JOS VAN DER LANS - POLITICUS
Ik was van juni 1999 tot juni 2007 lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks.
In dit deel van de site vindt u de weerslag van die periode.

Intro

Ik ben een kind van de jaren zeventig. Vanaf het moment dat de gemoederen in die jaren verhit raakten ben ik politiek betrokken geweest, op de middelbare school, in de studentenbeweging. Ik was in Nijmegen voorzitter van de politieke studentenvakbond, en sloot mij halverwege de jaren zeventig aan bij de CPN. Midden jaren tachtig hield ik de partij voor gezien. Het was een sterfhuis geworden, verscheurd door onoplosbare twisten tussen horizontalen en verticalen, stalinisten en nieuwlichters.

De linkse samenwerking, waar ik in mijn studententijd altijd voor geijverd had, kreeg een vervolg toen ik in 1987 betrokken raakte bij de oprichting van het tijdschrift de Helling, een fusie van de tijdschriften die werden uitgegeven door de wetenschappelijke bureaus van de PPR, PSP en CPN. De Helling werd een GroenLinks-initiatief avant la lettre. Een klein links intellectueel laboratorium voor progressieve samenwerking en debat.

Ik werd weer lid toen GroenLinks in 1990 daadwerkelijk ontstond, raakte betrokken bij de werkzaamheden van het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks, was redacteur van de Helling en raakte – op de achterhand – steeds meer geïnvolveerd in GroenLinks. In 1999 leidde dat tot een kandidaatstelling voor de Eerste Kamer. De Tweede Kamer trok me helemaal niet (te hectisch, te hijgerig, te veel ellebogen), maar de Eerste Kamer… dat leek me wel wat. Met één been in de politiek, zonder in het front te hoeven opereren.

Op 8 juni 1999 werd ik (als nr.6 op de lijst van GroenLinks) lid van de Eerste Kamer, in een achtkoppig fractie, want GroenLinks had bij de provinciale verkiezingen een mega-uitslag van meer dan 10 procent gehaald. Het was even wennen (zie mijn eerste maanddagboek), en er kleven veel principiele bezwaren aan de Eerste Kamer (zie EK-fractiestandpunt over de EK), maar ik kan er prima uit de voeten. Je kunt er nog eens een discussie op niveau voeren.

Het Eerstekamerlidmaatschap maakt mij tot parttime politicus. Op dinsdag zit ik in Den Haag, op maandag bereid ik doorgaans de vergaderingen voor. Daarnaast roept – uiteraard - de partij mij regelmatig. Zo heb ik meegewerkt aan het schrijven van het verkiezingsprogramma 2002-2006 en het voor de daarop volgende verkiezingen noodzakelijke verkiezingspamflet. Daarnaast heb ik actief getrokken aan het CDA-GroenLinks-wethoudersmanifest De nieuwe lente en het manifest Agenda voor een democratische cultuur. Dat is leuk werk, want zo valt mijn politieke bestaan samen met mijn professionele (schrijvers)bestaan. Tot juni 2007 – zo lang maak ik nog deel uit van de Eerste Kamer – hoop ik GroenLinks daarmee nog veel goede diensten te bewijzen.

cover DEcentraal Sociaal doe-het-zelven cover Eropaf cover Koning Burger
Portefeuilles Eerste Kamer:
  • Economische zaken
  • Energiebeleid
  • Spoorwegen
  • Waterbeleid
  • Volkshuisvesting
  • Ruimtelijke ordening
  • Milieubeheer
  • Welzijn, sport, cultuur en media
  • Voorzitter van de vaste kamercommissie voor Verkeer & Waterstaat
Bereikbaarheid:
De Eerste Kamer vergadert  doorgaans op elke dinsdag (behalve in de schoolvakanties). De Eerste Kamerfractie is dan ook op dinsdag direct bereikbaar in het gebouw van de Eerste Kamer onder de telefoonnummers: 070 – 3129206 of 3129207. In Den Haag zijn we ook per e-mail bereikbaar (groenlinks@eerstekamer.nl). Maar schrijven kan ook: Postbus 20017, 2500 EA, Den Haag.
Zie ook:
Toelichting bij documenten:
In dit onderdeel van de site vindt u vooral teksten die geschreven zijn voor discussies en debatten in de Eerste Kamer. Daarnaast treft u publikaties aan die ik ook in de hoedanigheid als GroenLinks Eerste-Kamerlid heb geschreven. Tenslotte vindt u er de resultaten van mijn betrokkenheid bij een aantal bijzondere politieke projecten. Zoals: het CDA-GroenLinks wethoudersinitiatief De nieuwe lente (maart 2001), het GroenLinks-verkiezingsprogramma 2002-2006, het manifest 'Agenda voor een democratische cultuur' (2002) en het MANIFEST VOOR DE JAREN ZEVENTIG (2005).

U stuit daarbij op teksten als 2001-03 De nieuwe lente.doc. Het getal 2001 geeft daarbij het jaar van verschijnen aan, het getal 03 de maand, daarna volgt de plek van verschijning, dan wel het departement waar de bijdrage op betrekking heeft. Ten slotte geeft de naam van het bestand aan waar de inhoud over gaat.