JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - mei 2023
Mijn biografische schets van het leven van Ben Sajet verschijnt 16 mei

CANON BIOGRAFIE REEKS

BEN SAJET (1887-1986)
Een leven lang sociale geneeskunde


In deze 80 pagina’s tellende, fraai geïllustreerde biografie (de eerste in een nieuwe reeks van de Canon sociaal werk) beschrijft Jos van der Lans het leven van de joodse arts en sociaaldemocratisch Amsterdams gemeenteraadslid Ben Sajet als een onwaarschijnlijke reis. Als gemeenteraadslid namens de SDAP strijdt hij 39 jaar voor de verbetering en modernisering van zorgvoorzieningen. Zijn motto: iedereen heeft recht op de beste zorg.
In de hoofdstad voert hij in de jaren vijftig een eenzame strijd om een nieuw academisch ziekenhuis niet in de stad, maar daarbuiten te realiseren, zodat alles wat de geneeskunde te bieden heeft op een plek bijeen kan komen. Het gemeentebestuur vindt hem drammerig en lastig, maar uiteindelijk krijgt hij het gelijk aan zijn kant en verrijst het academisch ziekenhuis in Amsterdam Zuidoost in het grootste gebouw van Nederland.

Ben Sajet is een iconisch boegbeeld van de sociale geneeskunde. Zijn niet-aflatende inzet kan blijvend inspiratie bieden aan zorgverleners die verder willen kijken dan hun individuele patiënten en cliënten en op zoek gaan naar preventieve mogelijkheden en maatschappelijke oorzaken. In een tijd van groeiende ongelijkheid en haperende zorgvoorzieningen blijven zijn ideeën over sociale geneeskunde uiterst actueel.

Bestel deze biografie hier.Zorgzame buurten trotseren het systeem
Bundel ‘Zorgzame buurten’ overhandigd aan Tweede Kamer

Op de foto vlnr: Jan Smelik (coördinator van NLZVE), Nico Drost (Kamerlid ChristenUnie), Wieke Paulusma (Kamerlid D66), Joba van den Berg (Kamerlid CDA), Marcel Canoy (hoogleraar gezondheidseco-nomie en dementie aan de VU) en Marcel Ham (Movisie).


Zorgzame gemeenschappen hebben de toekomst en zijn onmisbaar om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken. Maar het systeem ligt nog te vaak dwars, zodat grensoverschrijdende initiatieven voor woonzorg onvoldoende kans krijgen. Dat is de kernboodschap van de bundel ‘Zorgzame buurten’, die Marcel Canoy, Jan Smelik en Marcel Ham op 10 mei 2023 presenteerden aan de Tweede Kamer. De bundel beschrijft vijftien inspirerende initiatieven die het systeem weten te trotseren en zorgzame gemeenschappen realiseren. Aan mij was naar aanleiding van mijn essay Ontsnappen aan aanbesteden de eer toebedeeld een van de hoofdstukken (Na de markt) voor mijn rekening te nemen.
  
De eensluidende adviezen buitelen wat dat betreft over elkaar heen. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving kopt recentelijk: ’Sociale determinanten van gezondheid, zoals wonen, werk, inkomen, onderwijs, leefomgeving, moeten centraal staan in de zorg voor de volksgezondheid.’ Het Sociaal en Cultureel Planbureau komt in dezelfde maand met: ‘Hoe beter mensen vormen van meedoen kunnen combineren, hoe meer ze kunnen doen en/of hoe beter ze dat volhouden. Autonomie, flexibiliteit en zeggenschap in werk zijn ook hierbij belangrijk.’ Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Sociaal Economische Raad en ongeveer de gehele wetenschappelijke wereld zijn het met elkaar eens: de toekomst ligt bij zorgzame gemeenschappen. De energie ligt bij zorgzame gemeenschappen, maar de frustraties ook. 
 

‘Zorgzame gemeenschappen leveren de samenleving geld op en brengen veel ouderen geluk. Zonder zorgzame gemeenschappen zullen we er niet in slagen de ouderenzorg toekomstbestendig te maken.’ Dat zei Marcel Canoy, hoogleraar gezondheidseconomie en dementie aan de VU op woensdag 10 mei in Nieuwspoort bij de presentatie van het rapport ‘Zorgzame buurten’ aan leden van de Tweede Kamer: Nico Drost (CU), Joba van den Berg (CDA) en Wieke Paulusma (D66). De Kamerleden namen het rapport met instemming in ontvangst.  

De bundel ‘Zorgzame buurten’, samengesteld door Marcel Canoy, Jan Smelik en Marcel Ham, tekent vijftien inspirerende voorbeelden op die het systeem hebben weten te trotseren en zorgzame gemeenschappen realiseren. De initiatieven kwamen tot stand vanuit verschillende domeinen (burgers, welzijn, zorg en wonen), maar de werkzame elementen komen overeen: het gaat om het samen leven in de buurt met een heterogene populatie. Jongeren en ouderen, ouderen zonder hulpvragen en ouderen met hulpvragen, hoogopgeleiden en praktisch opgeleiden. Zorg wordt geleverd als die nodig is, maar het vertrekpunt zijn burgers, hoe ze wonen en leven. De kracht van iedereen wordt zoveel mogelijk benut en mensen helpen elkaar waar het kan.   

Het is mooi om initiatieven in het zonnetje te zetten, de conclusie is echter ook dat het systeem vaak dwarsligt. Maar waarom dwarsliggen op iets wat onvermijdelijk onze toekomst is en wat zoveel baten oplevert, zonder verliezers? De bundel, tot stand gekomen door samenwerking van Movisie, Nederland Zorgt Voor Elkaar en Vilans, ontrafelt de valkuilen en obstakels en biedt beleidsmakers en burgers handreikingen hoe de obstakels te omzeilen. Het meest in het oog springende obstakel waar initiatieven tegen aanlopen zijn de verschillende financieringsbronnen waaruit activiteiten betaald worden. Dat leidt regelmatig tot frustraties omdat ze van het kastje naar de muur gedrag worden gestuurd omdat ook bewezen succesvolle initiatieven niet structureel gefinancierd worden. Een ander, wellicht onderbelicht, obstakel is de cultuur binnen het zorgdomein. Het zorgsysteem is nog onvoldoende klaar om gelijkwaardig samen te werken met gemeenschappen en wat te denken van kwaliteit van leven in plaats van het vermijden van risico’s. Ook de zorg komt in beweging, maar die heeft vooralsnog de kenmerken van een ‘Processie van Echternach’: drie stappen vooruit en twee achteruit.   

De bundel is een uitvloeisel van Marcel Canoy’s manifest ‘Gezond ouder worden doe je samen in de buurt’, ondertekend door een keur aan prominenten en daarna nog door honderden anderen. Canoy: ‘Fijn al die steun, maar een manifest ondertekenen is niet genoeg. We moeten zelf ook de handen uit de mouwen steken. Dat doen we op 5 juni 2023 bij woningcorporatie Ymere in Amsterdam. Daar houden de ondertekenaars van het Manifest een bijeenkomst waarin centraal staat hoe we deze beweging kunnen versnellen.’

MEER INFORMATIE EN DE TEKST VAN DE BUNDEL VIND JE OP DE SITE VAN MOVISIE

 

 

Beleidstragiek in de jeugdzorg => TRAILER CANON-podcast, aflevering 2
CANON-podcast: Beleidstragiek in de jeugdzorg. In gesprek met Sharon Stellaard.
Must see: tentoonstelling van Liesbeth van der Pol in Almere

De tentoonstelling Met Karakter biedt een kijkje in de ontwerpkeuken van Liesbeth van der Pol: Architect en medeoprichtster van Dok Architecten. Honderden aquarellen, schetsen, maquettes, inspiratiebronnen leiden je naar de gebouwen die ze uiteindelijk zijn geworden. Een reis door een carrière van formaat die vooral ook inzicht geeft in de mens achter het gebouw. Want net als haar markante gebouwen barst deze architect van het karakter die het leren kennen meer dan waard is!

Tot 30 juli in de Kunstlinie in Almere. Klik hier of op de afbeelding rechts voor meer informatie.Kies een periode: juli 2024
juni 2024
mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004