JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - januari 2006
Website Gabriel van den Brink en Heidi de Mare

Gabriel van den Brink en Heidi de Mare (twee oude bekenden van mij uit Nijmegen) hebben vandaag met gepaste trots de website gepresenteerd die op het internet onder www.maatschappelijkeverbeelding.nl te vinden is. De website geeft een overzicht van hun werkzaamheden, publicaties of debatten waar ze ieder in hun eigen veld mee bezig zijn en die ook een zekere overlap kennen. In feite proberen Gabriël en Heidi langs verschillende wegen te begrijpen hoe de maatschappelijke verbeelding functioneert. Daarom is aan hun website een aparte afdeling voor het IVMV (= Instituut Voor Maatschappelijke Verbeelding) toegevoegd.
De website is zeer fraai vormgegeven door Miriam Reutelingsperger van Gemsproducties. Ook al een Nijmeegse bekende. Zie: www.gemsproducties.nl/
EK: dertig hamerstukken in tien minuten

De Eerste Kamer wil niet echt op gang komen. Vandaag was er een minuscule plenaire vergadering, waarin er zo'n dertig hamerstukken doorheen werden gejaagd. (Voor de goede orde: 90 procent van de wetten die de Tweede Kamer aanneemt passeert de Eerste Kamer als hamerstuk. Het idee dat de Eerste Kamer in juridische zin de vinger aan de pols zou houden is onzin, dat is met die ene dag per week en zonder enige ondersteuning alleen fysiek al niet op te brengen.) Dat was het. Ik heb nog wat commissies gevolgd, waarbij ik het aan de stok kreeg met CDA- senator Jos van Gennep die een beleidsdebat over milieu wil, waar ik - ondanks het feit dat wij de milieupartij zijn - nu even geen zin in heb. Een beetje zinloos een paar uur tegen Van Geel aanpraten hebben we al genoeg gedaan. Dat heeft geen zin, en dan een beetje figureren in een ellenlang CDA-onderonsje, daar pas ik voor. En met mij gelukkig de rest van de kamer. We komen er op terug.
Veel tijd gestoken vandaag in het rondsturen en opmaken van de Eerste Kamer Groen Links Nieuwsbrief. Die vandaag in een nieuw modern jasje naar de ruim achthonderd abonnees is gestuurd. We mogen dan wel in een oubollige Kamer zitten, we gaan wel mooi met de tijd mee. Wat dat betreft verslaan wij onze Tweede kamer-fractie ruimschoots. Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen, stuur een mailtje.
Uitspraak in kwestie-Pormes: royement is terecht

De geschillencommissie van GroenLinks (onder leiding van het voormalig Tweede-Kamerlid Leonie Sipkes, foto rechts) is vandaag met een uitspraak gekomen in de kwestie-Sam Pormes. Zij concludeert dat het vertrouwen in Sam Pormes onherstelbaar is geschaad en bemiddeling niet mogelijk is. Zij is tevens van mening dat het partijbestuur in redelijkheid tot de conclusie heeft kunnen komen dat de integriteit van de partij in het geding is en dat dit voldoende basis biedt voor royement.
Uit het persbericht:
Beoordeling royement
De geschillencommissie is van mening dat het partijbestuur in redelijkheid tot de conclusie heeft kunnen komen dat de integriteit van de partij in het geding is gebracht en dat dit voldoende basis biedt voor royement. De geschillencommissie constateert op basis van het rapport en de gesprekken die zij voerde met de betrokkenen dat aan de verklaringen van Sam Pormes getwijfeld kan worden. Deze verklaringen bleken steeds te wisselen hetgeen de geloofwaardigheid ervan niet ten goede komt.
De geschillencommissie vindt dat volksvertegenwoordigers actieve informatieplicht hebben tegenover kandidatencommissies over zaken die door de pers opgepakt kunnen worden en de partij mogelijk kunnen schaden. Ook vindt zij dat een GroenLinks volksvertegenwoordiger de plicht heeft actief medewerking te verlenen aan pogingen om hem of haar van blaam te zuiveren teneinde schade aan de partij te voorkomen.
De geschillencommissie constateert dat zowel bij het punt van de actieve informatieplicht aan de partij als bij het punt van het actief meewerken aan het behoeden van de partij voor schade, Sam Pormes in gebreke is gebleven.
Zij maakt tevens uit het verweer van Sam Pormes op dat hij zelf op geen enkele manier blijk geeft te beseffen dat aan de partij schade is toegebracht. De WW-zaak zou -naar de mening van de geschillencommissie- voor een GroenLinkse senator op zichzelf al voldoende grond moeten zijn om zich te beraden op zijn positie.

Vervolg
De uitspraak van de geschillencommissie is vandaag aan betrokkenen uitgereikt. Sam Pormes heeft statutair het recht tot beroep in laatste instantie bij de Partijraad van GroenLinks. Hem is verzocht dit beroep binnen 14 dagen in te dienen.
Het volledige persbericht over de geschillencommissie is te vinden op de website van GroenLinks.
Klantonvriendelijkheid belastingdienst (1)

Elke ondernemer is tegenwoordig verplicht om electronisch aangifte te doen van zijn omzetbelasting, de BTW dus. Zelfs ik. Dat gaat per kwartaal, en bij mij gaat het maar om kleine bedragen. Deze week ben ik inmiddels al twee dagen in de weer met het melden van een bedrag van € 182,- dat ik aan de Staat der Nederlanden dien af te dragen. Daartoe moet ik dus voor 31 januari aangifte doen en dat mag niet meer via de post. Het kan alleen nog elektronisch.
Nadat ik eerst mijn boekhouding voor het vierde kwartaal 2005 op orde had gebracht, ben ik woensdagavond begonnen mij in te loggen om vervolgens mijn digitale belanstingformulieren in te vullen bij www.belastingdienst.nl/zakelijk. Dat leek allemaal goed te gaan, maar elke keer als ik de drie getallen had ingevuld en op de laatste pagina op akkoord had gedrukt, kreeg ik de mededeling dat er een fout was opgetreden en dat ik alles moest checken. Dus alles nog een keer gedaan, wachtwoord veranderd, kleine letters, hoofdletters, alle rubrieken waar ik altijd niks invul, dan maar 0 ingevuld. Maar nee hoor, steeds opnieuw die mededeling dat er iets fout is gegaan, en dat ik alles moet controleren. De mogelijkheid dat de belastingdienst iets fout doet wordt niet geopperd, het moet dus wel aan jezelf liggen.
Vandaag nog maar eens geprobeerd. Maar hetzelfde laken een pak. Elke keer een foutmelding. Ik ben er nu al een paar uur mee bezig. Voor de zekerheid ook de serviceberichten gecontroleerd, maar daar tref ik geen mededeling aan van een storing. Mogelijkheden om een emailtje te sturen met een vraag kent de site niet. Met de nodige moeite vind je een telefoonnummer van de belastingdienst. Die meldt echter dat er zoveel gebeld wordt dat het beter is op een later tijdstip te bellen: "De verbinding wordt nu verbroken.' Dat zijn de momenten dat je als eenmansondernemer verlangt naar personeel, want dan kun je die met dit soort klote klusjes opzadelen en gewoon aan het werk gaan.
Met wat moeite vind ik uiteindelijk een nummer dat als zakelijk servicepunt dient voor vragen over het elektronisch aangiftedoen: 0800-0568. Nadat ik een half uur in de wachtstand heb gehangen, onder de niet aflatende mededeling 'Alle lijnen zijn momenteel bezet, een moment geduld alstublieft' krjg ik een vrouw aan de lijn die mij ogenblik meldt dat er een technische storing is, dat de massale toeloop de capaciteit niet aan kan en dat ze al sinds dinsdag grote problemen hebben.
'Maar waarom staat dat dan niet op de site? Waarom wordt de klant daarover niet even geinformeerd? Waarom krijgen we steeds een mededeling dat het onze fout is', vraag ik haar verbijsterd.
Het antwoord is een diepe zucht. Een beetje wanhopig vertelt de vrouw dat zij en haar collegae natuurlijk gevraagd hebben om de problemen op de site te zetten. Maar dat het niet gebeurt. Het mag gewoon niet. 'Ze hebben ons verteld dat als we klachten hebben dat we maar naar de politie moeten, zegt ze met nauwelijks ingehouden verontwaardiging.
'En als ik nu de 31e niet haal, vanwege deze storing bij de Belastingdienst? Wat dan? Moet ik dan de gebruikelijke boete betalen?'
'Dan moet u in ieder geval bezwaar maken, want hier is een uitvallijst waarop ze kunnen controleren dat u wel ingelogd bent geweest, dus dan kunnen ze zien dat u het geprobeerd hebt en zullen ze het bezwaarschrift accepteren.'
Ik ga bijna door het lint. Ik ben nu al een halve werkdag bezig met het doen van een aagifte van € 182,- en dan moet ik dadelijk ook nog een bezwaarschrift indienen. Zijn die Zalm en Wijn helemaal van de pot gerukt.
'Ik mag dan wel geen politie zijn', vertel ik de vrouw, 'maar ik ben toevallig wel politicus. Wat zou u ervan vinden als ik vragen zou stellen, aan staatssecretaris Wijn?'
'Dat zou geweldig zijn', zegt ze.
Ze klinkt meteen een stuk vrolijker.

