JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - november 2004
Kleinzielig Nederland

Een wanvertoning. Ik kan er weinig van anders van maken. Vandaag behandelde de Eerste Kamer een verdrag uit 1995 dat tot stand is gekomen op initiatief van de Raad van Europa. Het verdrag richt zich op bescherming van nationale minderheden. Het initiatief daartoe kwam begin jaren negentig toen duidelijk was dat zeker in Oost-Europa nogal wat minderheden zeer slecht werden behandeld. Denk aan bijvoorbeeld de Roma en de Sinti's, maar het gaat om veel meer minderheden. Het verdra

Hoogervorst verkijkt zich op Kamer

Het ging dan toch eindelijk ergens op lijken: het debat dat we vorige week in de Eerste Kamer zijn begonnen over twee zorgwetten (voor de liefhebbers: wet herziening overeenkomstenstelsel zorg & WTG ExPres). Beide wetten zijn de eerste van een groot pakket wetswijzigingen die marktwerking in de zorg moeten gaan introduceren. De Eerste Kamer heeft daar grote moeite mee, vooral omdat het vervolg niet precies duidelijk is. Vorige week - in de zogeheten eerste termijn van de K

Grijs kenteken-leed

Hier stond tot voor kort een bericht te lezen onder de kop "Grijs kenteken-leed". Ik heb - na een stortvloed van woendende reacties, die mij sinds de 18e december bereikte - dit bericht inmiddels uit mijn weblog verwijderd. Het was ondoordacht en gooide ten onrechte alle grijskentekengebruikers op een grote hoop. Dat was niet verstandig en mensen die zich daardoor beledigd voelen bied ik mijn verontschuldigingen aan. Om mensen niet onnodig langer te bruskeren heb ik het berich

GeuzenMiddenmeer - Zeeburgia 0 - 7

Jelle was er niet. Dat scheelde natuurlijk. Maar dat kan toch geen afdoende verklaring zijn voor de 7-0 nederlaag waarmee Zeeburgia vandaag onze Geuzen van de mat speelde. We worden op alle fronten overvleugeld, niks lijkt meer te lukken. De ballen krijgen we niet meer weg als ze eenmaal in ons strafgebied zijn, waardoor ze meestal in het doel belanden. En we slagen er niet in om de bal over een grotere afstand dan tien meter te verplaatsen.
Er zit, kortom, geen ziel in

Met dank aan AnneLize

Dat is wel een heel merkwaardige brief van AnneLize van der Stoel (zie 23 november in dit weblog). Al helemaal nu Het Parool vandaag meldt dat de zwijgplicht waar de stadsdeelvoorzitter zich op beroept, een plicht is die ze zich zelf heeft opgelegd. Volgens het accountantsbureau Ernst & Young die het zogeheten forensisch accountantsrapport opstelt, mag zij zich tegen alle beweringen en beschuldigingen verweren. Ik zou zeggen: pleit je zelf vrij, AnneLize.
H

Reactie Anne Lize van der Stoel

 Als reactie op mijn artikel in Het Parool van afgelopen vrijdag (zie 18 november in dit weblog) heeft Anne Lize van der Stoel een brief geschreven naar de leden van de deelgemeenteraad centrum, waarin zij haa

Verkeerde wet en verkeerde discussie

Vandaag behandelden wij twee zorgwetten in de Eerste Kamer. Eigenlijk ben ik ‘slechts’ plaatsvervangend woordvoerder zorg, en is Tof Thissen onze eerste woordvoerder, maar omdat hij vandaag tijdens de zogeheten Financiële Beschouwingen zijn maidenspeech afstak en het wat veel gevraagd is om in twee debatten te debuteren, heb ik de zorgwetten van hem overgenomen. Het gaat om een pakket van drie wetten die als het ware voorsorteren op de aanstaande stel

Diner pensant in Karel V
Ik hou eigenlijk niet van de zogenaamde diners pensant. Dat zijn een brainstormbijeenkomsten waarbij tegelijkertijd een vorkje geprikt wordt. Het is een typisch tijdsverschijnsel, een product van de stressmaatschappij. Zoals Schiphol steeds vaker in de 'randen van de nacht' gaat vliegen, zo ontstaan er diners pensant om de overvolle spitsuren overdag te ontlopen en toch nog wat mensen (wiens drukke agenda de kern van hun identiteit is) bij elkaar te krijgen. Je hebt bijvoorbeeld ook al werkontbijten, dan zit je dus om half acht 's ochtends in een vreemd oord met andere druk bezette mensen een broodje te eten.
Voor mij hoeft het niet. Ik vind dat je eten en werken moet scheiden. Als er al wat tijdens etenstijd gezegd moet worden, dan gaat mijn voorkeur uit naar slap gelul of het uitwisselen van de kleine weetjes die het leven aangenaam maken. Cijfers van proefwerken, ruzie op straat, treinvertragingen, misselijke collega's, dat werk. Dat eet lekker weg. Maar niet de toekomst van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting bijvoorbeeld, dat is veel te zware kost.
Toch was ik vanavond op een diner pensant van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting over de toekomst van de SEV. Zelfs ik moet wel eens netwerken, maar nog belangrijker is dat ik de nieuwe directeur van deze club Ren? Scherpenisse gewoon een hartstikke goede jongen vind. Hij heeft een aanstekelijk enthousiasme en is iemand die richting kan geven aan innovatie van de volskhuisvesting, iets wat broodnodig is, want dit is een sector die zichzelf in bekrompenheid, voorzichtigheid en een vergadercultuur gevangen houdt.
Het is allemaal nog in concepty-vorm dus ik kan er niet al te veel over verklappen. Maar ??n ding staat nu wel vast: het SEV gaat weer leuke dingen doen. Er zijn drie programma's in de maak: 1. Stop de verloedering van de buurt; 2. Beweeg de woningmarkt; 3. vernieuw de corporaties. Daar gaan we nog prikkelden zaken van vernemen.
En het moet gezegd: het eten (van het luxueuze restaurant Karel V in Utrecht) was goed, het gezelschap was aangenaam en onderhoudend en de wijn prima. Misschien moet ik mijn mening over diners pensant herzien of anders voorstellen om ze overdag te organiseren.
Zevenheuvelenloop Nijmegen

Soms staat een mens over zichzelf verbaasd. Ik heb dat dit jaar elke keer nadat ik een wedstrijd heb hardgelopen. Vooraf stel ik mij voor dat ik een bepaalde tijd loop, en als ik dan over de finish ben gekomen blijkt dat ik stukken sneller ben dan ik in mijn stoutste dromen had gedacht. Vandaag streefde ik in Nijmegen er naar om de 15 kilometer van de Zevenheuvelenloop te lopen in 1:13:00. Dat is zo'n 4 minuten en 50 seconden gemiddeld per kilometer. Toen ik op de Greesbeeksew

Oud en jong dansen

Zijn de wereld van de dans en de wereld van het jeugdbeleid met elkaar te verbinden? Dat was de centrale vraag van het congres dat het LCA, het Landelijk Centrum Amateurdans, in samenwerking met het jongerencentrum De Kubus uit Lelystad vandaag had georganiseerd. De redactie van Dans, waar ik sinds een paar maanden medewerker van ben, had mij gevraagd om het congres te bezoeken om over het onderwerp een beschouwing/essay te schrijven. Daarom stapte ik deze dag vroeg in de trei

Anne Lize van der Stoel moet opstappen

 


Al een paar jaar maak ik mij boos over de kwestie Alcides. Verschillende keren heb ik er in het Tijdschrift voor de Sociale Sector over geschreven. Afgelopen woensdag berichtte Het Parool erover in twee volle pagina's. De

Kleine normale dingen in Apeldoorn

Hij keek een beetje wanhopig, de man achterin de zaal. Hij kwam uit Culemborg, een van de zeven Gelderse steden die meedoet aan het Gelderse Stedelijke Ontwikkeloingsbeleid, een project van de provincie Gelderland, waarin 'ter versterking van de sociale samenhang in buurten' aan zeven Gelderse steden geld is gegeven om activiteiten in wijken op te starten. Vandaag kwamen zo'n veertig vertegenwoordigers uit deze steden in Apeldoorn bijeen om te kijken wat deze projecten in Zutp

Paul Kalma's 'Links, rechts en de vooruitgang'

Veel grijze en kale koppen waren vandaag te bewonderen bij de presentatie van het nieuwste boek van Paul Kalma, alweer zo’n 15 jaar de directeur van de Wiardi Beckman Stichting, het Wetenschappelijk Bureau van de PvdA. Ik kan het weten, want ik was te laat en stond helemaal achterin het volgepakte zaaltje in het Haagse etablissement Dudok. Zo keek ik tegen al die hoofden aan die voor mij zaten en viel mij de grijsheid en kaalheid van het publiek op. Allemaal leeftijdsgen

Algemene Politieke Beschouwingen in de EK

De Eerste Kamer heeft zich vandaag de hele dag beziggehouden met de Algemene Politieke Beschouwingen. Normaal vinden die een paar weken na Prinsjesdag plaats, maar door de ziekte van Balkenende is het feest een paar weken uitgesteld. Op zo’n dag zit de hele regering onderuitgezakt op de slechte stoelen van de Eerste Kamer, waar een regeringstafel staat uit de negentiende eeuw toen een kabinet nog maar uit een mannetjes of zes à zeven bestond. Nu hangen er dus de h

Uit de handelingen van de Eerste Kamer


Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie-Van der Lans/Meindertsma over een mogelijke meevaller in de uitgaven voor de huursubsidie in relatie tot de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Huursubsidiewet, te weten: - de motie-Van der Lans c.s. inzake het onttrekken van financiële middelen aan de toekomstige uitgaven voor de huursubsidie voordat het parlement zich daar over heeft u

Milieu: nu even wel


Het milieu mag bij het huidige kabinet en de meerderheid van het huidige parlement slechts op een zeer beperkte belangstelling rekenen. Dat is ernstig en dat vraagt van GroenLinks, als groene partij, om een gedegen debat. Onderstaande alinea vormt het begin van een discussiestuk dat het milieunetwerk van GroenLinks heeft geschreven op basis van een interne notitie die ik samen met Wynand Duyvendak eerder dit jaar schreef. Voor de complete notitie van het milieune

Ik was in Oudewater

Ik was vanavond in één van de mooiste plaatsjes van het land, alleen heb ik er niks van gezien. Dat het een van de moooiste plaatsjes is, weet ik omdat ik van de mensen die mij hadden uitgenodigd het boekje Stapvoets door Oudewater kreeg dat boordevol staat met tekeningen over de meest prachtige oude gebouwen van Oudewater. Maar ik heb ze dus niet gezien, want ik snelde van het busstation rechtstreeks naar Taveerne De Posthoorn (uit 1671), waar de naburi

Geuzen laten hoofden hangen

Het gaat niet best met onze Geuzen. Ze zijn te klein, vinden geen rust, zijn niet balvast, kijken niet goed, en ze doen vooral niet wat we ze op de training leren. Speelden ze vorige week nog vol overgave, nu lieten ze na twee snelle tegentreffers in Abcoude vandaag de hoofden al snel hangen. Wat doe je eraan? We hebben al met ontslag gedreigd, maar dat maakt geen indruk.
Het enige positieve nieuws van deze week is dat de jeugdtrainers van jet jeugdbestuur een voetbalin

Daltons in Groningen: creatieve professionals

In Groningen opereert op het terrein van de openbare geestelijke gezondheidszorg een groep professionals dat zich de Daltons noemt, vijf mannen en één vrouw: Ma Dalton. Het is een Geuzennaam, die wil uitdrukken dat ze wel wat weg hebben van ‘outlaws‘. Ze passen niet helemaal in het maatpak van de officiële instellingen; sterker: ze willen er ook niet helemaal inpassen. Ze proberen in Groningen een netwerk tot stand te brengen van gelijkgestemden,

De kunst van de conversatie


Soms brengen verwarde tijden mooie en creatieve initiatieven voort. Zoals onderstaande bijeenkomst, vanavond in de Balie. Hier de tekst van de aankondiging:

“Je kunt alles zeggen, en alles doen, maar doe het met stijl.”
Aan het woord is Ben Gazzara, in de film naar het boek van Charles Bukowski, Tales of Ordinary Madness. “Alles kun je doen, met stijl. Zelfs een blikje sardientjes kun je openen, met stij

Unicum tijdens huursubsidie-interpellatie

Zonder het te weten heb ik vandaag voor een parlementair unicum gezorgd. Ik heb tijdens de interpellatie die Margriet Meindertsma (PvdA) en ik hadden aangevraagd over het verzwijgen van 150 miljoen huursubsidiegelden door minister Dekker (zie weblog 2 november en 5 november) de minister bij het beantwoorden van onze interpellatievragen geinterumpeerd. Dat mag niet, volgens de regels die al een paar eeuwen oud zijn. Maar omdat er eigenlijk nooit geinterpelleerd wordt in de Eers

Aanslag op een generatie

Vandaag voor het eerst een stukje over de moord op Theo van Gogh geschreven. Het is mijn column voor het december-nummer van het Tijdschrift voor de Sociale Sector. Een boos stukje, zoals ik ze nog niet eerder geschreven heb. Maar het moest.
Het begint zo:

Het afslachten van Theo van Gogh is niet alleen een moord op het vrije woord, ik ervaar het veel meer als een aanslag op mijzelf. Het meest treffend werd dat eigenlijk onder woorden gebracht door Theodor Ho

Signeren in de Bijenkorf

Beroemde auteurs signeren regelmatig. Minder beroemde auteurs doen dat hooguit in familekring of voor bekenden. Dus als zich een gelegenheid voordoet, dat ze ook een keer mogen dan zeggen ze geen nee. Vandaar dat Herman Vuijsje en ik vandaag acte de precense gaven in de stand van uitgeverij Inmerc op de boekenmarkt van de Bijenkorf. Wij dachten met het boek Lage Landen Hoge Sprongen een rol te spelen in een markt die geweid zou zijn aan de Week van de geschiedenis. Helaas, dat

Aangeslagen erfgenamen van de jaren zestig

Hoe je het ook wendt of keert: GroenLinks is een product van de jaren zestig/zeventig. Zonder die geschiedenis is de partij ondenkbaar, maar met die geschiedenis blijkt de partij steeds kwetsbaarder. Want de cultuurconservatieve kritiek richt zijn pijlen op deze jaren, waarin in onze cultuur alles doorgeschoten zou zijn. Van gezagshandhaving via de opvoeding tot de tolerantie, alles ging te ver. En als in die context dan ook nog eens een brute moord wordt gepleegd op het vrije

Een nederlaag als overwinning

Soms kan een nederlaag als een overwinning smaken. Dat was vandaag het geval toen GeuzenMiddenmeer D4 weliswaar verloor van koploper JOS- Watergraafsmeer D2, maar een voortreffelijke partij op de mat legde. Er werd geknokt, voor elke meter en elke bal gestreden, en JOS had de grootst mogelijke moeite om haar fysieke en technische overwicht in doelpunten om te zetten. Ze hebben tot nu elke wedstrijd met grote cijfers gewonnen, en deze 1-3 (rust 0-2) was zo ongeveer de kleinste

Dekker trakteert met verzwegen huursubsidiegeld


Het intro van het vandaag verspreide persbericht:

Minister Dekker van VROM heeft in juni 150 miljoen euro huursubsidiegelden teruggeven aan haar collega Zalm zonder het parlement daarvan op de hoogte te stellen. Omdat zowel de Tweede als de Eerste Kamer in deze periode met de nodige moeite instemden met een bezuiniging van 150 miljoen op de huursubsidie, is in politiek Den Haag met verbijstering kennisgenomen van deze vorm van vrijgevigheid.

Beschaving spreekt niet voor zich


Garbriël van den Brink heeft voor de WRR een studie verricht naar 'normen en waarden in Nederland'. Dat in het kader van het door de regering gevraagde advies over de vraag in welke mate er overeenstemming is over 'normen en waarden' in Nederland. Het resultaat van Van den Brinks studie is nu apart gepubliceerd onder de titel Schets van een beschavingsoffensief. Over normen, normaliteit en normalisatie in Nederland. De redactie van het tijdschrift van het

Day after

Het zijn rare bedevaartsplekken: de plekken op straat waar vermoorde lichamen hebben gelegen. Maar ze hebben een onweerstaanbare aantrekkingskracht. En terecht: waar moet je anders zijn voor je ongeloof, je woede. Misschien komen al die mensen met dezelfde stiekeme hoop als waarom ik er kwam: om tegen beter weten zeker te weten of het wel waar is.
Het is waar.

<
Herdenking Theo van Gogh op de Dam

Op de Dam in Amsterdam vond om half acht een protestbijeenkomst plaats. 'Niet om stil te zijn maar om luid en duidelijk te zeggen' hoe belangrijk het vrije woord is, aldus burgemeester Cohen op de persconferentie dinsdagmiddag.
Ik schat dat zo'n 25.000 duizend mensen op zijn oproep waren afgekomen. De Dam stond vol en de Dam klonk vol, want met fluiten, ratels en geschreeuw zetten duizenden mensen hun verontwaardiging kracht bij. Om er vervolgens bij de twee minuten stil

Uit de handelingen van de Eerste kamer


De voorzitter: Het woord is aan de heer Van der Lans.

De heer Van der Lans (GroenLinks): Voorzitter. Hoewel ik mij kan voorstellen dat de meeste leden met hun gedachten elders zijn, wil ik het volgende verzoek doen. Wij hebben eind juni gesproken over de wijziging van de Huursubsidiewet. De Kamer is toen met de behandeling daarvan akkoord gegaan ondanks de korte voorbereidingstijd. Nadien is gebleken dat er bij de uitgaven v

Kies een periode: juli 2024
juni 2024
mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004