JOS VAN DER LANS - ARCHIEF - VRIJ NEDERLAND

Van het voorjaar tot het najaar van 2004 schreef ik voor de rubriek ‘Brandende Kwesties’ bijna tweewekelijks commentaren voor Vrij Nederland. Daarvoor deed ik dat ook al, maar minder regelmatig. In november 2004 kwam daar abrupt een einde aan, toen na hoofdredactioneel gerommel op de redactieburelen van Vrij Nederland deze opinierubriek werd opgeheven. Dat zijn voorvallen waar je als freelancer weinig invloed op hebt. Helaas.

De teksten zoals deze op deze website te vinden zijn, zijn de teksten zoals ik die bij VN heb ingeleverd, de eindredactionele correcties zijn daar niet in verwerkt. Wel heb ik - in de meeste gevallen - de koppen overgenomen die de eindredactie – eigenlijk zelden tot mijn tevredenheid – er boven heeft gezet.

Naast de opiniestukjes schreef ik jaarlijks zo'n drie á vier essays voor VN, u kunt ze hieronder in de lijst opzoeken. Het zijn - vind ik zelf - mijn leukste stukken. Ze kennen een iets langere geboorte dan een opiniebijdrage. Ik heb een idee, soms heb ik dat al uitgewerkt in een lezing, of is het als zijlijn in een ander artikel aan de orde geweest, en op een bepaald moment denk ik dat zou een mooi essay zijn voor VN. Als de redactie dat ook vindt, begint het schraven en schrijven. Eigenlijk is het schrijven van zulke verhalen het mooiste journalistieke genre dat er bestaat.

Zie ook: www.vn.nl

Van onderop Over burgers, professionals, ambtenaren en bestuurders Ben Sajet, een leven lang sociale geneeskunde Ontsnappen aan aanbesteden Canon Beroepsverenigingen Sociaal Werk cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Canon Sociaal Werk Beter Buren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig
Teksten:
2012-05-06 Pim Fortuyn-dossier Jos van der Lans.pdf
2005-03 VN - MANIFEST JAREN ZEVENTIG.pdf
2004-10-06 VN - Slopen & Stedelijke vernieuwing.doc
2004-09-15 VN - Links en Prinsjesdag.doc
2004-09-01 VN - De Graafs bestuurlijke vernieuwing.doc
2004-07-10 VN - Mislukt voorjaarsoverleg.doc
2004-06-12 VN - TBS Geen genadeloosheid.doc
2004-06-19 VN - Doorbraak Van Buitenen.doc
2004-05-29 VN - Nationale gehaktdag.doc
2004-05-15 VN - Wij ik-ken in een groep.doc
2004-04-24 VN - Graaien maar, jongens.doc
2004-04-17 VN - Integratiedebat.doc
2004-04-17 VN - HUISKAmerisering-essay.doc
2004-03-20 VN - Nederland fraudeland.doc
2004-01-31 VN - Bemoeizorg-essay.doc
2003-11-01 VN - Gidsland.doc
2003-09-13 VN - Links, conservatisme & populisme.doc
2003-06-28 VN - Foute Grote Projecten.doc
2003-05-17 VN - Het linkse gelijk.doc
2003-04-05 VN - Algemene Rekenkamer kritiek.doc
2003-02-22 VN - Prestatiecontract met politie.doc
2003-01-11 VN - Integratie-essay.doc
2002-09-14 VN - Normen en waarden & Balkenende.doc
2002-06-22 VN - Fortuyn, Nederland en verkiezingen.doc
2002-04-06 VN - Fortuyn en de emancipatie van het ongeduld.doc
2001-06-02 VN - Imam Moummi en homoseksualiteit.doc
2000-02-12 VN - Eerste Kamer als museum.doc