JOS VAN DER LANS - BOEKDETAILS
Titel: Ontsnappen aan aanbesteden (hard copy)
Subtitel Wijkbewoners een stem geven
Auteur(s): Jos van der Lans
ISBN: 9789461645807
Prijs: € 9,99
Uitgave: VanGennep
Datum: maart 2023
136 pagina's
Contact: info@josvdlans.nl
Inhoud:
In het in 2021 verschenen essay Het dogma aanbesteden vergeleek Jos van der Lans het welzijnswerk met het basisonderwijs en huisartsenposten. Die horen als vanzelfsprekend thuis in de sociale infrastructuur van een wijk. Niemand zal het in zijn hoofd halen om deze voorzieningen aan te besteden. Maar kennelijk is zoiets als beschikbaarheid van welzijnsdiensten of ondersteuning van actieve of kwetsbare burgers niet iets dat tot de basisvoorzieningen wordt gerekend en dus worden ze om de zoveel jaar als handelswaar in de gemeentelijke etalage te koop aangeboden.

In Ontsnappen aan aanbesteden gaat Jos van der Lans op zoek naar een alternatief. Hij schetst de bouwstenen die de grondslag vormen voor een andere aansturing van het sociaal domein en de sociale basis, waarbij we kunnen ontsnappen aan de ontwrichtende werking van het aanbesteden en we de weg in kunnen slaan naar duurzame verhoudingen tussen burgers, professionals en hun organisaties, en lokale overheden.

De relevantie daarvan reikt veel verder dan de inrichting van het sociaal domein. Het gaat om het vormen van democratische arena’s waarin burgers verantwoordelijkheid kunnen nemen voor grote vraagstukken met betrekking tot het milieu en duurzaamheid. Het gaat om de vraag wat er nodig is om het samenleven op het niveau van buurten en wijken vorm te geven. Het gaat om de heruitvinding van samenlevingsopbouw, op een manier die bij de moderne tijd past.

Verschil met Movisie-uitgave
Een uitgebreide versie van Ontsnappen aan aanbesteden verscheen eerder onder dezelfde titel als digitale uitgave van Movisie. Deze publicatie is als pdf te downloaden op de website van Movisie: www.movisie.nl/ontsnappenaanaanbesteden. In deze versie zijn alle (digitale) bronnen te vinden, waar het betoog in dit boek op is gebaseerd. In deze sterk ingekorte versie zijn deze omwille van de leesbaarheid weggelaten. De lezer die deze verwijzingen tot zich wil nemen, wordt naar deze digitale uitgave verwezen.

Het boek (136 pp.) is voor § 9,99 te bestellen bij Uitgeverij Van Gennep.
Bestellen/info
 
Van onderop Over burgers, professionals, ambtenaren en bestuurders Ben Sajet, een leven lang sociale geneeskunde Ontsnappen aan aanbesteden Canon Beroepsverenigingen Sociaal Werk cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Canon Sociaal Werk Beter Buren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig