JOS VAN DER LANS - BOEKDETAILS
Titel: Ontsnappen aan aanbesteden (digitaal)
Subtitel Buurten en wijken als vitale democratische arena's
Auteur(s): Jos van der Lans
ISBN:
Prijs: € 0,0
Uitgave: Movisie
Datum: februari 2023
108 pagina's  geïllustreerd
Contact: p.rensen@movisie.nl
Inhoud:
.
In 2020 schreef ik in opdracht van het LSA het essay Het DOGMA aanbesteden. Movisie vroeg mij een jaar geleden om hier een vervolg op te schrijven. Wat zou een alternatief zijn? Voor een deel van het sociaal domein (vooral al die werkzaamheden die verankerd zijn in een wijk of buurt) heb ik dat uitgewerkt in een nieuw essay: Ontsnappen aan aanbesteden. Buurten en wijken als vitale democratische arena’s dat (gratis) te downloaden is op de site van Movisie.

In het essay werk ik vier bouwstenen uit die de grondslag vormen voor een andere aansturing van het sociaal domein en de sociale basis: 1. Waardeer de betekenis van publieke plekken; 2. Neem bewoners serieus; 3. Herijk de professionele inzet; 4. Zie buurten als sociale ecosystemen. Zo bezien is er niet langer sprake van een aanbodmarkt, maar van een gebiedsgebonden logica die vraagt om publieke investeringen in de specifieke sociale infrastructuur. Daarmee ontsnappen we aan het aanbesteden en kunnen we in buurten en wijken de weg slaan naar duurzame verhoudingen tussen burgers, professionals, hun organisaties en lokale overheden. Dat komt niet alleen de continu´teit van het sociaal domein ten goede; het introduceert ook democratische arena’s waarin bewoners verantwoordelijkheid kunnen nemen voor andere grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie en de noodzaak van verduurzaming.

Download het essay hier of klik op de afbeelding.Klik op de afbeelding om het essay te downloaden. Of anders hier.
Bestellen/info
Van onderop Over burgers, professionals, ambtenaren en bestuurders Ben Sajet, een leven lang sociale geneeskunde Ontsnappen aan aanbesteden Canon Beroepsverenigingen Sociaal Werk cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Canon Sociaal Werk Beter Buren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig