JOS VAN DER LANS - VIDEO'S
Omdat internet het drukwerk overvleugelt, worden beelden steeds bepalender. Begon deze site in 2004 als een digitaal archief voor het geschreven woord, tegenwoordig volstaat dat niet meer. Video's en filmpjes zijn steeds belangrijker, YouTube wint met de dag terrein als informatie- en nieuwsbron. Zo maakte ik met een klein interviewtje in mei 2010 mijn debuut op YouTube, waarna er snel meer volgde. Reden om voor mijn beeldvorming een aparte plek op deze site in te richten. Van onderop Over burgers, professionals, ambtenaren en bestuurders Ben Sajet, een leven lang sociale geneeskunde Ontsnappen aan aanbesteden Canon Beroepsverenigingen Sociaal Werk cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Canon Sociaal Werk Beter Buren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig
Livecast in Haarlemse debatcentrum De Pletterij over aanbestedenDinsdagavond 15 juni 2021 nam ik naar aanleiding van het boekessay Het DOGMA aanbesteden deel aan een discussie in het Haarlemse debatcentrum De Pletterij over de vraag of het aanbesteden in het sociaal domein wenselijk is in Haarlem. Hierboven treft u de registratie aan van de discussie. De eerste vijftien minuten zijn nog een aankondiging, daarna begint, en na 27.50 minuten kom ik aan het woord, mocht u daarin in het bijzonder genteresseerd zijn.

Dit is de aankondiging van het debat:

In de afgelopen jaren hebben veel gemeenten hun welzijnswerk op afstand gezet en ondergebracht bij een commercile marktpartij. Dit paste binnen het neoliberale denken dat in heel Nederland heerst. Inmiddels worden de kwalijke gevolgen van deze ideologie van kleine overheid en de regulerende markt pijnlijk duidelijk.

In Haarlem heeft de discussie over een terugtredende overheid in het welzijnsbeleid nog niet tot definitieve besluitvorming geleid. Die discussie is nu gaande. Er is een aanbestedingsprocedure gaande die tot maart 2022 duurt en in fasen verloopt met een aantal selectiemomenten voor aanbesteders.

In het veld bestaan er veel zorgen over de vermarkting van het sociaal domein, waarbij de gemeente een deel van haar taken overhevelt aan een commercile partner die gesprekspartner wordt voor de gemeente m.b.t. te behalen resultaten.

Over dit onderwerp organiseert de Pletterij een tweetal bijeenkomsten.

15 MEI INFORMATIEGESPREK OVER ERVARINGEN IN ANDERE GEMEENTEN:

• gevolgen voor bewoners, m.n. de kwetsbare burgers
• gevolgen voor professionals die nu in de sociale basis werken: welzijnswerkers, jeugdhulpverleners, zorgmedewerkers, sociale wijkteams
• in breder perspectief wat het voor de samenleving betekent.

DEELNEMERS:

• Margot Smolenaars, onderzoeksteam jeugdzorg van Follow the Money • Jos van der Lans, cultuurpsycholoog en publicist o.m. LSA brochure Het-dogma-aanbesteden • Tim Robbe, Advocaat, Specialist inkoop, aanbesteden en subsidie • Jantien van Oppen, vertegenwoordiger FNV, tweede onderhandelaar voor de cao sociaal werk • Saskia Baatenburg, Sociaal Werker wijkteam Zaandam
Ode aan de volkshuisvesting - livecast Pakhuis de ZwijgerNederland was in 1901 het eerste land met de Woningwet, de start van de Nederlandse volkshuisvestingstraditie. Overheid, corporaties en architecten sloegen de handen ineen om een einde te maken aan de erbarmelijke woonsituaties van arbeiders. Slechte ongezonde krotwoningen maakten plaats voor fatsoenlijke woningen. In deze aflevering duiken we in de geschiedenis van de volkshuisvesting en blikken we vooruit op de toekomst. De afgelopen tijd horen we dat de Nederlandse volkshuisvestingstraditie weer omarmd moet worden, dat we moeten investeren in nieuwe woningen en dat er zelfs een minister van volkshuisvesting moet komen. Wat is de kracht van volkshuisvesting?

Over dit programma

We duiken in de geschiedenis van de volkshuisvesting met Alice Roegholt (directeur Museum Het Schip) en Jos van der Lans (cultuurpsycholoog en publicist). Alice Roegholt is oprichter van Museum Het Schip, een museum gewijd aan de Amsterdamse School – een kunst- en architectuurstroming die nauw verweven is met de opkomst van goede volkshuisvesting door woningbouwcorporaties. Jos van der Lans schreef o.a. de Canon Volkshuisvesting. Elk van de 25 hoofdstukken vertelt een verhaal over een opmerkelijke gebeurtenis of trend in een rijke geschiedenis waarin de sociale woningbouw stap voor stap weet te ontsnappen uit de duisternis van de negentiende eeuw. Hij schreef ook de boeken ‘Het begon met dubbeltjes‘ over 150 jaar De Key en ‘Het rode geluk – een geschiedenis van de Algemene Woningbouwvereniging’ over Stadgenoot. Welke lessen leert het verleden ons voor de toekomst?
Deelname aan Dag van de Buurt, 28 januari 2021

Lessen uit de wijkaanpak met Petra van Duijnhoven & Jos van der Lans - Dag van de Buurt.


Gesprek over Het DOGMA aanbesteden voor Utrechtse GemeenteraadVorige week donderdag is een gesprek opgenomen dat ik voerde met twee Utrechtse gemeenteraadsleden, Has Bakker (D66) en Floor de Koning (GroenLinks), als voorbereiding op een RaadsInformatieBijeenkomst op 29 september 2020 waarin gediscussieerd werd over het inkoopbeleid van de gemeente Utrecht. Ik was uitgenodigd naar aanleiding van het essay dat ik deze zomer in opdracht van LSA-bewoners heb gepubliceerd waarin hij de gemeentelijke aanbestedingspraktijk in het sociale domein de maat neemt en pleit voor een heel andere aanpak. We moeten ophouden om in het sociale domein professionals als koopwaar te behandelen, daarvoor doen ze te belangrijk werk. Zie: https://www.lsabewoners.nl/nieuw-essay-het-dogma-aanbesteden/


Bekijk hier de opname van de RaadsInformatieBijeenkomst.
Meegewerkt aan korte film van de Sociale Raad Tilburg over burgerparticipatie

Sociale Raad Tilburg - Burgerparticipatie from FilmMoment on Vimeo.Ter ere van het 5-jarig bestaan van de Sociale Raad Tilburg (SRT) heeft de raad van Tilburgse burgers een drietal korte films aten maken. Aan de eerste over burgerparticipatie heb ik een bescheiden bijdrage mogen leveren.
Hoe om te gaan met huurders - toekomstsessie van PortaalYouTube, 12 november 2014 | Kort gesprek over het huren bij een wooncorporatie, na een toekomstsessie van dewooncorporatie Portaal. Cultuurpsycholoog Jos van der Lans: “Als je bij Portaal huurt, huur je niet alleen een woning, maar je huurt ook je buren.”
Participatielezing 2020 (uitgesproken op 31 januari 2020 in Ede/Akoestikum)Op 31 januari 2020 was mij de eer toebedeeld om de jaarlijkse Participatielezing te mogen verzorgen. Tiva Pam maakte er een videoregistratie van, alsmede nog wat inleidende opnames. De uitgeschreven tekst is ook als boekwerkje verschenen. Exemplaren 10,- kunt u bestellen via redactie@socialevraagstukken.nl.
Complitatie van inspiratiesessies van woningcorporatie PortaalTussen 11 oktober en 12 december 2019 hield woningcorporatie Portaal ter voorbereiding van haar nieuwe ondernemingsplan vier inspiratiesessies over respectievelijk de volgende thema’s: (1) Inclusieve buurten, (2) De woningcorporatie en haar huurders, (3)Duurzaamheid (4) Passend Wonen. Ik nam deel aan de tweede sessie. Van alle bijeenkomsten is een videoregistratie gemaakt (zie hieronder voor de tweede sessie) en van het geheel een compilatie die je hier boven aantreft.
Inspiratiesessie woningcorporatie Portaal over de positie van huurdersOp 31 oktober was ik uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan n van de vier inspiratiesessies die woningcorporatie Portaal organiseerde ter inspiratie voor haar nieuwe ondernemingsplan. Het onderwerp was de woningcorporatie en haar huurders. Zijn het klanten waarvoor je allerhande dienstverleningsconcepten kan ontwikkelen of zijn het mensen die verantwoordelijkheid dragen voor de gemeenschap waarin ze leven?
Aflevering 1 van een Movisie-podcast-serie over ’de sociale basis’Wat vandaag de dag sociale basis heet, noemde men vroeger samenlevingsopbouw. Jos van der Lans blikt terug en vooruit en geeft zijn ideen over hoe je in de huidige maatschappelijke context de individuele problemen van bewoners kunt aanpakken. En tegelijkertijd het netwerk met gebruik van hun netwerk actief in te zetten.
Eropaf-lezing uit 2010 nu te zien op YouTubeNa het verschijnen van het boek ’Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk’ in juni 2010 werd Jos van der Lans uitgenodigd om in stadhuizen, collegezalen en conferentieoorden in gesprek te gaan over nieuwe omgangsvormen tussen overheid, professionals en burgers. Onbedoeld groeide hij uit tot een soort ambassadeur van wat toen bekend stond als Welzijn-Nieuwe-Stijl. Veel van zijn gedachtegoed kreeg in de periode die daarop volgde een plek in de ’transformatie van het sociaal domein’ en de opzet van sociale wijkteams.

