JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - juli 2006
EROPAF-conferentie in Amsterdam


outreachend samenwerken in wonen en welzijn
landelijke conferentie 9 november Amsterdam


Wij nodigen u van harte uit voor de landelijke conferentie op 9 november over samenwerken over de grenzen van de eigen organisatie, georganiseerd door de gemeente Amsterdam, woningcorporaties en welzijnsinstellingen.
Het actief voorkomen van huisuitzettingen wegens huurschulden is een veelbesproken onderwerp. Je als hulpverlener ongevraagd met mensen bemoeien, is opnieuw een belangrijk instrument aan het worden. Zo is dit jaar het outreachend werken weer opgenomen in het beroepsprofiel van de maatschappelijk werkende.
Wat kunnen en moeten organisaties doen om effectief outreachend samen te werken en grip te krijgen op het proces van maatschappelijk afglijden en verloedering?
Denk aan het afstemmen van werkprocessen, communicatie en methoden; het trainen en ondersteunen van uitvoerend medewerkers.

Er op af wil handreikingen bieden hoe de samenwerking in de praktijk gestalte kan krijgen. In enkele Amsterdamse stadsdelen is het outreachend werken de afgelopen jaren op verschillende wijzen vorm gegeven. De resultaten hiervan zijn onderzocht en worden op de conferentie gepresenteerd. Ook wordt het boek Eropaf gepresenteerd waarin direct betrokkenen een inkijk geven in de visies en werkmethoden en laten zien hoe je outreachende samenwerking in praktijk brengt. Naast de premiŤre van de NCRV documentaire Je huis uit, spreekt Marijke Vos, wethouder zorg van Amsterdam, over het beleid van de gemeente in deze.
Jos van der Lans, publicist en eerste kamerlid voor GroenLinks zit de conferentie voor.

Waar: Leeuwenburg, Weesperzijde 190 (naast Amstelstation)
Wanneer: 9 november
Aanvang: 12:00 uur
Toegang: 40 euro, inclusief lunch, boek en dvd Aanmelden: Stuur uw aanmelding aan info@eropaf.org. Met vragen kunt u terecht bij Marc Rškers (06) 14 26 77 95.

Eropaf wordt mogelijk gemaakt door: Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Dienst Werk en Inkomen, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, Hogeschool van Amsterdam, Instituut voor sociale en culturele beroepen, Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam, Stichting Ondersteuning en Ontwikkeling Maatschappelijke dienstverlening en HVO-Querido.

Hoogervorst boos, EK met reces

De Eerste Kamer heeft maandagavond en dinsdag er een hele reeks wetsvoorstellen doorheen gejaagd. Dat gebeurt altijd de laatste vergadering voor het reces. Er zat overigens weinig controversieels bij, dus de val van het Kabinet was geen reden om de lijst nu ineens drastisch in te korten. Uiteindelijk werd ťťn wetsvoorstel naar september doorgeschoven.
Ik behandelde de Wet Marktordening Gezondheidszorg, het sluitstuk van de reeks wetten waarmee minister Hoogervorst Ďgereguleerde marktwerkingí in de gezondheidszorg op gang wil brengen. De volgorde is wat vreemd, want je zou denken dat je eerst de spelregels vaststelt en dan met de wedstrijd begint, maar Hoogervorst koos voor een geheel eigen aanpak. Eerst de bal in het veld (de zorgverzekeringswet) dan de scheidsrechter (de Nederlandse Zorgautoriteit onder leiding van Frank de Grave) in functie.
Tamelijk onverwacht kreeg Hoogervorst het zwaar te verduren. De Kamer had in de schriftelijke voorbereiding al meermalen gevraagd hoe al die toezichthouders die wat met de zorg van doen hebben (van de Inspectie, Mededingingsuatoriteit, de Autoriteit Financiele Markten tot aan de Nederlandse Bank) met elkaar gaan samenwerken. Hoogervorst was daar steeds luchtig overheen gestapt met d emededeling dat er allemaal afspraken gemaakt zouden worden en hij ermee bezig was. Maar de Kamer wilde zien hoe dat er uit zag, want ze vreest niet alleen dat de toezichthouders dubbel werk verrichten, ze wil boven alles dat de kwaliteit van de zorg in dit proces van economische regulering ook goed bewaakt wordt.
Wat Hoogervorst vooral verkeerd had ingeschat was dat hij zijn voornaamste obstakel in de Eerste Kamer, CDA-grise eminence Hannie van Leeuwen wel mee zou krijgen. Maar da tgebeurde niet. Hannie was boos, en sloot zich aan bij de oppositie die voordat de wet in werking zou treden een oordeel wil kunnen vellen over de zogeheten samenwerkingsprotocollen die naar mijn inschatting werkelijk niks voorstellen. Mokkend ging Hoogervorst daarmee akkoord, waarna hij zich zonder handjes te schudden uit de voeten maakte. Weliswaar (naar eigen verontschuldiging) om een hoge gast te ontvangen die op hem stond te wachten (het debat was drie kwartier eerder afgelopen dan gepland), maar de senatoren zagen dat toch eerder als de onbeleefde aftocht van een slechte verliezer.
In werkelijkheid stelt het allemaal niet heel veel voor. Het enige is dat de officiele start van de Nederlandse Zorgautoriteit, en de echte aanstelling van Frank de Grave, nu doorgeschoven wordt van 1 augustus naar 1 oktober. De club is ondertussen allang bezig en Frank de Grave is druk doende, maar ze moeten nu nog even een paar maanden langer rondlopen met d eletters i.o. op hun papieren. In oprichting. Er zijn ergere dingen.

Bij zoín laatste dag hoort tegenwoordig ook een gezamenlijk slotdiner, opgevrolijkt door een toepsraak door de voorzitter die ons een hart onder de riem probeert te steken over nut en noodzaak van de Eerste Kamer. De cijfers die daarbij en passant d erevue passeren willen nu al jaren haar gelijk niet echt onderstrepen. Van de dikke 200 wetsvoorstellen die dit jaar ter beoordeling aan de kamer werden voorgelegd, haalde er maar twee niet de eindstreep. Minder dan 1 procent. Of dat in het land van efficientie en doelmatigheid nu een staat van dienst is om trots op te zien, daar kun je zo je vraagtekens bij zetten.

Tot dinsdag 5 september heerst in de senaat de absolute rust. Wat er ook gebeurt.
Wie mijn slotakkoord wil lezen (maandagavond uitgesporken door collega Thissen, terwijl ik dinsdag de discussie en de afronding voor mijn rekening nam), kan hier terecht.


Huurliberalisatie Dekker op losse schroeven

Wat betekent de val van het kabinet-Balkenende II voor de Eerste Kamer? Het antwoord op die vraag is pas te overzien als informateur Lubbers zijn werk heeft afgerond en de wetsdossiers heeft benoemd waarop een minderheidskabinet in beide Kamers nog op meerderheden kan rekenen. Maar vast staat dat een aantal wetsvoorstellen die nu al bij de Eerste Kamer zijn gearriveerd het erg moeilijk krijgt om de eindstreep te halen. En dat zijn niet de eerste d ebeste wetsvoorstellen.
Het gaat bijvoorbeeld om de huurliberalisatie van minister Dekker. Bij de Eerste Kamer ligt nu het wetsontwerp Betaalbaarheidsheffing, dat regelt dat corporaties mee moeten gaan betalen aan de uitgaven voor huursubsidie. Dat is een vitaal onderdeel van de Dekker-plannen. En buitengewoon controversieel, wat betekent dat de Kamer daar uitgebreid bij stil zal gaan staan en vermoedelijk niet voor de verkiezingen dit wetsontwerp zal afhandelen. De oppositie zal zich in ieder geval tot het uiterste inspannen om dat voor elkaar te krijgen.
Een andere wet waarvan het zeer twijfelachtig is of deze de eindstreep gaat halen is de splitsingswet met betrekking tot de energienetten. Deze wet draagt de handtekening van D66-minister Brinkhorst en dat is na de gebeurtenissen van vorige week niet langer een pre. In de Eerste Kamer bestaan nu al kamerbreed (ook bij de GroenLinks-fractie) bedenkingen over de huidige opportuniteit van deze splitsing. Het CDA is zelfs ronduit tegen en zal van de gelegenheid dankbaar gebruik maken om dit voorstel af te serveren.
Hert zijn wetten waar de VVD in de Eerste Kamer het hardst voor loopt. En anagezien de VVD in feite de motor van deze kabinetcrisis vormde, is het niet onredleijk dat zij d eprijs gaan betalen. Het land is er in ieder geval bij gediend.
Nieuw boek: Zorgen voor kleine overwinningen

De Brabantse instelling Prisma heeft de laatste jaren extra geinvesteerd in de zorg voor mensen met verstandelijke beperking en met psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen. Daar was alle reden toe, want eind jaren negentig was duidelijk geworden dat de zorg voor deze groep zeer moeilijke cliŽnten vastgelopen was.
Sindsdien is het roer bij Prisma omgegaan. De laatste jaren is een keten van voorzieningen van de grond gekomen, waarin dagelijks met grote zorg en toewijding met deze groep moeilijke cliŽnten wordt gewerkt. Gepoogd is om op alle mogelijke manieren, voor alle betrokkenen (cliŽnten, familieleden en personeel) een tastbare kwaliteitsverbetering tot stand te brengen.
In Zorgen voor kleine overwinningen brengt de publicist Jos van der Lans op een journalistieke wijze in kaart wat er de afgelopen jaren bij Prisma veranderd is. Hij sprak met betrokkenen, reisde langs de verschillende voorzieningen en overhoorde tenslotte de Raad van bestuur met de vraag: hoe verder? Prisma biedt deze publikatie aan als uitnodiging aan alle betrokkenen (politici, beleidsmaklers, financiers, opuders, medewerkers) om mee te leven, mee te denken en mee te zorgen voor een groep clienten die te lang onzichtbaar is gebleven.
Bestelinformatie: zie boekenpagina
Kies een periode: juli 2024
juni 2024
mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004