Dit is nu typisch Nederlands. Want waarom zetten ze nu niet gewoon een melding op de pagina, zodat je weet dat het niet aan jou ligt. Omdat de verantwoordelijken ervan uit gaan dat veel ondernemers zo'n mededeling meteen zouden aangrijpen om te melden dat ze daarom niet 31 januari kunnen halen. Dat is dus bestuurlijke angst: je eigen fouten verzwijgen vanwege verondersteld gedrag bij anderen. Terwijl ondertussen honderdduizenden ondernemetjes maar niet begrijpen wat ze fout doen met hun verplichte elektronische aangifte. Wordt dat ook mee geteld bij de pogingen om de administraieve lasten terug te dringen?
Enfin, ik heb er maar meteen vragen over gesteld, die vijf minuten later bij de Eerste Kamer lagen omdat de voorzitter deze door moeten sturen. Eens kijken of staatssecretaris Wijn met een eerlijk antwoord komt.
Vragen van het kamerlid Van der Lans (GroenLinks) aan staatssecretaris Wijn van financien met betrekking tot het electronisch aangifte doen van omzetbelasting door ondernemers.

1. Is de staatssecretaris ervan op de hoogte dat een groot aantal ondernemers vanaf dinsdag 24 januari 2006 stelselmatig problemen heeft ondervonden met het elektronisch aangifte doen van hun omzetbelasting?
2. Wat is daarvan de oorzaak?
3. Is het waar dat dergelijke problemen vaker voorkomen tijdens zogenaamde piekweken?
4. Kan de staatssecretaris verklaren waarom van deze technische problemen geen melding wordt gemaakt op de website zelf in de vorm van een adequaat servicebericht?
5. Kan de staatssecretaris toezeggen dat technische problemen met betrekking tot het doen van elektronische aangifte in de toekomst op een snelle en klantvriendelijke wijze met ondernemers wordt gecommuniceerd?
6. Wat gebeurt er met ondernemers die door deze technische storing buiten hun schuld niet in staat zijn om voor 31 januari 2006 een elektronische aangifte omzetbelasting te doen?
7. Is het niet redelijk om bij dergelijke technische storingen de uiterste aangiftedatum met de duur van de technische storing te verlengen? Met andere woorden: als er door technische storingen gedurende vier werkdagen problemen zijn met betalingen dan wordt de uiterste aangiftedatum ook met vier werkdagen opgeschoven?
Drie positieve recensies Koning Burger

Hoe gaat het met je boek, vragen mensen mij regelmatig. Verkoopt het lekker? Die laatste vraag kan ik niet precies beantwoorden, want ik zie niet de dagelijkse cijfers. Maar volgens de uitgever loopt het nog steeds. Het boek wordt overigens nog steeds gerecenseerd. De grote bladen hebben we gehad, en nu druppelen de recensies in regionale en vakbladen binnen. Dat gaat altijd iets langzamer. De eerste stond in Civis Mundi en was van de hand van de onvermoeibare S.W. Couwenberg. De tweede ontdekte mijn computerman Robin vorige week in de Alkmaarder Courant. En de derde stond vandaag in PM - het magazine voor de overheid. Alle drie positief.

Wilt u meer informatie over het boek Koning Burger lezen, alsmede recensies en interviews naslaan, dan kunt u daarvoor terecht op de speciale Koning Burger-pagina op deze site. Klik op de voorkanten hieronder.

Eerste Kamer vergadert vijf minuten

Niemand stond op, toen de voorzitter vandaag de tegenstanders van de motie-Lemstra vroeg om te gaan staan. Een unaniemetje dus. een motie die met algemene stemmen wordt aanvaard. Veel kamerleden vinden dat 'des Eerste Kamers', je kunt ook zeggen dat een motie waar iedereen het over eens is geen potten zal breken in dit land. Deze motie ging ove reen toekomstvisie van het kabinet over de Randstad. Tja, zo'n visie is er niet echt, of nauwkeuriger de randstadsteden werken nu niet echt lekker samen. Daar zal de motie weinig aan veranderen, maar kwaad kan het niet.
De motie was een uitvloeisel van het debat over de Nota Ruimte dat vorige week in de Kamer werd gevoerd. Toen hadden we de Nota al aangenomen (links was tegen), maar dan wordt er over een motie een week later gestemd. vandaag dus, en omdat er geen plenair agendapunt was, waren we na vijf minuten al klaar. Een rustig dagje dus, een paar commissies, en op tijd thuis.
Nieuwendam - GeuzenMiddenmeer 1 - 3


Shaquille Doorson


Tycho Nessen - Joaquim Moody - Max Tanaka - Jan Peppelman


Mees de Bie - David Ejder - Dani van Ingen


Rinus den Oudsten - Maarten de Geus - Thomas Vlug

De voorjaarscompetitie is eindelijk begonnen. De start tegen Nieuwendam was veelbelovend. Zonder de nog geblesseerde aanvoerder Daan Mundt en (in de eerste helft) zonder onze spelverdeler Lewis van Pelt (foto links) kwamen de Geuzen moeizaam uit de startblokken. De wind zat tegen en het ritme was niet direct gevonden. Maar al gauw bleek de tegenstander er weinig organisatie op na te houden en drongen de Geuzen steeds gevaarlijker op. Dat leidde tot kansen, maar de bal wilde er niet in. Er was een fout van de tegenpartij voor nodig om aan de leiding te komen. Rinus was er als de kippen bij om een dwarrelbal langs de keeper te tikken: 0-1. Dat was ook de ruststand.
In de tweede helft zat de wind mee en werd Nieuwendam helemaal vastgezet op eigen helft. Een goal kon niet uitblijven. Lewis miste bijna een intikker na een prachtige aanval die over alle schijven ging, maar de bal rolde gelukkig net in het doel. In de enige goede aanval van de tweede helft wist Nieuwendam vervolgens tegen te scoren, waardoor het trouwe supporterslegioen van de Geuzen (de O-site) het toch nog even benauwd kreeg. Dat was echter nergens voor nodig. Thomas zorgde met een rolletje voor 3-1 en toen was de wedstrijd gelopen. Een verdiende overwinning.

Feestje Hannie, begrafenis Nota Ruimte

Het reces zit er op: de Kamer is vandaag weer aan het werk gegaan. Waarom niet een week eerder, zoals alle Nederlanders? Omdat de Koningin haar receptie heeft op de tweede dinsdag van het jaar en voor de monarchie moeten nu eenmaal alle democraten wijken. Voor de verzamelaars (en dat zijn er steeds meer): weer een voorbeeld waarin de politiek zichzelf geen dienst bewijst. Gewoon doen is kennelijk erg moeilijk.

Er waren vandaag twee vermeldenswaardige zaken aan de orde, beide van historische betekenis. Ten eerste vierde het Kamerlid Hannie van Leeuwen vandaag haar tachtigjarige verjaardag. Daarmee werd ze de oudste dienstdoende senator aller tijden. In Nederland tenminste want in het parlement van China zou ze nog tot de jongere generatie behoren, zoals haar CDA-collega Terpstra zich tijdens de receptie liet ontvallen. In de Eerste Kamer mag Hannie dan wel de oudste zijn, zij is met voorsprong nog steeds het actiefste CDA-lid. Als ik de portefeuilles Volksgezondheid en Sociale Zaken zo overzie, vraag ik mij wel eens af wat die andere 23 leden van deze fractie uitspoken. Hannie weet alles, voert over alle grote zaken het woord, terwijl ik menig collega van haar nooit op het spreekgestoelte aantref. Toch een beetje een Chinese toestand, zou je zo zeggen.
Maar goed, over Hannie niks dan goeds. Ze vertegenwoordigt zo ongeveer in haar eentje het sociale gezicht van het CDA in Nederland en dat is op zichzelf al een reden voor een stevig gesubsidieerde receptie. Daar werd vandaag – in aanwezigheid van toutes sociaal Nederland - een boekje over haar aangeboden dat geschreven was door twee voormalige PvdA- senatoren, Elske ter Veld en Ria Jaarsma (links op de foto). Dat is op zichzelf al vreemd: is er dan echt binnen het CDA niemand die een boekje kan schrijven? Misschien nog vreemder is dat het boekje terecht een aubade is aan Hannie van Leeuwen, maar verder geen kritische noot plaatst. Dan had het inderdaad beter door een CDA-collega geschreven kunnen worden.
Ik sluit me dan ook graag aan bij de analyse van mijn SP-collega Anja Meulenbelt, die in haar weblog na een reeks waarderende alinea’s over Hannie haar strategie haarscherp analyseert: 'Debatten beginnen meestal met uiterst kritische opmerkingen van Van Leeuwen met zachte dreigementen dat het zo echt niet kan. Dan doet de minister een beetje water bij de wijn, (ik denk dat de ministers hun wisselgeld al klaar hebben liggen voor ze het debat ingaan) en vervolgens stemt de complete CDA fractie, verrassing, verrrassing, voor de wet. Ondanks het sociale hart van Hannie van Leeuwen, en het feit dat ze zich graag afficheert als de linker vleugel in de CDA, heeft ze meegewerkt aan de afbraak van de sociale zekerheid en het invoeren van de marktwerking in de zorg. En met alle respect voor haar als persoon, ik hoop dat ze nog mag meemaken wat daar de rampzalige gevolgen van zijn juist voor de mensen waarvoor ze zegt op te komen. Daarover in het boekje dus geen woord. '
Zo is het maar net. Misschien moeten Anja en ik bij haar honderdste verjaardag als oud-collega’s maar het definitieve boekje over Hannie van Leeuwen opendoen.

Er werd natuurlijk ook echt vergaderd. Ook dat was historisch: de Eerste Kamer stelde vandaag de Nota Ruimte vast, daarmee begint Nederland aan een nieuw hoofdstuk in de ruimtelijke ordening: het Vijfde, want officieel maakt de Nota Ruimte deel uit van de Vijfde Nota van de Ruimtelijke Ordening, een cyclus die in 1960 begon, en via 1966 (nr. 2), 1973 (nr.3), 1988/1991 (nr.4) nu dus in 2005/6 aan een nieuwe stap toe is. Dat mag je historisch noemen, ware het niet dat het kenmerk van de Nota Ruimte is dat deze beleidsnota juist breekt met de geschiedenis. Het boek wordt eigenlijk dichtgeslagen. Wat dat betreft had deze EK-zitting meer weg van een begrafenis. De rijksoverheid doet alleen nog het allernoodzakelijkste en waakt verder over processen en procedures. Voor de inhoud moet je bij de lagere overheden en de maatschappelijke partijen zijn. Ambities: ho maar. Sturing: bah.
Enfin, ik heb mijn best gedaan om er een principieel debat van te maken, maar de tekst die ik heb uitgesproken heb ik toch meer geschreven met het oogmerk hem deze maand nog ergens te publiceren dan dat ik er in de Kamer iets van verwachtte. Eigenlijk is het principiële debat in het veld niet echt gevoerd, dan hoef je er in de Kamer niet eens aan te beginnen. In het algemeen was men in de Nederlandse wereld van de ruimtelijke ordening zo opgelucht dat men van de contourenbenadering (rode en groene grenzen) van ‘boeman’ Pronk verlost was, dat Dekkers vlucht in processen in dankbaarheid aanvaard is. Ik voorspel u dat de projectontwikkelaars daar het meest van zullen genieten en de wandelaars een stuk minder. Maar dat vermoedde u natuurlijk al lang. U kunt mijn inbreng nalezen op Eerste-Kamerpagina. Scrol even door naar VROM en hij staat bovenaan de lijst.


En dan hadden we nog de tweede Kluis-bijeenkomst, georganiseerd door Een Ander Nederland , het initiatief dat de linkse samenwerking vruchtbaar leven in wil blazen. Om de zoveel weken komen linkse parlementariërs daartoe bijeen in café De Kluis op het Plein. Vandaag spraken wij met zo’n 25 mensen over Afghanistan en de zorg. Laat ik u – in het kader van de linkse samenwerking – gewoon even doorverwijzen naar het – zeer informatieve en leesbare – weblog van Anja Meulenbelt voor een korte impressie. Daar kunt u ook de gezichten zien van de parlementariërs die er aan deel nemen. Anja maakt altijd foto’s, die u vervolgens op haar weblog kunt bewonderen. De foto’s bij dit bericht zijn ook hoofdzakelijk van haar ‘gepikt’. De linkse samenwerking begint in dat opzicht dus al aardig inhoud te krijgen. Zie dus: Anja Meulenbelt Weblog.
Tumult Debat: Leve de kloof

Vanavond nam ik deel aan een debat over 'De Kloof' georganiseerd door het Utrechtse debatcentrum Tumult. Een vol zaaltje met zo'n vijftig mensen daarin, en een genanimeerd debat onder leiding van *Katinka Baehr*, journaliste, met *Joop van Holsteyn*, bijzonder hoogleraar /Kiezersonderzoek Universiteit Leiden/; *James Kennedy*, hoogleraar Nieuwste Geschiedenis /VU /en *Kees Kraaijeveld*, filosoof en publicist. Ik heb voorgesteld om een boete te geven aan iedere intellectueel/politicus/bestuurder die het woord Kloof nog in de mond neemt, zodat we eindelijk over de echte problemen (een verkeerde politiek om maar eens wat te noemen) kunnen discussiëren. Wie wat nauwkeuriger wil weten wat er deze avond allemaal is gezegd kan terecht in het archief van Tumult, waar een kort journalistiek verslag is te lezen. Klik op www.tumultdebat.nl en ga naar het archief.

Amerikaanse complottheorieën


Soms ontvang je als senator vreemde post. Zo kreeg ik vlak voor het reces uit België een dvd-toegestuurd met daarop twee documentaire-achtige films uit de Verenigde Staten die geproduceerd zijn door de 911 Truth Movement. Het zijn professioneel gemaakte documentaires. De eerste heet Confronting the Evidence en duurt twee uur. De film opent met het typisch Amerikaanse gezicht van Jimmy Walter, een filantropisch ondernemer die naar eigen zeggen al meer dan vier miljoen dollar in dit project gestoken heeft. Hij spreekt de kijkers indringend toe en nodigt hen uit de talloze onbeantwoorde vragen goed op zich in te laten werken. Wat daarna volgt is een reeks van deskundigen die aan het woord komen over verzwegen milieu-effecten, onduidelijke financiering van de daders, over de raadselachtige ‘collapse’ van gebouw zeven in de buurt van de Twin Towers, over de verdachte ontploffingen in de Twin Towers, over de onmogelijkheid dat het stalen WTC-framework zou kunnen instorten, over de niet zichtbare 747-Boeing die eigenlijk te groot is voor het gat dat hij geslagen heeft in het Pentagon, enzovoorts. Alle deskundigen vegen – vaak zeer overtuigend - de vloer aan met het officiële 9/11 rapport van de Bush-administration, dat talloze vragen onbeantwoord laat. En natuurlijk ontbreken de echte complotdenkers niet, die keurig verwijzen naar de ‘neocons’, neoconservatieve denktanks, die in 2000 al meenden dat de VS een ‘new Pearl Harbour’ nodig hadden om in de wereld van opkomende Aziatische economieën een superieure positie te blijven bekleden. Dat nieuwe Paerl Harbour kwam er dus op 9/11 in de vorm van de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon en dat verklaart ook waarom allerlei vragen maar niet beantwoord worden, waarom de waarheid door de autoriteiten in de doofpot moet blijven.
Er gaat met de film een fascinerende wereld voor je open. Het deed mij denken aan de geruchten die hardnekkig rondom de Bijlmerramp opdoken, mysterieuze omstandigheden, mannen in witte pakken, straling, Israëlische geheime diensten. Kennelijk hebben onwaarschijnlijk geachte gebeurtenissen een enorm effect op de menselijke fantasie. En als je de films op je laat inwerken en – zoals ik – geen liefhebber bent van de buitenlandse (en overigens ook binnenlandse) politiek van George Bush, dan ontkom je op een zeker moment niet aan de gedachte dat het – om met Marco van Basten te spreken – ‘zo maar zou kunnen’. Het krijgt – zij het wat minder literair vormgegeven – de overtuigingskracht van Philip Roth’s Complot tegen Amerika, waarin Amerika vlak voor de WOII op een overtuigende wijze aan een antisemitische samenzwering ten onder dreigt te gaan.
Maar de gedachte alleen al is te cynisch om waar te zijn. Ongetwijfeld is er meer aan de hand rondom 9/11 dan de Amerikaanse autoriteiten willen toegeven en willen onderzoeken, maar het feit dat we hier te maken hebben met een soort neoconservatieve coverup moeten we vooralsnog toch maar even naar het rijk der complottheoretici verwijzen. Het zou te erg zijn om waar te zijn. Wat overigens niet weg neemt dat een ieder een kijkje kan nemen op de site van deze waarheidsbeweging om zelf tot een oordeel te komen. Via www.reopen911.nl gaat er een Nederlandse versie deze alternatieve Amerikaanse wereld voor je open.

Halve marathon Egmond

Het was mijn langzaamste halve marathon (ik heb er inmiddels vier gelopen), maar misschien toch wel mijn beste. Want de 21,1 kilometer van de halve marathon van Egmond voeren over een mul strand en smalle duinpaden en dat kost een paar minuten extra.Tel daarbij op dat ik in wintertraining ben (ik ben een zomerloper) en dan is de 1:52:52 helemaal zo slecht nog niet. Het ging in ieder geval lekker, ik kende geen inzinkingen en kon er op het einde nog een stevige eindsprint uitpersen. 42 procent van de ruim 5500 mannelijke deelnemers was sneller. Maar mijn verhaal is natuurlijk dat 58 procent van de kleine 6000 mannen langzamer was.Het plaatje hieronder brengt deze relatieve positie in beeld.

Vrije val van Bush gestopt (zie 4 januari)
Geachte heer,

Helaas moet ik toch een beetje uw plezier bederven. In een mum van tijd had ik George in een stabiele toestand gebracht.

Het plaatje heb ik toegevoegd (zie hiernaast).

Met vriendelijke groet,

R.K.Henstra

============================================
Geachte heer Henstra,

Zo'n peilloze vrije val moet je eigenlijk je ergste vijanden niet gunnen. Dus ik ben blij dat u er een stabiele toestand van heeft weten te maken. Hoewel ik me nu weer afvraag of George het nu niet wat al te benauwd krijgt.

Met vriendelijke groeten,

Jos van der Lans

Probeer het zelf ook eens. Klik op een vrije val van George Bush.
De vrije val van George Bush
Een beetje sadistisch is het wel, ik geef het toe. Maar toch kan je het lachen moelijk inhouden als je op de onderstaande site terecht komt. Daar tuimelt die arme Bush in een vrije val naar beneden. Als dat in 2006 eens waar mocht zijn. Maar mocht het u te ver gaan, met uw cursor kunt u George er weer bovenop helpen. Hoewel.. als u loslaat stort hij weer hulpeloos de afgrond in. Veel plezier ermee. Klik op een vrije val van George Bush.
Nieuwjaarswens
Jaarcijfers 2005 www.josvdlans.nl

Hoeveel mensen bezoeken nu zo’n website, vragen sommige mensen mij wel eens. Welnu, dat wordt allemaal keurig bijgehouden door een tellertje bij de provider, in mijn geval IS (wat staat voor internet service, zie: www.is.nl ). IS houdt per maand allerhande statistieken en gegevens bij. Je kunt zelfs nagaan hoevaak je site ‘gegoogled’ is en van welke landen de bezoekers allemaal komen. Hieronder ziet u in twee grafieken de cijfers.