Op 1 december 2010 maakte het leerwerkbedrijf Filmschool Iriszorg in het LUX-theater in Nijmegen een registratie van zijn voordracht, waarin hij het publiek meeneem in een reis door de geschiedenis van het sociaal werk om tenslotte uit te komen in de actualiteit van bezuinigingen en onvermijdelijke veranderingen.

Het resultaat is vastgelegd in een onderhoudende dvd van 45, in de hoop dat professionals, politici, bestuurders, ambtenaren, docenten en studenten er inspiratie aan konden ontlenen. De dvd is inmiddels niet meer leverbaar. De lezing is, bijna tien jaar na de opname, te zien via YouTube. En in veel opzichten nog steeds verrassend (of beter: betreurenswaardig) actueel.
Feestrede bij een halve eeuw Nijmeegs boekenimperium - SSN/SUNIn 1969 werd er in Nijmegen een bijzondere drukkerij en uitgeverij opgericht: de SSN (Stichting Studentenpers Nijmegen) en de SUN (Socialistische Uitgeverij Nijmegen). Het was een begin van een papieren imperium, dat ongelooflijk mooi drukwerk en vele honderden fraaie geschriften heeft opgeleverd. Inmiddels is de SUN opgegaan in uitgeverij BOOM en de SSN gefuseerd met andere drukkerijen. Op 15 juni 2019 werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Vereeniging in Nijmegen op een halve eeuw Nijmeegs boekenimperium teruggeblikt. Publicist Jos van der Lans, in de jaren zeventig actief betrokken bij de studentenbeweging in Nijmegen en bij de SSN en de SUN, sprak bij die gelegenheid een feestrede uit. Klik hier voor de tekst.
Boekpresentatie: Het begon met dubbeltjes.... - 150 jaar De KeyDinsdag 12 december 2018 presenteerde De Key het boek dat ik over de geschiedenis van deze woningcorporatie heb geschreven. Die geschiedenis gaat terug tot 1868 toen arbeiders zich verenigden om door het sparen van dubbeltjes zelf woningen te gaan bouwen en uiteindelijk ook te bezitten. Vandaar de naam: Bouwmaatschappij tot Verkrijging van Eigen Woningen. Zij begonnen aan het schrijven van een turbulente geschiedenis, want de corporatie, inmiddels een van de grotere in ons land, is weinig bespaard gebleven. Drie nazaten van de pioniers van het eerste uur ontvingen de eerste exemplaren van het boek. Max Doesburg Lannooij Neefs, achterkleinzoon van Lucas van Buuren, tussen 1900 en 1936 de grote man van de Bouwmaatschappij, die op zijn beurt de zoon was van Johannes van Buuren die de jonge vereniging in 1875 voor een vroege dood behoed heeft, liet in zijn dankwoord weten dat het werk van zijn grootvaders hem nog altijd inspireerde. Het boek is in een beperkte oplage gedrukt, maar digitaal voor iedereen gratis toegankelijk. Je kunt het boek downloaden op de site van De Key of hier op deze site op de speciale 150-jaar-De-Key-pagina.
Sinds juni 2016 ben ik voorzitter van de Buurtcoperatie OHGDivosa-congres 26 november 2015

