JOS VAN DER LANS - ARCHIEF - EERSTE KAMER (1999 -2007)
Van juni 1999 tot juni 2007 was ik lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks. In dit deel van de site treft u de pagina's aan waarmee ik vanaf 2004 tijdens mijn Kamerlidmaatschap mijn achterban (of wie verder ook maar geïnteresseerd was) informeerde over wat ik in de senaat allemaal uitspookte.

De Eerste Kamer kan, zoals bekend, alleen maar ja of nee zeggen tegen een wetsvoorstel dat in de Tweede Kamer is goedgekeurd. Er zijn natuurlijk allemaal slinkse politieke manieren om de regering tot allerlei toezeggingen en verbeteringen te bewegen, maar uiteindelijk is het stikken of slikken. Meestal is het overigens slikken, de keren dat de Eerste Kamer een wetsontwerp verwerpt zijn in een periode van vier jaar op de vingers van een hand te tellen. Dat is een van de redenen, waarom de GroenLinks-fractie, vindt dat het democratische proces in Nederland een betere organisatievorm verdient (zie Algemeen Eerste Kamer).

Een wetsvoorstel wordt, als er fracties zijn die het willen behandelen, eerst schriftelijk voorbereid. Dat betekent dat vanuit de vaste kamercommissies vragen aan de regering worden gesteld (dat heet: een voorlopig verslag), de regering komt daarop met een Memorie van Antwoord, waarna de vaste commissie bekijkt of het wetsvoorstel rijp is voor een plenaire behandeling. Op deze pagina van de site treft u per departement de inbreng van de fractie GroenLinks voor de plenaire afhandeling van wetsvoorstellen. Daarbij dient u te weten dat begroting ook wetsontwerpen zijn en dus in de Eerste Kamer behandeld worden.

Daarnaast treft u nog een aantal persoonlijke-politieke teksten aan (Algemeen persoonlijk), en informatie met betrekking tot de Eerste Kamer-fractie van GroenLinks (Algemeen GroenLinks-fractie). De fractie geeft overigens een erg leuke maandelijkse Nieuwsbrief uit, waar u zich op kunt abonneren door een e-mail te sturen naar: groenlinks@eerstekamer.nl.

Meer info: www.eerstekamer.nl

Klik op één van onderstaande onderwerpen om direct naar de betreffende publicaties te gaan:

cover DEcentraal Sociaal doe-het-zelven cover Eropaf cover Koning Burger
Links GroenLinks Eerste Kamer
Zetelverdeling Eerste Kamer (periode 2003-2007)
CDA
nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnn 23
PvdA
nnnnnnnnnn nnnnnnnnn 19
VVD
nnnnnnnnnn nnnnn 15
GroenLinks
nnnnn 5
SP
nnnn 4
D66
nnn 3
Christenunie
nn 2
SGP
n 1
LPF
n 1
OSF
n 1
  Totaal 75
n
Regeringscoalitie: 41
n Oppositie: 34
ARCHIEF  
Hieronder vindt u een aantal rubrieken/departementen aan, waar ik in mijn hoedanigheid als EersteKamer-lid binnen of buiten het parlement actief ben geweest. De meeste bestanden betreffen de inbreng die ik heb gehad bij plenaire vergaderingen. Maar u treft ook schriftelijke vragen aan, en discussiestukken.
Klik op de bestandsnaam om het betreffende document te openen.
 
Algemeen Eerste Kamer:  
2011-11-20 Vervolg antiblokken-actie.pdf
2007-06 EERSTE KAMER - HOE OVERLEEF IK DE TWEEDE TERMIJN.doc
2002-06 EK - Verbeterpunten volgens EK-fractie GroenLinks.doc
2000-04 EK - Machiavelli-discussiebijdrage.doc
2000-04 EK - Opiniebijdrage Jos van der Lans.doc
2000-01 EK - Standpunt EK-fractie GroenLinks over EK.doc
 
Algemeen GroenLinks-fractie:  
2007-03 GL - Manifest Kritiek in GroenLinks.doc
2006-03 ONDERWIJS - Good governance.doc
2006-03 GL - vragen elektronische aangifte omzetbelansting.pdf
2005-04 GL - Links & personendemocratie - reactie Dick Pels VK310305.doc
2005-03 GL - Waarom tegen De Graaf.doc
2005-03 - LINKS - peilingen maurice de hond.pdf
2005-03 GL - Standpunt burgemeester en grondwet.doc
2005-03 Links manifest - Een Ander Nederland.doc
2004-10 GroenLinks - samenstelling EK-fractie.doc
2004 - Format voor fractiebespreking.doc
2003-01 GL - Verantwoording 2002 EK-fractie.doc
2002-06 GL - Palestijnse vlag.doc
2002-01 GL - Verantwoording 2001.doc
2001-07 GL - BiZa - open solliciatiebrief aan gemeenteraden.doc
 
Algemeen Persoonlijk:  
2012-10-05 Parool - Alcides.pdf
2005-06 foto Jos vd Lans copyright Arie Wapenaar 06 51261560.JPG
2005-01 - foto (zwartwit) JosvdLans.jpg
2005-01 - foto (kleur) jos van der lans.JPG
2003-10 ALG - Interview De Vrolijke Ambto.doc
2003-02 ALG - Uitleg kandidaatstelling.doc
2000-03 ALG - Bijdrage aan workshop emoties en ambtenaren.doc
1999-10 ALG - De 1e 100 dagen van senator van der Lans COLUMN.doc
1999-06 ALG - De eerste maand als senator - DAGBOEK.doc
 
Verkeer & Waterstaat:  
2007-03 V&W - Modernisering Waterschapsbestel - plenair.doc
2006-12 V&W - Waterschapswet - inbreng.doc
2006-10 30080 PKB Nota ruimte voor de rivier - vragen GL en SP.doc
2006-06 V&W - privatisering schiphol plenair.doc
2005-04 V&W - IJzeren Rijn PLENAIR.doc
2005-04 V&W - Kaderrichtlijn WaterPLENAIR.doc
2005-02 V&W - Inbreng IJzeren Rijn (2).doc
2005-01 V&W - Inbreng IJzeren Rijn.doc
2004-10 VW - Inbreng GL Kaderichtlijn Water.doc
2003-04 VW - Spoorwegwet en Concessiewet PLENAIR.doc
2002-01 VW - Briefje Parool nav vragen taxiwet.doc
2001-04 VW - Begroting 2001-thema mobiliteit en OV.doc
2000-09 VW - Wijziging Tracewet PLENAIR.doc
2000-07 VW - Wet Personenvervoer PLENAIR.doc
2000-02 VW - Begroting 2000 PLENAIR.doc
1999-11 VW - Taxiwet PLENAIR.doc
 
Cultuur & Media:  
2006-02 Cultuur - beleidsdebat nav begroting 2006 .doc
2005-07 CUL - bestuursstructuur publieke omroep.doc
2004-10 CULTUUR - Wet op de vaste boekenprijs plenair.doc
2004-09 Cultuur - voorbereiding vaste boekenprijs.doc
2004-06 CUL - BNN-wet3.doc
2004-05 CUL - Stemverklaring BNN-wet PLENAIR.doc
2004-05 CUL - BNN-wetje.doc
2004-03 CUL - Begrotingsdebat PLENAIR.doc
2000-03 CUL - Concessiewet publieke omroep PLENAIR.doc
1999-12 CUL - Mediawet - lijst van evenementen.doc
1999-12 CUL - Fiscalisering omroepbijdrage - FRACTIENOTITIE.doc
 
EZ & Energie:  
2006-11 EZ Splitsingswet - plenair.doc
2006-10 EZ - splisingswet 30212 - nadere vragen GL-fractie.doc
2006-09 EZ - splitsingswet - vragen.doc
2005-03 VROM & EZ - De aanpak van bedrijventerreinen.doc
2004-06 EZ - Liberalisering energiemarkt - PLENAIR.doc
2004-04 EZ - Telecommunicatiewet PLENAIR.doc
2004-02 EZ - Begrotingsdebat PLENAIR.doc
2003-06 EZ - Duurzame energie productie MEP PLENAIR.doc
 
