JOS VAN DER LANS - BOEKDETAILS
Titel: Burgerkracht
Subtitel De toekomst van het sociaal werk in Nederland
Auteur(s): Nico de Boer en Jos van der Lans
ISBN: 9789077758274
Prijs: € 0,00
Uitgave: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
Datum: april-2011
70 pagina's
  Download tekst:
Inhoud:

Zo kan het niet langer! Het Nederlandse welzijnsbestel moet op zijn kop! Weg met de wederzijdse wurggreep waarin gemeenten en welzijnsinstellingen de afgelopen decennia zijn geraakt. Laat eindelijk ruimte aan de burger over en concentreer je als overheid op degenen die onze aandacht het hardst nodig hebben: kwetsbare burgers. Dat is in grote lijnen wat Nico de Boer te horen kregen van deskundigen die hij in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling de vraag voorlegde: hoe moet rond 2020 de ‘institutionele logica’ van welzijn eruit zien? Op basis van deze gesprekken schreven Nico de Boer en Jos van der Lans een uitgebreid essay: Burgerkracht. De toekomst van het sociaal werk in Nederland. Deze RMO-verkenning komt op een cruciaal moment. De auteurs laten zien dat Welzijn Nieuwe Stijl al weer aan een volgende stap toe is: de geluksmachine wordt stopgezet, welzijn is niet van gemeenten maar van burgers, alleen burgerkracht kan ons redden.
Inhoudsopgave
1 Inleiding 11
2 De burger buitenspel 18
3 Nederland institutieland 29
4 Toekomstbeeld 40
5 Naar een facilitair bedrijf voor burgerkracht: de transitie 54
Literatuur 62

Download de tekst hier.

Bestellen/info
Van onderop Over burgers, professionals, ambtenaren en bestuurders Ben Sajet, een leven lang sociale geneeskunde Ontsnappen aan aanbesteden Canon Beroepsverenigingen Sociaal Werk cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Canon Sociaal Werk Beter Buren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig