JOS VAN DER LANS - ARCHIEF - VERKIEZINGSPROGRAMMA 2002-2006
VERKIEZINGSPROGRAMMA

2002 - 2006

Bij verkiezingen horen partijprogramma’s. Dat geldt dus ook voor GroenLinks. Voor de verkiezingen van 2002 was ik lid van de programcommissie die zich van deze bepaald niet eenvoudige taak moest zien te kwijten. De commissie heeft een jaar lang aan het programma gewerkt. Het op papier zetten van je visie en plannen voor de komende vier jaar is een intensieve klus. Leden, werkgroepen, medewerkers en vertegenwoordigers van GroenLinks hebben veel bijgedragen om er een aansprekend programma van te maken. Uiteindelijk hebben de leden het verkiezingsprogramma op het programcongres (januari 2002) vastgesteld.

GroenLinks combineert aanstekelijke idealen met haalbare alternatieven. De jaren voorafgaand aan de verkiezingen van 2002 was de Tweedekamerfractie van GroenLinks voortdurend met voorstellen gekomen die de idealen van GroenLinks handen en voeten moesten geven. Die lijn werd in dit verkiezingsprogramma doorgezet. We vonden het belangrijk om zowel beschouwend als concreet te zijn. Het is daarom geen dun programma geworden. Het gedachtegoed van GroenLinks is gebaseerd op vier principes: ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid, culturele openheid en internationale solidariteit. Dat zijn ook de overkoepelende hoofdstukken in dit programma, voorafgegaan door een inleidend hoofdstuk.

Toen het eerste kabinet-Balkenende na 78 dagen struikelde over twee kissebissende heren van de LPF was het niet nodig om een geheel nieuw programma te schrijven. De commissie koos ervoor om met een scherp essay-achtig verhaal te reageren op de nieuwe politieke realiteit zoals die zich aandiende.

Zowel het grote verkiezingsprogramma als het kleine verkiezingspamflet kunt u hieronder van de site halen.

cover DEcentraal Sociaal doe-het-zelven cover Eropaf cover Koning Burger
De Programcommissie bestond uit:
  • Maarten Davelaar,
  • Jan Willem Duyvendak (voorzitter),
  • Jos van der Lans,
  • Mirjam de Rijk,
  • Lenie Scholten,
  • Kees Vendrik,
  • Marijke Vos,
  • Stavros Zouridis.
  • Secretaris: Willem Verhaak.
Documenten:
2002-11 GL - Verkiezingspamflet.doc
2002-02 GL - VERKIEZINGSPROGRAMMA 2002-2006.doc