Jos van der Lans Divosa Najaarscongres 2015 from Divosa on Vimeo.De grootste vijand van de decentralisaties is het blijven opkijken naar Den Haag. We houden onszelf gevangen in het beeld van een centrale staat die weliswaar decentraliseert, maar door al die bepalingen kunnen we niet doen wat we eigenlijk moeten. En hoe moeten we dat dan doen? Door meer lef te tonen.' Zo ongeveer begint Jos van der Lans zijn bijdrage aan het Divosa-najaarscongres 2015 over veranderkracht.
Toespraak KING-congres 2015Videoregistratie van twintig minuten durende toespraak tijdens het KING-congres d.d. 15 januari 2015: Dilemma's en mogelijkheden van de drie decentralsiaties.
Tijdens dit congres werd het boekje Nabij is beter gepresenteerd, waarin de essays zijn opgenomen die ik samen met Pieter Hilhorst de afgelopen drie maanden voor De Groene Amsterdammerheb geschreven.

Het boekje kunt u opvragen door een mail te sturen naar: info@kinggemeenten.nl.

Maar de tekst is ook digitaal beschikbaar:

DOWNLOAD HIER DE TEKST ALS PDF-BESTAND

Brabant debat: het nieuwste organiseren

Debatavond Het Nieuwste Organiseren - 9 oktober 2014 te Eindhoven from BrabantKennis on Vimeo.Zon 140 genteresseerden stonden donderdag 9 oktober 2014 stil bij de kansen en uitdagingen van de participatiesamenleving. Op tal van terreinen worden burgers tegenwoordig verondersteld zelf het voortouw te nemen, onherroepelijk treedt de overheid terug. Daardoor komen nieuwe vragen op. Bijvoorbeeld hoe we in de nabije toekomst de zorg gaan organiseren en wat de nieuwe verhoudingen op de flexibele arbeidsmarkt teweeg brengen. Tijdens deze avond over Het Nieuwste Organiseren in het prachtige industrile Klokgebouw op Strijp S in Eindhoven stond de zoektocht naar nieuwe verhoudingen tussen collectief en individu in Brabant centraal. Wat betekenen deze veranderingen voor de overheid? Wat vraagt het van burgers? Tijdens een prikkelend tafelgesprek sprak Jan Tromp met Jos van der Lans (cultuurpsycholoog en journalist/publicist), Ad Pijnenborg (oud-voorzitter zorgcoperatie Hoogeloon) en Josje Damsma (ondernemer, denker en oprichtster van JoCadeau).
Impressies De Decentralisatiesdag 2014Decentralisaties Dag Raadsledeneditie Zwolle
on Vimeo.

OMOOC-college over geschiedenis verzorgingssstaat en de #3DIn het begin van dit college over de logica achter de decentralisaties en de geschiedenis van de moderne verzorgingsstaat noem ik als totaalbedrag dat ermee gemoeid zou zijn: 30 miljard. Dat moet een moment van verstandsverbijstering zijn geweest, geen idee hoe ik daar op dat moment aan kwam. Het precieze bedrag is eigenlijk nooit bekend geworden, het lijkt nog elke dag te veranderen, maar alles opgeteld en afgerond gaat het om een bedrag van om en nabij 16 miljard. Dat had ik dus moeten zeggen. Mijn excuses.
Trailer voor online collegereeks
omooc waar is de overheid van?

Vanaf 28 augustus komt acht weken lang elke donderdag om 12 uur s middags een nieuw online college over waar is de overheid van?.

Online colleges met frisse inzichten van o.a. Martijn Aslander, Kim Putters, Jos van der Lans, Albert Jan Kruiter, Mark Hillen, Chris Sigaloff en Sadik Harchaoui. Zij spreken over het einde van de overheid zoals we hem kennen, over de vijf reuzeproblemen die de decentralisaties moeten oplossen. En over oplossingen: over een nieuw afwegingskader voor maatwerk, over het radicaal anders financieren van maatschappelijke vraagstukken en hoe we kunnen innoveren van innovatie voor maatschappelijke impact.
Discussiebijeenkomst 8 april 2014 Amsterdamse jeugdzorg: tussen hoop en vreesHoe kan de angst voor afbraak en kwaliteitsverlies in de specialistische jeugdzorg plaatsmaken voor vertrouwen in de aanpak van de gemeente met generalistisch werkende buurt- en wijkteams? Die vraag stond centraal tijdens een door mij voorgezeten bijeenkomst op 8 april van bestuurders en hulpverleners uit het hele jeugdzorgspectrum in Amsterdam, van wijkpreventiewerk tot jeugd-ggz.
Discussie over Doe-het-zelf-maatschappij in Arminius/Rotterdam