Volgens die statistieken is www.josvdlans.nl dit jaar ruim 15.000 keer bezocht, waarvan ongeveer 10.000 unieke bezoekers. Uniek houdt in dat de statistiek per maand dubbelbezoekers niet dubbel telt. Dat getal tienduizend bevat dus veel dezelfde mensen. Wie bijvoorbeeld elke maand een keer langs komt, telt elke maand mee als unieke bezoeker.
De statistieken houden ook keurig bij wie de site bezoekt, ze registreren zogenaamde IP-nummers. Ik weet dan niet wie dat zijn, maar zo kan je wel optellen hoeveel verschillende mensen nu langs mijn site zijn gekomen. Dat zijn ruim 1000 mensen. Het gemiddelde bezoek per persoon is dus ongeveer 10, maar dat zegt weinig. Want er is een kleine groep is die heel vaak een kijkje neemt (ik zelf sta bijvoorbeeld bovenaan alle statistieken, omdat zodra ik aan de site werk ik meteen meetik) en een enrome grote groep die per jaar een of hooguit twee keer langskomt. Het is net als met de rijkdom van Nederland: 10 procent van de bevolking bezit 80 procent van de rijkdom. Zo wordt het meerendeel van de bezoeken aan de site afgelegd door zo’n tien procent van het totaal aantal bezoekers. Er is, met andere woorden, een vaste publieksgroep van ongeveer honderd mensen.


Als je het jaarverloop bekijkt zie je het bezoek systematisch stijgen. Dat is, denk ik, een soort automatische internet-groei. Hoe langer je op het net staat, hoe meer sporen (via links, via mail-op-mail) naar je site leiden, hoe makkelijker je boven komt drijven in zoekmachines als google, hoe meer bezoekers.
Maar afgezien daarvan kan je wel een paar pieken in het bezoek herleiden. Wie naar de grafiek kijkt ziet eigenlijk twee pieken. Eentje in maart en één in november.
De piek in maart valt samen met de ‘burgemeesterskwestie’ in de Eerste Kamer. U kunt het zich vast nog wel herinneren: het voorstel van minister De Graaf om de grondwet te wijzigen waardoor de weg vrij zou komen voor een door de bevolking rechtstreeks gekozen burgemeester, struikelde in de Eerste Kamer, mede door toedoen van GroenLinks. Ik heb van de ‘Avond van Van Thijn’ toen in mijn weblog verslag gedaan en ook regelmatig berichten gepost over de nasleep. In die maand steeg het bezoek ineens met ruim vijfhonderd.
Daarna stabiliseert de groei zich een paar maanden rondom de achthonderd unieke bezoekers per maand, om daarna naar een piek in november te groeien van ongeveer 1400. Ik denk dat een groot deel van die laatste groei te herleiden is tot de verschijning van mijn boek Koning Burger op 7 november en de publiciteit die daarover ontstond. Ook de kweste Sam Pormes heeft behoorlijk aan deze groei bijgedragen. Daardoor steeg het aantal bezoekers in een paar maanden opnieuw met bijna vijfhonderd.
De meeste bezoekers komen rechtstreeks bij het weblog terecht. Daarna is de Koning Burger-pagina het meest bezocht, dan volgen het overzicht van de boeken, het cv en – heel opmerkelijk - dan pas de Eerste-Kamerpagina.
Al met al zijn dat geen onverdienstelijke cijfers. Het is leuk om aan zo’n site te werken, maar nog leuker is natuurlijk als er dan ook bezoekers langs komen. En dat is dus in 2005 volop gebeurd.
Kies een periode: juni 2024
mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004