JOS VAN DER LANS - ARCHIEF - LEZINGEN ALS POLITICUS
Politici mogen dan de afgelopen decennia stevig aan populariteit hebben ingeboet, dat betekent geenszins dat ze niet meer worden uitgenodigd voor discussies en bijeenkomsten. Integendeel, zo gauw er ergens in het land een bijeenkomst wordt georganiseerd gaan bij het onderwerp 'gasten/sprekers' de gedachten als eerste naar Den Haag. Als ik niets anders te doen zou hebben, zou ik elke dag wel ergens in het land deel kunnen nemen aan een forum, een discussiebijeenkomst, een actie of iets anders 'publiekerigs'.

Ik doe het zoveel als mijn agenda het toelaat, en op voorwaarde dat ik ook enigszins verstand van het onderwerp heb. Het feit dat ik in de Eerste Kamer woordvoerder Economische Zaken ben, maakt mij nog niet de aangewezen persoon om het economisch structuurplan van het Noorden te becommentariëren. Het meeste kans maken die uitnodigingen die ruim op tijd zijn (niet een paar weken van te voren, want agenda's hebben in dit land de gewoonte om dan al vol te zitten) en die een beetje op mijn persoon zijn toegespitst. Dat levert de leukste bijeenkomsten op.

Niet alle publieke optredens komen op papier. Meestal is het een paneldiscussie of een korte bijdrage op basis van handgeschreven krabbels, maar in een enkel geval is het echt een serieuze lezing of inleiding. De recente voorbeelden daarvan treft u hieronder aan.

 

cover DEcentraal Sociaal doe-het-zelven cover Eropaf cover Koning Burger
Teksten:
2019-06-SSN-SUN-OudeMol-50-jaar-FEESTREDE.pdf
2007-10 GOUDA - GL - Koning Burger vraagt om weerwerk.pdf
2007-03 Utrecht - SEV - Achter de Voordeur.pdf
2006-10 Amersfoort jeugd ggz.pdf
2006-09 WAGENINGEN - Pers en politiek.pdf
2006-06 TILBURG - ngsz - van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad.pdf
2006-05 Noordwijk - Persoonlijke overheid.pdf
2006-03 Ede - Georganiseerde passie.pdf
2005-05 Context - tweegesprek met Sjaak van der Tak over integratie.pdf
2005-03 GOUDA - Veranderend land.pdf
2005-03 HOVO - Naoorlogse geschiedenis 1966 vs 2002 .pdf
2004-10 Rotterdam - HOVO-college Opstand der Burgers.pdf
2004-09-08 De Moer - symposium toekomst dorpskern De Moer in Brabant.pdf
2004-02 Nijmegen LUX - Verloedering openbare ruimte.pdf
2003-11 Groningen - 10 Marktperversiteiten.pdf
2002-10 Ede - bespreking CU-rapport.pdf