DENKCAFE 2014-3-26 from arminius on Vimeo.Moeten wij de overheid wantrouwen als zij burgerinitiatieven omarmt? En wil de burger wel zelfredzaamheid of toch liever regels? Vier advocaten van zelforganisatie verschilden daarover verrassend van mening tijdens een debat 26 maart 2014 in het Rotterdamse Arminius: Justus Uitermark (hoogleraar Samenlevingsopbouw), publicist Jos van der Lans, Joke van der Zwaard (Leeszaal Rotterdam) en Wikimedia-voorzitter Jan Bart de Vreede.
Verbeelding van briefwisseling met Nazmiye Oral16 januari 2014 | Korte film voor de slotbijeenkomst van Buurtalliantie, een platform dat 5 jaar lang als een karavaan door het land trok om andere manieren van werken en nieuwe vormen van samenwerking in buurten te stimuleren: met en vanuit bewoners. In deze film wisselen cultuurpsycholoog en journalist/publicist Jos van der Lans en actrice/schrijfster Nazmiye Oral in briefvorm met elkaar van gedachten over anders werken in het sociale domein.

Concept: Jos Tendijck
Vormgeving en productie: Marc Schaaps
Vraaggesprek in OBA-live op 14 oktober 2013jos van der lans in oba-live

Klik op de afbeelding om het vraaggesprek met Theodor Holman te bekijken.
25 jaar De HellingOp zaterdag, 9 februari vierde de Helling, het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau GroenLinks, zijn 25-jarig jubileum met een live editie in cultuurhuis Stefanus in Utrecht. Ik ben een van de oprichters van De Helling, en eigenlijk de enige van die generatie die bij dit toch gedenkwaardige jubileum aanwezig was. Het centrale thema van de dag was de betekenis van eigen verantwoordelijkheid, de discusise die de laatste editie van de Helling begon, werd tijdens deze conferentie voortgezet. 's Ochtends hield de Belgische hoogleraar psychoanalyse Paul Verhaeghe een inleiding onder de titel responsabilisering of disciplinering? Verhaeghe werd bekend door zijn boek Identiteit, waarin hij beschrijft hoe het neoliberalisme onze identiteit aantast. Ook tv presentatrice Naeeda Aurungzeb gaf haar visie op eigen verantwoordelijkheid. 's Middags werd er gedebatteerd met alle Tweede Kamerleden van GroenLinks (behalve Jesse Klaver), een enkele PvdA'er en specialisten op het terrein van arbeidsmarkt, zorg en duurzaamheid. Ik figureerde in het slotforum, waarvan u hierboven de beeldregistratie kunt nakijken.
Lezing Trendbureau OverijsselTrendbureau Overijssel organiseert sinds 2009 de lezingencyclus ’De Wijzen in het Oosten’. Landelijke opinieleiders buigen zich elk vanuit hun eigen persoonlijke invalshoek over de toekomst van Oost Nederland. Op 8 maart sprak Jos van der Lans zijn lezing Power to the People 2.0 uit.

Uit de aankondiging: ’De kloof tussen overheid en burgers wordt steeds groter. De overheid raakt steeds meer verzeild in haar eigen systeem, terwijl de burger het contact met deze overheid verloren is. Power to the people 2.0... Maar hoe?
We staan aan de vooravond van een lang proces dat de verhouding tussen de overheid en burgers verandert. De burgers wil dit graag, maar weet tegelijkertijd niet precies hoe. Verantwoordelijkheden verschuiven steeds meer naar gemeentelijk niveau. Je ziet dat ook gemeenten nog zoekende zijn hoe zij deze nieuwe relatie met de burger vorm kunnen geven. Een uniek moment in de verzorgingsstaat!

Zie voor een uitgebreid verslag: Trendbureau Overijssel.

Presentatie ’Power to the people’Presentatie tijdens het symposium Kern in de keten van 24 november 2011. Tijdens dit symposium presenteerde de Noordhollandse woningcorporatie Woonwaard de contouren van een nieuwe beleidsvisie. U ziet hier de registratie van mijn presentatie ’Power to the people’.
Woonwaard Alkmaar e.o.: Symposium ’Kern in de keten’Compilatie van het symposium Kern in de keten van 24 november 2011. Tijdens dit symposium presenteerde de Noordhollandse woningcorporatie Woonwaard de contouren van een nieuwe beleidsvisie. Cultuurpsycholoog en publicist Jos van der Lans hield zijn presentatie Power to the People. Joke Bakker, voorzitter van de LSA illustreerde deze burgerkracht met voorbeelden uit Engeland en Nederland.
Verslag conferentie Profijt van cultuur in de wijkDe conferentie Profijt van Cultuur, die op 26 september in Amsterdam werd georgansieerd, is nagenoeg volledig in beeld gebracht. Hierboven een paar fragmenten waarin ik zelf een rol speel. Alle opnamen kunt u bekijken op: www.cal-xl.nl/.
Registratie ZonMw congres over vrijwillige inzetTijdens het ZonMw-congres over jeugdzorg en vrijwillige inzet heb ik de inleiding verzorgd. Hier treft u de presentatie aan: Lezing ZonMw - 22 september 2011 - Vechthuis Utrecht. De video geeft een impressie van de dag.

SEV-YouTube-interview bewonersparticipatieSamenvatting Publicist Jos van der Lans volgt de bewonersparticipatie al jaren, verbaasde zich als een van de voorzitters van de Commissie wijkaanpak over de werkwijze bij de 40 Vogelaarwijken. Van der Lans stelt dat op papier de bewoners centraal staan, maar dat corporaties en gemeenten een enorme bezwarenfabriek beheren die gaat draaien zodra er concrete voorstellen komen. Ondanks budgetten en vouchers komen burgers niet ’met hun vingers aan de macht’. Er tekenen zich - wellicht door de bezuinigingen - momenteel andere verhoudingen af. Het moment om door te pakken en mensen hun eigen leefomgeving terug te geven. In Nederland zijn we eraan gewend om eerst alle risico’s af te dekken en dan pas te beginnen. Als we daar een breuk in kunnen forceren en we zetten creativiteit in, zitten we over tien jaar tenminste niet weer over bewonersparticipatie te praten.
Dvd Eropaf!-lezing (trailer)Sinds het verschijnen van mijn boek Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk in juni 2010 ben ik op vele plaatsen in het land geweest waar mensen nadenken over nieuwe omgangsvormen tussen overheid en burgers. Onbedoeld ben ik zo uitgegroeid tot een soort ambassadeur van wat inmiddels bekend staat als Welzijn-Nieuwe-Stijl.

Op 1 december 2010 maakte het leerwerkbedrijf Filmschool Iriszorg in het LUX-theater in Nijmegen een registratie van mijn voordracht, waarin ik het publiek meeneem in een reis door de geschiedenis van het sociaal werk om tenslotte uit te komen in de actualiteit van bezuinigingen en onvermijdelijke veranderingen.
Het resultaat is een onderhoudende dvd van 45 minuten waar professionals, politici, bestuurders, ambtenaren, docenten en studenten hopelijk volop inspiratie aan kunnen ontlenen.

U kunt de dvd bestellen bij de stichting Eropaf. De dvd kost 10,- (excl. verzendkosten). Ter bestrijding van de productiekosten vraagt de stichting Eropaf! aan organisaties die de dvd gebruiken voor publieke vertoning, onderwijs of plaatsing in een bibliotheek naast de dvd een licentie aan te schaffen. Deze kost 25,-. Stuur een mailtje naar: marc@eropaf.org.

Op basis van de dvd maakte de Filmschool Iriszorg een trailer die sindsdien op YouTube is te zien. Deze kunt u hierboven afspelen.

Eropaf-interview op WMO-congresGepload door zorgenwelzijn op 9 jun 2010

Publicist Jos van der Lans benadrukte tijdens het Zorg + Welzijn Wmo congres op 27 mei 2010, waar hij zijn boek Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk ten doop hield, dat het nieuwe welzijnswerk ook nieuwe professionals vraagt. ’Er komen zware tijden aan: bezuinigingen, de Awbz wordt verder uitgekleed, de organisatie van de jeugdzorg gaat veranderen. Al die ontwikkelingen vragen andere kwaliteiten van welzijnswerkers. Zij moeten eropaf gaan, outreachend werken, eigenlijk zoals de klassieke welzijnswerker.’
Ontregelen bij VPRO-boekenZondag, 11.30 uur, Nederland 1, in gesprek met Wim Brands over ’Ontregelen’ in het programma Boeken.

De uitzending werd herhaald in juli 2008, en leverde toen verrassenderwijs duizenden bezoeken aan mijn website op, terwijl na de eerste tuitzending nauwelijks enige verhoging te merken was. Meer informatie over Ontregelen op de speciale Ontregelen-pagina op deze site.