JOS VAN DER LANS - BOEKDETAILS
Titel: Het Anne Frank Huis
Subtitel Een biografie
Auteur(s): Jos van der Lans en Herman Vuijsje
ISBN: 9789085069393
Prijs: € 24,50
Uitgave: uitgeverij Boom
Datum: april-2010
308 pagina's  geïllustreerd
Contact: info@josvdlans.nl
Lees de recensie
Inhoud:

Het Anne Frank Huis is een symbool van moed en levenslust, maar ook van rassenhaat en uiterste onmenselijkheid. De geschiedenis ervan is even boeiend en veelbewogen als die van een mensenleven. Een huis dat een biografie verdient – en heeft gekregen.

Het had weinig gescheeld of het gebouw waarin het achterhuis zich bevindt, was gesloopt. Na de oorlog zou het jaren duren voordat het zich ontwikkelde tot het topmuseum zoals we het nu kennen. Over deze geschiedenis gaat Het Anne Frank Huis. Een biografie.

Jos van der Lans en Herman Vuijsje beschrijven de lotgevallen van het huis en gaan in op vragen die met het huis verbonden zijn. Mag de jodenvervolging worden vergeleken met xenofobie en vreemdelingenhaat in onze tijd? Hoe kan een overmaat aan ‘politieke correctheid’ worden vermeden? Het debat over deze kwesties wordt wereldwijd gevoerd. Het Anne Frank Huis is uitgegroeid tot een icoon waarvan een enorme kracht uitgaat. Maar ‘van wie’ is deze icoon eigenlijk? Wie kan zich met recht opwerpen als de erfgenaam van Annes nagedachtenis?

======================================= Overzicht publiciteit:
● juni Ons Amsterdam, p. 262, recensie Peter Paul de Baar. Citaat: ’Mooi is dat intussen de vele interne conflicten sinds 1957 niet worden weggemoffeld, maar genuanceerd besproken. Soms zelfs licht geamuseerd. Dat maakt ondanks alles dit degelijke boek verre van zwaarwichtig.’

● 4 mei - Radio2, 23.00-24.00 uur: te gast bij Laat op 2 met Henk van Steeg, 2 x 5 minuten interview om 23.20 en 23.40 uur.

● 3 mei - NRC Handelsblad. Op de opiniepagina schreven Herman Vuijsje en ik een bijdrage over de noodzaak van herdenken.

● 1 mei - de Volkskrant-boekenbijlage opende deze zaterdag met een recensie van drie boeken van de hand van Aleid Truijens, met veel aandacht voor de AFH-biografie.

● 28 april - Een heel erg goed gemaakt item over Het Anne Frank Huis - Een biografie bij het Hart van Nederland.

● 28 april - Kort interviewtje op Radio 1.

● 28 april - Nova-reportage.

● 28 april - korte berichten in Het Parool en De Pers.

Bestellen/info
 
Op 12 juni 1958 deed burgemeester Van Hall een klemmend beroep op Nederlanders om geld te geven voor het behoud van het Anne Frank Huis. Nodig was 350.000 gulden, maar het heel veel moeite kwam er 200.000 gulden binnen. Er moest een list verzonnen worden om het huis te redden. Dus werd er om de financiering rond te breien naast het Anne Frank Huis een studentencomplex gepland. Tot groot ongenoegen van Annes vader, Otto Frank, die vreesde dat de Anne Frank Stichting een soort studentenhuisvestingsbedrijf zou worden en dat er geen geld en tijd zou resten om te werken aan zijn droom: een internationaal jeugdcentrum waar jongeren uit de hele wereld elkaar zouden kunnen ontmoeten. Het heeft een haar gescheeld of Otto had de medewerking aan het Anne Frank Huis opgezegd. Hij had zich al bij een advokaat gemeld om deze te laten onderzoeken of hij de Anne Frank Stichting kon verbieden de naam van Anne Frank te gebruiken. Nog in 1962 moest er een speciale bemiddelaar door de burgemeester aangezocht worden om de strijdende partijen uit elkaar te houden. Dat lukte toen op 1 januari 1963 een nieuw bestuur aantrad, onder leiding van rabbijn Awraham Soetendorp.

Van onderop Over burgers, professionals, ambtenaren en bestuurders Ben Sajet, een leven lang sociale geneeskunde Ontsnappen aan aanbesteden Canon Beroepsverenigingen Sociaal Werk cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Canon Sociaal Werk Beter Buren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig