JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - mei 2014
Dag van de decentralisaties
Wijkgericht werken als FUNDAMENT
Canon-voorzitter geridderd!!!!!

Lintje voor vertrekkend bijzonder lector Maarten van der Linde

16-05-2014

Bij zijn afscheid als bijzonder lector Geschiedenis van Sociaal Werk bij Hogeschool Utrecht (HU) ontving Maarten van der Linde vrijdagmiddag 16 mei een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Jan van Zanen van Utrecht. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Lintje voor Maarten van der Linde

Van der Linde ontving het lintje vanwege zijn bijzondere verdiensten in zijn werkzame bestaan bij Hogeschool de Horst, en sinds 2005 - toen deze opging in Hogeschool Utrecht - bij de HU. Zo leverde hij een belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van het sociaal werk, waaraan hij ook in zijn vrije tijd vaak heeft gewerkt. Die historie is nu toegankelijk geworden via twaalf digitale schatkamers op de website www.canonsociaalwerk.eu. De eerste proefversie van deze Canon Maatschappelijk Werk presenteerde hij tijdens zijn afscheid aan Lies Schilder (directeur van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers) en Lia van Doorn (lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening van de HU). Deze canon geldt als een belangrijke bron voor een breed publiek, onder wie studenten en docenten.

Hogeschool de Horst

Een andere belangrijke verdienste is zijn onderzoek naar en publicaties over de geschiedenis van Hogeschool de Horst in Driebergen. Van der Linde gaf niet alleen de oprichters van deze hogeschool een gezicht, maar portretteerde tevens belangrijke voormannen uit de woelige jaren zestig tot en met tachtig en gaf een historisch overzicht van 60 jaar De Horst: 1945 – 2005.

Examentrainingen

Op Hogeschool de Horst zette Van der Linde examentrainingen op, evenals voorbereidingscursussen Sociale Geschiedenis, om de slaagkans van kandidaten voor het toelatingsexamen hbo te verhogen. Die cursussen gaf hij tientallen jaren. Later organiseerde hij diverse studiedagen bij Social Work over belangrijke politieke en maatschappelijke thema’s, waarbij hij geregeld sprekers met nationale bekendheid naar de Horst wist te halen.
 
Voor studenten was hij altijd zeer benaderbaar. In het begin van zijn carrière gaf hij zelfs thuis onbezoldigd bijles aan zowel autochtone als allochtone studenten. Hij beschikte over een enorme drive om de inhoud van zijn vak over te brengen. Studenten die aanvankelijk een hekel hadden aan het vak geschiedenis, wist hij nieuwsgierig te maken via beeldende verhalen. Vele ex-studenten kunnen dat navertellen.

Na de fusie van Hogeschool de Horst met Hogeschool Utrecht bleef hij dezelfde betrokken docent, gedreven historicus en bevlogen onderzoeker. De laatste twee jaar van zijn loopbaan was hij bijzonder lector bij de HU, met dank aan het Oranje Fonds. Van der Linde gaat nu met pensioen, maar blijft actief in zijn vakgebied.

Meer informatie

Lees de afscheidsrede van Van der Linde terug.
Lees het uitgebreide interview met Maarten van der Linde op onderzoek.hu.nl.

Interview site: Oogvoordebuurt.nl

Wijkaanpak: een zaak van best persons

Een samenleving in transitie betekent onzekerheid. Alles staat ter discussie en is in beweging. Cultuurpsycholoog Jos van der Lans ziet de wijkgerichte aanpak als rots in de branding: een houvast. Opgezet vanuit probleemwijken, kan het dienen als fundament voor de organisatie van het alledaagse. De wijk vormt het speelveld waarin de professionals en burgers naast elkaar staan.

De wijk is de plek waar de twee bewegingen van de Nederlandse steden samenkomen. De beweging van onder-op, waarbij burgers meer initiatief nemen, en de bestuurlijke beweging van boven naar beneden zoals de decentralisatie van de zorg. De wijk is uitgegroeid tot de arena waar al de veranderingen van de Nederlandse verzorgingsstaat plaats zullen vinden. Kennis van de wijkgerichte aanpak is dus van groot belang. Hierop kunnen we voortbouwen.

Succesverhaal
De komende tijd zal de ongerustheid toenemen. Hoe gaan we binnen korte periode de kanteling in de samenleving concreet vormgeven? Van der Lans beschouwt in ‘Een wijkgerichte aanpak: het fundament’ deze vragen in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. “We zullen nu al moeten beginnen met experimenteren om het voor elkaar te krijgen. Oude bureaucratische structuren moeten doorbroken worden. Andere manieren van samenwerken moeten we onder de knie krijgen.”

Horizontale structuur
De wijkgerichte aanpak vindt zijn oorsprong in de probleemwijk. Sociale wijkteams bestaande uit professionals zoeken de bewoners op om samen de problemen op te lossen. De verticale structuur, waar de professional boven de burger staat, verandert in een horizontale organisatie waarin verschillende partijen op een gelijkwaardige manier samenwerken. In wijken als Velve-Lindenhof in Enschede en de wijk Heechterp-Schieringen in Leeuwarden wijst onderzoek uit hoe de wijkgerichte aanpak zowel de leefbaarheid als de effectiviteit van de dienstverlening op lange termijn heeft verbeterd. De aanpak werkt vooral preventief: door de kortere afstand tot hulp komen de problemen eerder ter sprake en kan er sneller aan een oplossing worden gewerkt.

nazareth bs het spoor - uwc stenen opruimen

Kennisuitwisseling
De manier waarop het team werkt is per wijk verschillend. De kennis en vaardigheden die worden opgedaan is dan ook geneigd binnen de wijk te blijven. Hoe kunnen we deze kennis delen, zodat het fundament dat per wijk wordt opgebouwd, versterkt kan worden?

Amsterdam is bijvoorbeeld opgedeeld in 22 wijken met eigen budget. Een leidinggevende kan de prestaties van de ene wijk vergelijken met die van een vergelijkbare andere wijk. Bovendien is een moderne manier van kennisoverdracht juist meer horizontaal en lokaal georganiseerd: websites, blogs en sociale (digitale) netwerken. Zoiets als een handboek ‘wijkgericht werken’ is minder belangrijk. Het gaat om kleinere initiatieven, die gericht zijn op een specifiek onderwerp. Een andere samenleving vraagt dus ook om een andere kennisinfrastructuur.

Burgerkracht
Dit houdt ook in dat het framen van de participatiemaatschappij een belangrijke opgave is. Er moet voorkomen worden dat de motivatie van burgers om initiatiefrijk te zijn binnen de wijk niet verdwijnt door te veel druk vanuit de overheid. Het verhaal van de participatiemaatschappij is een ideologisch verhaal. De regering speelt in op deze cultuurverandering, maar stelt daarbij concrete deadlines en praat over bezuinigingen. Burgers vragen zich dan af: is het verhaal verzonnen om koste te besparen? Is het een makkelijke manier om verantwoordelijkheden naar de burgers te verschuiven? In Het fundament stelt Van der Lans dat de wijknaanpak een zaak is van best persons: het drijft voor het allergrootste deel op de inzet van mensen. Een gevaar voor de actieve houding van burgers is dan ook dat de regering door overhaaste beslissingen de burgerkracht overbelast.

Nieuwe dienstbaarheid
De professional moet zich dus op een andere manier dienstbaar stellen. Binnen de doe-democratie denkt de professional op een gelijkwaardige manier mee met de burgers, maakt hij de burgers enthousiast en moet hij het vertrouwen winnen. De professional zal dus dicht bij de burger moeten staan: het concept achter de wijkgerichte aanpak. Daarbij is het belangrijk de burger niet louter te zien als drager van problemen, maar juist als eigenaar van oplossingen. Zij kunnen zelf bedrijvigheid organiseren in de wijk of als eigenaar optreden van voorzieningen of gebouwen.

Bekijk hier de publicatie van cultuurpsycholoog Jos van der Lans: Een wijkgerichte aanpak: het fundament of zie de Download.

Dit artikel in geschreven door Marieke de Vries (student Master Architecture & Structural Design op de Technische Universiteit Eindhoven en freelance schrijver) op basis van een interview met Jos van der Lans, mei 2014.

Stipo-manifest over de stad
Mooi voorbeeld van een nieuwe manieren van denken, organiseren en sturen, waarvoor Nico de Boer en ik ook in Decentraal. De stad als sociaal laboratorium  een pleidooi houden.
Meer Marokkanen-feest in Tolhuistuin
Tolhuistuin_Meer-marokkanen_feest
Klik op afbeelding voor meer informatie.

Vooraankondiging DaklozenDag

Woensdag 4 juni, Thema: Toekomst

Welkom op de Amsterdamse Daklozendag 2014 op 4 juni van 14:00 tot 18.30 uur, in de tuin van de Amstelhoven (achter het Corvershof, Nieuwe Herengracht 18, ingang plantsoen Weesperstraat). Ook dit jaar is er weer van alles te doen, zijn er allerlei mensen te ontmoeten en is er een informatiemarkt. Opgave vooraf is niet noodzakelijk. Wél graag even overleggen als je iets wilt doen (een workshop, een presentatie, een stand op de informatiemarkt).

Op het programma:

·         Muziek

·         Eten en drinken

·         Spel en spelletjes, chillen en tuttelen

·         Hang je verlangens in een Wensboom

·         Serenade op de Wal door Reinier Sijpkens

·         Wat ga jij doen voor DaklozenDag 2015?

·         Collages maken voor in de Tijdscapsule

·         Tijdcapsule begraven voor DaklozenDag 2024

·         Debat met gemeenteraadsleden en de Straatwijzen

·         Rijdende Kerk: deel je gedachten over jouw toekomst

·         Met bij de Rijdende Kerk: Onze toekomst: onze kinderen

 (goed om mee te nemen: een foto, brief of voorwerp van je eigen kinderen)


Locatie:

Tuin Diaconie, achter Nieuwe Herengracht 18 (Corvershof), ingang plantsoen Weesperstraat

 Meer informatie: 

Arend Driessen 06 208 79 175 / a.driessen@diaconie.org

Luc Tanja             06 208 79 324 / l.tanja@diaconie.org

Organisatie:

Protestantse Diaconie, BADT, Belangenvereniging Druggebruikers MDHG, en De Daklozenvakbond

Vrijheidsmaaltijd 5 mei groot succes

Vrijheidsmaaltijd Tolhuistuin 5 mei 2014
Vrijheidsmaaltijd Tolhuistuin 5 mei 2014

Tolhuisuin opent eindelijk haar deuren
Sinds 2007 werkt de stichting Cultuur aan het IJ, waarvan ik de eer heb voorzitter te mogen zijn, aan de opening van de Tolhuistuin, een prachtig voormalig SHELL-complex aan de overzijde van het IJ (gezien vanaf Amsterdam CS). We zijn in de tuin al jaren geleden gestart, maar voor wat betreft het Paviljoen lagen er vele kapers op de kust en beren op de we. Maar nu, dezer dagen, gaat het Paviljoen eindelijk open. Zie hieronder het stadsbericht van Pakhuis de Zwijger:

De Tolhuistuin is een culturele vrijplaats voor alle vormen van kunst. Vrijdag 2 mei werd een deel van het nieuwe paviljoen geopend.

De Tolhuistuin zit in het gebouwencomplex aan het IJ waar vroeger Shell gevestigd was. Het megabedrijf verkocht het in 2005 aan de gemeente Amsterdam, die besloot om van de Tolhuistuin een sociaal-culturele plek te maken. Stichting Cultuur aan het IJ werd via een prijsvraag geselecteerd om invulling te geven aan deze plek en zo werd deze vrijplaats geboren.

De Tolhuistuin heeft veel gebruikers en functies. Het grote paviljoen bestaat uit een concertzaal voor 550 man, twee dansstudio’s, een expositieruimte, kantoren, een café-restaurant en een tuinzaal. Voor de programmering van deze zalen gaat de Tolhuistuin samenwerkingen aan met partners zoals Paradiso. Op het terrein staan verschillende kleinere gebouwen die fungeren als broedplaatsen; hier zijn verschillende creatieve bedrijven en ateliers gevestigd.

Hoewel de tuin van het complex al sinds 2007 elke zomer open is voor het culturele festival Zomer in de Tolhuistuin was een groot deel van het paviljoen nog niet toegankelijk. Na een langdurige verbouwing opende de vernieuwde Tolhuistuin vrijdag gedeeltelijk haar deuren. De tentoonstellingsruimte van het paviljoen werd geopend met een tentoonstelling. In juni zal het restaurant met panoramisch uitzicht open gaan en in september vindt de feestelijke opening van het gehele complex plaats.

Benieuwd naar deze plek? Ga dan op 9 mei naar het feest The Set. Dit is de video release party van de nieuwe clips van Full Crate x Mar en MY BABY die letterlijk tot leven komen. THE SET geeft een unieke kijk achter de schermen. De choreograaf, filmregisseur, producers en de visuele kunstenaars creëren een videoclip samen met het publiek. Tijdens Beamlab #32: Interactive komen Ruben van Leer en Matthias Oostrik van The Set aan het woord om over dit visuele en bijzondere spektakel te vertellen.


Ik sponsor afstudeerproject Shifano Cooman

Op 15 mei studeert Shifano Cooman, de partner van mijn oudste pleegdochter, af op en met een geweldige wereldmaaltijd. De opbrengst gaat naar een goed doel, waarover Shifano uit ervaring mee kan praten. Omdat ik erg trots ben op Shifano, sponsor ik deze afstudeeractie met tien kaarten. Maar nu zoek ik nog acht mee-eters, al dan niet uit de buurt van Rotterdam. De avond begint om zes uur in het restaurant van het Albeda-college, Rosestraat 1099, 3071 AL Rotterdam.  Wil je een unieke maaltijd verorberen, leuke mensen ontmoeten en alle smaken van de wereld leren kennen, stuur me dan zo snel mogelijk een mailtje. Jij eet mee, ik betaal (hoewel je natuurlijk altijd zelf wat mag doneren voor het goede doel). Laat het snel weten, want Shifano moet tijdig zijn inkopen kunnen doen. Hieronder nog wat informatie. Wil je meedoen/eten, mail dan snel naar: info@josvdlans.nl.

Waarom ook alweer wijkgericht werken?

Cover Een wijkgerichte aanpak: HET FUNDAMENT

De flaptekst:

Het stormt. Bezuinigingen, decentralisaties, burgerkracht, participatiesamenleving, eigen verantwoordelijkheid, thuiszorg, mantelzorg, sociale wijkteams, zelfredzaamheid, Participatiewet, sociaal doe-het-zelven, systeemwereld, transitie, AWBZ, leefwereld, vrijwilligerswerk, generalisten, jeugdzorg, WMO – de woorden dwarrelen als losse blaadjes over elkaar heen.
Weinig is zeker, alles lijkt ter discussie te staan. Toch is er een houvast. Ergens krijgen deze woorden vaste grond onder de voeten. Ergens moeten ze landen. Daarover gaat deze notitie. Over het speelveld van een snel veranderende verzorgingsstaat.
Over wijken en wijkgerichte werken.Inhoudsopgave

1 De actualiteit van de wijkenaanpak
2 Van wijkgedachte tot wijkgericht werken - de geschiedenis
3 Werkt de wijkenaanpak? - valkuilen & resultaten
4 Wat werkt in de wijkenaanpak? Ingrediënten van succes
1. Integraal werken vraagt om een afgebakend gebied
2. Een preventieve aanpak vraagt om de organisatie van nabijheid
3. De wijkenaanpak maakt van burgers niet louter dragers van problemen, maar eigenaren van oplossingen; oftewel: eigenaarschap organiseert duurzame betrokkenheid
4. De wijkenaanpak leert dat het allereerst om mensenwerk gaat en niet om instituties: de triomf van best persons
5. De wijkenaanpak kan niet zonder groot draagvlak - succes vergt vitale coalities
6. De wijkenaanpak verdient zichzelf terug en draait om meerdere financieringsbronnen
5 De toekomst van het wijkgericht werken
Literatuur

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Download hier de tekst van deze beschouwing in opdracht van het ministerie van BZK.DEcentraal nog steeds met korting te verkrijgen


Decentraal. De stad als sociaal laboratorium kan je nog steeds digitaal bestellen, maar dan is het natuurlijk wel zo slim om gebruik te maken van de kortingsactie. De komende e maand (tot 5 juni) kan je het boek voor  n € 14,99 in je bezit krijgen (in plaats van € 17,99) door bij de boekhandel onderstaande kortingsbon te overhandigen, of bij digitale bestellingen de kortingscode in te typen. Deze is: 902-08652. Als je op bestellen klikt (of naar je winkelwagentje gaat) dient het vakje waar je de code kan intypen zich als vanzelf aan. Maak er gebruik van.

Als je met een geprinte versie van de kortingsbon in de weer gaat kan je op de onderstaande afbeelding klikken en dan krijg je de pdf-versie van de kortingsbon in beeld, print die dan uit en neem deze mee. Of stuur de bon door aan mensen die mogelijk ge:interesseerd zijn in het boek (en natuurlijk als heuse Nederlanders: in de korting).

Wil je nu meteen digitaal bestellen? De site van uitgeverij Atlas Contact is er klaar voor. Klik hier.
Kortingsbon DEcentraal
Klik op de bon hierboven om deze te downloaden.

Kies een periode: juni 2024
mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004