JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - februari 2022
Demonstratie op de Dam tegen de Russiche invasie van de Ukra´ne
Einde voorzitterschap buurtco÷peratie de Eester
Op 16 december ben ik - na vijf jaar - afgetreden als voorzitter van Buurtcoöperatie de Eester, het bewonersplatform van het Oostelijk Havengebied. Er wordt nog gezocht naar een opvolger. Overigens betekent het niet dat ik niet meer actief ben. Vooralsnog ben ik vooriztter van de werkgroep aankoop de eester en voorzitter van de Energiecommissie OHG, dus voorlopig hoef ik me net te vervelen.

Column Huurpeil nr. 1 / 2022


De nieuwe schoenen van Hugo


Een van de aardigste grappen naar aanleiding van het aantreden van Hugo de Jonge als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ging over schoenen. Zoals bekend is De Jonge een groot liefhebber van grillig vormgegeven stijlvolle (dure) schoenen. Als welkomstgeschenk had de Koninklijke Bouwgroep Nederland, waarin zo’n 4300 bouw- en infrastructuur ondernemingen zijn verenigd, door dj en kunstenaar Ruud de Wild een paar stevige werkschoenen laten beschilderen en deze aan de nieuwe minister aangeboden met als boodschap: je werkschoenen staan klaar, Hugo, geef de woningbouw een flinke booster. Toen het plaatje rondging op de sociale media was het commentaar voorspelbaar. Ja, als hij op het nieuwe ministerie net zo’n warrige koers vaart als in zijn vorige baan dan staat ons nog een hoop ellende te wachten.

Dat is natuurlijk een beetje flauw. De woonparagraaf in het regeerakkoord biedt immers een opsomming van nagenoeg alles wat de laatste jaren is voorgesteld om de wooncrisis vlot te trekken. De verhuurdersheffing wordt afgeschaft, de nieuwbouwproductie versneld tot 100.000 woningen per jaar, met voorrang voor starters, senioren en middeninkomens, de jubelton verdwijnt, malafide verhuurders worden aangepakt en mensen woonachtig in sociale huurwoningen met een laag inkomen krijgen huurverlaging die betaald wordt door huurders in sociale woningen die te veel verdienen. Eigenlijk is er maar een onzaligheid en dat is het voornemen om grondgebonden sociale huurwoningen te gaan verkopen.

Dat laatste lijkt een verdwaalde VVD-wens in een alleszins redelijk stimuleringspakket. Was het maar zo. Want juist met dit voornemen laat dit kabinet zien geen fundamentele gedachte te hebben over een daadwerkelijke hervorming van de woningmarkt. Het bestrijdt de symptomen, zonder visie op de oorzaken. Want wat er de laatste jaren gierend uit de klauw is gelopen is dat het wonen geheel overgeleverd is aan de wetten van de economie en woningen handelswaar zijn geworden. Daardoor verdwijnt er onwaarschijnlijk veel geld in private handen, waarbij onvermogenden (starters, lagere inkomens) volledig buitenspel zijn geraakt. De woningmarkt is - dankzij de overheid - een beleggingsmarkt geworden waar het economisch gewin van de bezitters het wint van de woonrechten van de bezitlozen.

Wie die spiraal wil stoppen, moet dus niet – zelfs niet als terloopse doelstelling – woningen van corporaties als handelswaar gaan verkopen, maar de woningmarkt zo inrichten dat er ruimte ontstaat waarin niet het eigendom, maar de toegankelijkheid en betaalbaarheid van woningen centraal staat. Dat is geen wereldvreemde gedachte. Want zoals we de economie moeten verduurzamen, zo moeten we ook de woningmarkt hervormen als een terrein waar geduldig kapitaal duurzame gebruikswaarde realiseert.

Helaas is van zo’n ambitie in het regeerakkoord weinig te ontdekken, dat is het sombere nieuws. Daar staat tegenover dat het ook niet is uitgesloten. Wat betreft zou het geen kwaad kunnen als de nieuwe minister kennis neemt van een boek dat ongeveer tegelijkertijd met zijn aantreden is verschenen. Titel: Operatie wooncoöperatie. Uit de wooncrisis door gemeenschappelijk bezit. De auteurs zijn Arie Lengkeek en Peter Kuenzli, beiden gepokt en gemazeld in de Nederlandse volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling. Zij leggen niet alleen aan de hand van vele tabellen en statistieken loepzuiver uit hoe de woningmarkt totaal is ontwricht, zij nemen de lezer stap voor stap mee hoe je een gemeenschapeconomie kunt ontwikkelen, waarin het geld niet verdwijnt maar steeds opnieuw geherinvesteerd wordt, waar collectieve arrangementen private verrijking onmogelijk maken en waar de gebruikswaarde triomfeert over de handelswaarde.

Dat het allemaal geen idealistische praat is, laten ze zien aan de hand van indrukwekkende voorbeelden uit Zürich, Wenen en München, waar grote delen van de woningmarkt de logica van een gemeenschapseconomie zijn gaan volgen en het gulzige beleggingskapitaal hebben buitengesloten. In die steden staat niet privaat gewin voorop maar zijn publieke waarden als toegankelijkheid, betaalbaarheid en duurzaamheid leidend. Daar zijn coöperatieve eigendomsvormen niet, zoals in Nederland, een kleingehouden niche, maar door politieke steun uitgegroeid tot een substantieel deel van de lokale woningmarkt.

Stiekum denk ik dat deze ontwikkeling Hugo de Jonge aanspreekt. Volgens mij is hij een gemeenschapsmens, dat past ook heel goed bij zijn CDA-achtergrond. Hij zou dus door hier werk van te maken zomaar zijn eigen stempel op dit regeerakkoord kunnen zetten. Hij heeft een woningmarkt te winnen en eigenlijk maar heel weinig te verliezen. Ja, hooguit moet hij zijn nieuwe werkschoenen inleveren bij Koninklijk Bouwend Nederland, waarin veel profijtpikkers van de huidige woningmarkt zich verenigd weten. Maar hij kan het lijden; thuis heeft hij nog een kast vol met veel fraaiere exemplaren.

Arie Lengkeek en Peter Kuenzli, De wooncoöperatie. Uit de wooncrisis door gemeenschappelijk bezit. | Uitgeverij Valisz | paperback | 265 blz. | ISBN 978-94-93246-06-5 | € 24,50


Huurpeil, nr. 4, 2021. Huurpeil is het kwartaalmagazine van de Woonbond.
Kies een periode: april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004