JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - juni 2016
Het sociale netwerk inschakelen? Het kan wel!


De 25e aflevering van onze serie (we gaan tot 30!) over de beloften van de decentralisaties en wat daarvan terecht komt, is vandaag online gegaan op socialevraagstukken.nl. Waarom is het zo moeilijk om sociale netwerken echt in te schakelen? En hoe komt het dat sommige gemeenten daarin wel een forse stap voorwaarts hebben gemaakt? Wil je het hele verhaal lezen: klik hier of op de afbeelding boven.
Samenvatting van Jaarboek-essay uit 2012


In 2012 schreef ik voor het TSS Jaarboek Wat werkt nu werkelijk? een essay met als titel 'Transparante professionals. Op zoek naar eigen-wijze openheid'. Het was een pleidooi om een eigen wijze van verantwoorden te ontwikkelen en daarvoor vooral niet bang voor te zijn. De nieuwe site Buurtwijs, een digitaal platform voor alle ontwikelingen met betrekking tot buurtgericht werken, heeft een samenvatting gemaakt en op haar site gezet. Klik op de afbeelding om er terecht tekomen, of anders hier.

het loont overigens nog altijd de moeite om het hele verhaal tot je te nemen. Dat kan door hier te klikken.
Mini-foto-onderzoek-essay over sociaal wijkteams


De redactie van Zorg + Welzijn vroeg mij om een kort essay te schrijven bij een fotoserie die zij een jaar lang had geplaatst. In deze serie portretteerde het blad sociaal wijkteams (twaalf in totaal) met een foto en een korte paginavullende tekst. Dat naar een idee dat ik de hoofdredacteur Piet-Hein Peeters ooit had aangeleverd, vandaar dus dat ik het eervolle verzoek kreeg om er een soort afsluitend essay over te schrijven, dat inmiddels in het meinummer van het maandblad Zorg + Welzijn is verschenen. Om toch een wat preciezer beeld te krijgen heb ik er op internet nog eens zo'n dertig foto's bij gezocht. Een paar dingen die opvallen: 85% van de teamleden is vrouw, gekleurde professionals zijn nog zeer spaarzaam en de teams zijn samengesteld uit een enorme melée van beroepen, die nog eens aangeven hoe groot de vekokering in het verleden wel niet was.
Enfin, lees het verhaal zelf. Klik op de twee afbeeldingen boven, of anders hier.
Boek Canon volkshuisvesting komt er!!!!


Vandaag schoten we door de magische grens van 5000 bestelde exemplaren van het boek Canon volkshuisvesting heen. De campagne begon begin mei, en an vijf weken is het dan zover. Met de Vereniging Canon sociaal werk kunnen we boeken uitbrengen tegen een zeer lage prijs, maar dan moeten we wel massa kunnen maken. En elke keer is het weer spannend of dat lukt. In het verleden lukte dat heel goed bij de maatschappelijke opvang, de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg, maar die sectoren hebben als voordeel dat zij veel personeel hebben voor wie zo'n boek een leuk inhoudelijk eindejaarscadeautje is. Bij de Canon gehandicaptenzorg was er zelfs een organisatie die 7500 boeken bestelde, ja dan ben je snel klaar.
Dat geldt veel minder voor de volkshuisvestingsector en dan met name de woningcorporaties. Die hebben niet zulke aantallen mensen in dienst. Dus je moet meer je best doen en veel meer corporaties bereid vinden met kleine aantallen een groot aantal mogelijk te maken. Dat is dus vandaag gelukt, en het aantal van ruim 5000 zal best nog wel groeien. We gaan er nu in het najaar een heel mooi boek van maken. Hoe de ontwikkelingen bij door op de afbeelding te klikken.
Of grasduin eens lekker op je gemak door de Canon volkshuisvesting.
Verslag Van der Wielen-lezing online


Vrijdag 8 april verzorgden Han Noten, voorzitter van de Transsitiecommissie sociaal domein, en ik de jaarlijkse Van der Wielen-lezing in Friesland. Het verslag daarvan is inmiddels onlien gekomen. Klik op de afbeelding of hier.
#24 Nabij is beter - Kennis vragen, kennis delen


Lees verder op de site van socialevraagstukken.nl of klik op de afbeelding.

Boek van de Canon volkshuisvesting in de maak
Ik ben druk in de weer om van de in begin mei gelanceerde Canon volkshuisvesting ook een mooi boek te maken, zoals we dat eerder ook succesvol hebben gedaan met de Canon jeugdzorg, Canon maatschappelijke opvang en de Canon gehandicapten zorg. Begin mei kregen alle 350 corporaties een fraaie dummy van 12 pagina's in de bus, met een mooie aanbieding om meerdere boeken te bestellen. We hebben een minimumgrens van 5000 boeken, en begin juni ziet het er naar uit dat we die zeker gaan halen. Wil je meer weten of ook bestellen. Klik hier of op de afbeelding hieronder.

Kies een periode: mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004