wat langs: een tijdschrift, een redactie, mensen die een bundel samenstellen, mensen die op zoek zijn naar een gastcolumnist of een columnist voor een jaar. Op deze pagina vindt u de resultaten daarvan. Vanaf 2002 is het redelijk compleet. Van de periode daarvoor zijn alleen die publicaties opgenomen die redelijk bekend zijn geworden en waarnaar nog steeds vraag is.

cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar cover DEcentraal Sociaal doe-het-zelven cover Eropaf Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Amargi Canon Sociaal Werk Beter Buren Coördinatie Goede Gieren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig
Publicaties: Selecteer publicaties uit het jaar
2022-10-27-UWV-afscheid-Tof-Thissen.pdf
2022-07-HUURPEIL-De_Punten_van_Hugo.pdf
2022-10-TSV-Beledigende_broccoli_versus_bezield_paternalisme.pdf
2022-09-voorwoord-lexicon-nabijheid-en-sociaal-werk.pdf
BO1_100nieuwsbrieven-web.pdf
2022-06-TSV-Desastreuze_richtlijn.pdf
2022-02-TSV-De_wet_van_10.pdf
2021-12-TSV-Amsterdam_past_op_de_woorden.pdf
1993-10-27-de_Groene-interview-AJ_Heerma_van_Voss_ocred.pdf
2022-02-Huurpeil-De_nieuwe_schoenen_van_Hugo_de_Jonge.pdf