VWS, Welzijn & Jeugdzorg:  
2006-07 VWS - Wet Marktordening Gezondheidszorg - plenair.doc
2006-05 VWS - inbreng Wet Marktordening Gezondheidszorg.doc
2006-03 VWS -vragen over WMO.doc
2005-10 VWS - Wet Toelating Zorginstellingen - plenair.doc
2005-09 VWS - Invoering Zorgverzekeringswet - plenair.doc
2005-06 VWS - bedankbrief huisartsen.doc
2005-06 VWS - Zorgverzekeringswet - plenair.doc
2004-11 VWS - Zorgwetten en marktwerking, 2e termijn.doc
2004-11 VWS - Zorgwetten en marktwerking.doc
2004-04 Welzijn - Wet op de Jeugdzorg - inbreng PLENAIR.doc
2004-03 Welzijn - Schriftelijke vragen begrotingsbehandeling.doc
2001-09 VWS - De kwestie orgaandonatie.doc
1999-10 VWS - Zelfstandigen in Ziekenfonds PLENAIR.doc
 
Volkshuivesting, Ruimtelijke Ordening & Milieu:  
2007-05 VROM - motie onderzoek grondmarkt.doc
2007-05 VROM - Grondexploitatiewet - PLENAIR.doc
2006-11 VROm inbreng betaalbaarheidsheffing - 2.doc
2006-11 VROm - Telegraaf over behandeling huurbeleid.pdf
2006-11 VROM - grondexploitaite schriftelijke inbreng.doc
2006-10 VROM - WRO plenair.doc
2006-09 VROm - inbreng betaalbaarheidsheffing.doc
2006-04 VROM - vragen-inbreng WRO - 28916.doc
2006-01 VROM - Nota Ruimte - plenair EK.doc
2005-07 VROm - Nota Ruimte - schriftelijke inbreng.doc
2005-03 VROM & EZ - De aanpak van bedrijventerreinen.doc
2005-03 VROM - Ruimtelijk-economisch beleidsdebat.doc
2005-03 V(rom) - Werkgroep Volkshuisvesting - conferentie maart 2005.pdf
2004-11 vroM - milieudiscussiestuk GroenLinks.doc
2004-11 VROM - dossier interpellatie huursubsidie.doc
2004-11 VROM - Persbericht interpellatie huursubsidie.doc
2004-10 VROM - Antwoord Dekker op vragen over huursubsidie.pdf
2004-10 VROM - OTB-rapport over grondposties.pdf
2004-10 Aedes Mag - Grondposities & Landjepik.doc
2004-10 VROM Persbericht grondposities.doc
2004-08 VROM - vragen huursubsidie.doc
2004-07 VROM - SCHRIFTELIJKE VRAGEN onderzoek grondposities 070704.doc
2004-06 VROM - Bezuiniging huursubsidie PLENAIR.doc
2004-05 vroM - Milieudebat PLENAIR.doc
2004-04 VROM - Schriftelijke voorbereiding VRO-begroting.doc
2004-04 VROM - Opinieartikel Cobouw.doc
2003-11 VROM - Introductie Rijksprojectenprocedure PLENAIR.doc
2003-01 VROM - AMvB Welstandsbeleid.doc
2002-11 VROM - Vragen onderzoek grondposities -PDF-format.pdf
2002-10 VROM - Welstandsbeleid PLENAIR.doc
2002-07 vroM - Initiatiefwet Marijke Vos duurzaam hout 2e termijn.doc
2002-04 VROM - Wet Voorkeursrecht Gemeenten PLENAIR.doc
2002-04 vroM - Initiatiefwet Marijke Vos duurzaam hout PLENAIR.doc
2002-01 VROM - LNV- Reconstructie & Ammoniakwet PLENAIR.doc
2001-03 vroM - Milieudebat PLENAIR.doc
2001-02 VROM - Retributie milieugevaarlijke stoffen PLENAIR.doc
2000-03 VROM - Begroting PLENAIR.doc
1999-06 VROM - WRO wijziging artikel 19 PLENAIR.doc