JOS VAN DER LANS - BOEKDETAILS
Titel: Het rode geluk
Subtitel Een geschiedenis van de Algemene Woningbouwvereniging
Auteur(s): Jos van der Lans (met medewerking van Lin Tabak)
ISBN: 9789059371989
Prijs: € 24,50
Uitgave: Uitgeverij Bas Lubberhuizen
Datum: juli-2008
301 pagina's  geïllustreerd
Contact: info@lubberhuizen.nl
Lees de recensie
Inhoud:

Het Transvaalplein in Amsterdam-Oost, op de omslagfoto te zien zoals het was in 1923, speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV). Hier staan de eerste huizen van de vereniging. Maar hier speelde zich in de oorlog ook een drama af, toen alle Joodse bewoners werden weggevoerd. Het ‘pleintje’ wordt in dit boek uitvoerig beschreven, maar de geschiedenis van de AWV voert ons ook naar de Staatsliedenbuurt, de Kinkerbuurt, Nieuw-West en de Nieuwmarktbuurt. En natuurlijk naar het verzorgingshuis voor oudere sociaaldemocraten, het Willem Dreeshuis in de Watergraafsmeer, want in het bouwen voor bijzondere groepen heeft de awv altijd een voortrekkersrol gespeeld.

Het rode geluk vertelt het verhaal van de Algemene Woningbouw Vereniging en de betekenis van de sociaaldemocratische idealen voor de Amsterdamse volkshuisvesting. Wie waren de bevlogen pioniers die in 1910 de awv oprichtten om betaalbare, goede huizen voor arbeiders te bouwen? En hoe zijn hun opvolgers omgesprongen met de ontwikkelingen in de stad en de banden met de rode familie? Aan de hand van gebeurtenissen en personen worden de wortels, obstakels en overwinningen beschreven van een woningcorporatie die onlosmakelijk verbonden is met de Amsterdamse geschiedenis.

Inhoud

Gloed van een nieuwe generatie
De oprichting van de AWV
Schoonheid is een vreugde voor eeuwen
J.C. van Epen en de eerste AWV-woningen
Tocht der herinneringskaarten
Jan de Jong en de dagelijkse gang van AWV-zaken
Vermoorde emancipatie
Joseph Bonn, het rood-Joodse Transvaalplein en de oorlog
Leven in de sfeer van het democratisch-socialisme
Het Willem Dreeshuis en de zorg voor kwetsbare groepen
Slag in Hotel Krasnapolsky
De ledenraad en de worsteling met de verenigingsdemocratie
Gevecht om Amsterdam
De Nieuwmarkt en het bouwen voor de buurt
De rode familie valt uiteen
Oude tradities in nieuwe tijden
Nieuwe vrijheden
Oude degelijkheid, moderne zelfstandigheid en fusie-ruzie
Bestellen/info
 
Gerard Anderiesen (midden), directeur/bestuurder van de AWV, overhandigt het eerste exemplaar aan de receptioniste van Het Oosten, waar de AWV mee gaat fuseren. Links op de foto Harm Edens, de presentator van het grote Oud & Nieuw Fusiefeest, waarmee de fusie op 1 juli 2008 werd beklonken.
Van onderop Over burgers, professionals, ambtenaren en bestuurders Ben Sajet, een leven lang sociale geneeskunde Ontsnappen aan aanbesteden Canon Beroepsverenigingen Sociaal Werk cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Canon Sociaal Werk Beter Buren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig