JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - februari 2005
Meergroep-boek is uitEindelijk. Het was al maanden klaar, maar vandaag is het dan eindelijk echt gepresenteerd: mijn nieuwste boekje over De Meergroep, een sociale werkvoorzieningbedrijf in de IJmond-regio. Het eerste exemplaar zou vandaag op een speciale conferentie over de modernisering van de sociale werkvoorzieningen in IJmuiden overhandigd worden aan staatssecretaris Van Hoof, maar die had helaas verplichtingen in de Tweede Kamer. Vandaar dat Meergroep-directeur Diety Oppedijk (rechts op de foto) eerder deze week naar Den Haag was getogen om hem daar het eerste exemplaar te overhandigen en hem vervolgens in de gelegenheid te stellen de conferentiedeelnemers met een soort videoboodschap toe te spreken. En de staats meldde daarbij dat ?Jos van der Lans er in geslaagd was een zeer verhelderend boekje te schrijven?. Vermoedelijk zegt hij dat bij elk boekje dat hij in ontvangst neemt, maar als je het hem zo op een groot scherm ziet zeggen dan is dat toch wel aardig.

Wie over de inhoud meer wil weten, moet even op boeken doorklikken en dan treft u het bovenaan de lijst aan.Meer informatie over het congres kunt u nalezen op de site van De Meergroep.
EK-besluit: Provinciale Staten worden kleiner
Vandaag was de Raad van State op bezoek in de Eerste Kamer. Jaarlijks komen deze wijze mannen (en een enkele vrouw) altijd een keer bij de Kamer op bezoek, maar vandaag was het voor het eerst dat de leden van de Raad in de vergaderzaal met alle leden van de Kamer in gesprek gingen. De vorige gelegenheden vonden zulke gesprekken altijd plaats in een commissiezaaltje met de leden van een of meer commissies. Nu kon iedereen er bij zijn.
De Raad van State is interessant omdat dit college verantwoordelijk is voor de wetkwaliteit en wetsvoorstellen voordat ze bij het parlement worden ingediend zorgvuldig toetst. En aangezien ook de Eerste Kamer het als haar taak ziet om de wetkwaliteit te bewaken schept dat een band tussen beide organen. Interessant was de waarschuwing van Tjeenk Willink, de vice-voorzitter van de Raad van State (de koningin is zoals u weet de echte voorzitter) voor de mogelijke gevolgen van de motie-Van Thijn. In die motie, die de Kamer begin van dit jaar heeft aangenomen, vraagt de Eerste Kamer de regering wetsvoorstellen te voorzien van een uitvoeringstoets. Tjeenk Willink vreest dat hier voor je het weet weer een apart orgaan voor in het leven wordt geroepen, en dan hebben we naar de toezichthouders de uitvoeringstoetsers er nog eens bij. Dat wordt weer een bureaucratische laag, zo vreest hij. Laat dat toch aan de Raad van State over, zorg dat die toetsen of er wel voldoende oog is voor de uitvoerbaarheid van wetsvoorstellen. Daar heeft hij, denk ik, wel een punt.
Voorts stemde Kamer vandaag in met de kabinetsvoorstellen voor de veranderingen met betrekking tot de vut- en het prepensioen en de introductie van het levensloop-sparen, plus de wet die de omvang van het aantal leden van provinciale staten gaat verminderen. Noord-Holland telt nu 83 statenleden, dat worden er door deze wet 55. In totaal loopt het aantal statenpolitici met 200 terug: nu zijn het er nog 764, na 2007 worden dat er 564.
GroenLinks heeft overigens tegen beide voorstellen gestemd. De levensloop-regeling is gewoon te halfbakken, er worden geen echt ekeuzen meegemaakt. En we hebben tegen het verkleinen van het aantal statenleden gestemd omdat daarmee de kiesdrempel wordt verhoogd en dat pakt ten nadele uit van kleinere partijen. Het wetsvoorstel haalde het overigens maar met één stem meerderheid, die van de LPF.


Links: het eerbiedwaardige gezelschap van Raad van State-leden na afloop van de bijeenkomst. Op de foto rechts GroenLinks-fractievoorzitter Diana de Wolf.
Rechts: Minister Remkes neemt de felicitaties in ontvangst nadat zijn wetsvoorstel met ??n stem meerderheid is aanvaard. Rechts op de foto Eimert van Middelkoop, senator voor de ChristenUnie.
WRR-advies: BEWIJZEN VAN GOEDE DIENSTVERLENING
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft eind vorig jaar een erg interessant rapport gepubliceerd: Bewijzen van goede dienstverlening. Het is een studie naar hoe de publieke sector functioneert en hoe sectoren als zorg, welzijn, volkshuisvesting, arbeidsvoorziening en onderwijs zijn aangestuurd en wat dat heeft opgeleverd. Welnu, het oordeel van de Raad is meedogenloos: veel ellende. Het rapport is een langdurige kritiek op de gevolgen van al die moderne besturingsfilosofie?n die de laatste jaren op de publieke sector uit naam van efficiency, doelmatigheid en resultaatgerichtheid zijn losgelaten.
De Helling, het kwartaaltijdschrift dat wordt uitgegeven door het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks, vroeg mij om in een essayachtige beschouwing het rapport te bespreken. Vandaag de tekst ingeleverd bij de eindredacteur. Wie niet kan wachten tot het nummer over een maand uitkomt, kan al op deze site terecht. Klik hierboven op gl-politicus en dan op publicaties. De tekst staat in de lijst als 2005-03 de Helling ? WRR-rapport dienstverlening.doc. Wie het hele rapport wil downloaden kan terecht op de site van de WRR
IJzeren Rijn (5): EK-commissie V&W niet tevreden
Twee weken geleden zag het er nog uit de EK-commmissie voor Verkeer en Waterstaat redelijk onder de indruk was van het antwoord dat de regering op 31 januari had geschreven. De Belgische aanspraken om het IJzeren Rijn-trac? tussen Weert en Roermond te mogen reactiveren leken juridisch waterdicht. Geen speld tussen te krijgen, zo meenden de meeste leden van de commssie.
Vandaag waren ze daar niet meer zo van overtuigd. De redenering van de regering lijkt niet waterdicht. Want wat is eigenlijk de betekenis van het feit dat Nederland in 1893 de concessie heeft teruggekocht? Wat blijft er dan precies over van het recht op doorgang als daar geen concessie meer bijhoort? Dus besloot de commissie vandaag om naast alle andere vragen die er nog te stellen zijn (en dat zijn er een hoop) nog een keer aan de regering tekst en uitleg te vragen.

De inbreng van de fractie van GroenLinks treft u aan onder de knop Eerste Kamer, doorscrollen naar Verkeer & Waterstaat en dan het document: 2005-02 V&W - inbreng IJzeren Rijn (2).doc
Halve marathon in Schoorl: te hard van stapel
De halve marathon in Schoorl staat bekend als een van de mooiste wedstrijdloopjes van Nederland. Prachtig parcoers dwars door bos en duin. Ik had sinds de Nijmeegse Zevenheuvelenloop geen wedstrijd meer gelope, en dacht de laatste weken wel in vorm te zijn. Dus dacht ik vandaag ? ijs en weder dienende ? misschien wel een PR te lopen. Tenslotte heb ik mijzelf tot nu toe in elke wedsttrijd verbeterd. Dat zou moeten betekenen dat ik sneller dan 1.44.15 zou moeten lopen, mijn toptijd uit Leiden.
Het weer zat mee, mijn start was voortvarend. De eerste drie kilometer gingen in 3 x 4.30 = 13.30. Dat bleek te snel, en ik moest gas terugnemen, waarna het tempo volledig stokte. Ploeteren werd het. Ik kon lange tijd bij niemand aanhaken. De zes kilomoter was nog steeds redelijk: 28.15, maar lekker ging het niet. Tussen de 7 en twaalf kilometer kwam het tempo weer wat terug: 10 kilometer in 48.08 en de 12 kilometer zat op 58.08.
De genadeslag kwam toen de wind vlak bij zee en in de kale duinen volop van voren kwam. Ik stond nagenoeg stil en hoewel ik me de laatste kilometers nog wat herstelde, zat een goede tijd er niet meer in. 1:49:23 klokte ik toen ik over de finish kwam. Een jaar geleden nog een tijd die ondenkbaar was, nu toch een kleine teleurstelling. Voor de statistieken: van de 1818 deelnemers was ik 765, en van de 216 deelnemende mannen in de categorie tussen de 50 en 55 was ik 95e (van de 216). Gelukkig nog wel bij de beste 50 procent.
De Grote Miskleun
Vandaag mijn column voor het Aedes Magazine ingeleverd. Hieronder een samenvatting daarvan. De volledige tekst staat te lezen onder de knopjournalist > columns > en dan op de lijst 2005-02 Aedes magazine - De Grote Miskleun.doc

De weigering van het CDA om in te stemmen met het regeringsvoorstel om deze kabinetsperiode een groot deel van de huren te liberaliseren is niet alleen een pijnlijke politieke nederlaag voor minister Dekker, maar ook voor Aedes. De brancheorganisatie stond immers mede aan de wieg van de Grote Beweging, waar de huurliberalisatie het sluitstuk van vormde. Overal in het land trof je echter leden aan die openlijk twijfelden aan het verband tussen doel en middelen van de Grote Beweging. Zo ontstond de mallotige figuur dat corporaties niet alleen de minister, maar feitelijk ook hun eigen brancheorganisatie bestreden.. Uiteindelijk verlosde het CDA hen uit hun lijden door de angel uit de voorstellen te trekken en de huurliberalisatie aan een volgend kabinet over te laten. Het gevolg is wel dat de corporaties nu met lege handen staan en - ondanks het feit dat veel van hen hun steentje hebben bijgedragen om de plannen te keren ? de zwarte piet krijgen toegepseeld. De roep om de financi?le duimschroeven aan te draaien en de corporaties te verplichten naar vermogen bij te dragen aan stedelijke vernieuwing en nieuwbouwproductie zal onweerstaanbaar opklinken en niet langer zonder gevolgen blijven. De corporaties komen daardoor precies in die afhankelijke positie te verkeren die de Grote Beweging had moeten voorkomen. Dat mag de brancheorganisatie zichzelf aanrekenen. Na een jaar discussi?ren wacht Aedes een paar jaar wonden likken.
Oude en nieuwe migrantengeschiedenissen
Mijn maart-column voor TSS gaat over het verschil tussen oude en nieuwe migrantengeschiedenissen. Het verschil tussen Nederlanders die ooit naar Australi? of Amerika emigrimeerden en onze Turkse en/of Marokkaanse migranten. De integrale tekst staat te lezen onder de bovenstaande knop journalist en dan doorklikken op Tijdschrift voor de Sociale Sector. Hieronder de laatste alinea's:

"Dat maakt duidelijk waarom de eerste integratiepolitiek geen resultaat afwierp.
GOUDA: leuk oud stadje

Zondag 13 maart word ik geacht in de Agenietenkapel in Gouda een lezing te houden over Veranderend Nederland. De lezing wordt georganiseerd door het Agenietenconvent die in deze eeuwenoude kapel in Gouda regelmatig culturele activiteiten organiseert. Voor deze gelegenheid heeft men bedacht dat het aardig zou zijn om een combinatie te maken tussen iemand die een verhaal houdt en een muzikale bijdrage. Die wordt verzorgd door het Goudse mzueikgezelschap Eigenwijs, dat dit jaar h

Geuzen moeiteloos langs 9 man van TOS Actief
Het was een makkelijk wedstrijd tegen TOS Actief D3, die om 9.00 uur ?s ochtends slechts met negen man (inclusief twee meisjes) kwam opdraven. De afwezigen moesten naar open dagen van middelbare scholen, vandaar. En de leider wilde geen spelers van hogere elftallen lenen (lagere D-elftallen zijn er niet) want dat zou leiden tot competitievervalsing. Tja, die redenering heeft nu al weken achtereen tot dramatische nederlagen geleid. De TOS?ers verliezen elke week met dikke cijfers. Onze Geuzen kostte het desondanks toch enige moeite om de score open te breken. Dat gebeurde uiteindelijk door onze libero Joaquim die met een afstandsschot de doelman verraste. Voor rust wist Rinus, voor een helft terug in zijn oude elftal, nog een keer het net te vinden. In de tweede helft werd TOS Actief systematisch van de mat geveegd. Jelle, Jan (hij maakte zijn eerste doelpunt ooit, en zelfs meteen maar een tweede) en Max scoorden. Onoplettendheid en nonchalance zorgden er tenslotte voor dat ook TOS Actief nog een keer scoorde: 6 ? 1.
IJzeren Rijn (4): regering lobbiet overtuigend

De IJzeren Rijn blijft ons bezig houden.(Zie dit weblog: 25/01, 21/01, 17/01) Vandaag lag er een gedegen antwoord van het ministerie van Buitenlandse Zaken op de brief van de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat van vorige week. Daarin probeert het ministerie op een behoorlijk overtuigende manier aannemelijk te maken dat we niet onder onze verplichtingen van de verdragen uit 1839, 1843 en 1870 uit kunnen. Ik had het liever anders gezien, maar voor het eerst staan hi

Kies een periode: juni 2024
mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004