JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - augustus 2012
Sterke reactie PvdA op Rutte’s potverteren

 

Fraaie Berlijngids voor gevorderden

 

Willkommen in Deutschland

Het is in de politieke geschiedenis niet vaak vertoond dat een politieke partij reclame maakt voor een ander land om zichzelf te promoten. GroenLinks doet het, of het veel kiezers trekt valt te bezien,  origineel is het in ieder geval wel.
Column Aedes Magazine

Lokaal instinct

De Engelse filosoof Phillip Blond, adviseur van de conservatieve Britse premier Cameron wil economie en gemeenschap weer bij elkaar brengen. Zijn programma laat zich samenvatten in drie re-animatieleuzen: re-moralize the market, re-localize the economy en re-capitalize the poor.
Ik hoorde hem begin 2011 deze drieslag verkondigen tijdens een voordracht in Amsterdam, net toen ik als lid van de visitatiecommissie wijkaanpak bijna wekelijks een Vogelaar-wijk bezocht. Zijn formules troffen me omdat hij woorden gaf aan een onbehagelijk gevoel dat mij in veel van deze wijken was gaan bekruipen.
Ik miste iets.
Phillip Blond maakte me duidelijk wat dat was. Volgens hem zouden ondernemingen in hun lokale setting niet alleen winst moeten maken, maar ook een doordachte maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen (re-moralize the market). Daarbij zouden zij gebruik moeten maken van de economische hulpbronnen die in de lokale gemeenschappen aanwezig zijn (re-localize the economy). Ten slotte moet je mensen in kwetsbare situaties niet louter goedbedoelde hulp bieden, maar ook echt in staat stellen om zich kapitaal toe te eigenen (re-capitalize the poor). Waarbij de toevoeging re aangeeft dat dit te herstellen lokale oriëntaties zijn; grootschaligheid en globalisering hebben instellingen en bedrijven ontworteld.
De wijkaanpak kan heel goed als illustratie dienen van Blonds analyse. De wijkaanpak was vooral een een-tweetje tussen corporaties en overheden vol goede bedoelingen en mooie voornemens. Voor een van de Vogelaar-wijken heb ik ooit terloops uitgerekend hoeveel geld er in omging. Ik maakte schattingen van publieke geldstromen voor beheer, onderhoud, uitkeringen, zorg en consumptieve bestedingen en kwam moeiteloos tot een bedrag van 50 tot 75 miljoen per jaar. Heel veel geld dus. Maar merkwaardigerwijs zonder ook maar enige doordachte betekenis voor de problemen in de wijk. Kortom geldstromen zonder lokaal bewustzijn.
Die vervreemding moet volgens Blond dus veranderen. Weg met de economische onverschilligheid van de grenzeloze wereld, terug naar de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Dat doorbreekt ook de vreemde taakverdeling dat de overheid er voor problemen is en de bedrijven voor de opbrengsten. Nee dus. Bedrijven zijn ook verantwoordelijk voor armoedebestrijding, leefbaarheid is niet het monopolie van corporaties. Dwarsverbanden, uitwisselingen, verbindingen - er kan vanuit een lokale oriëntatie zoveel meer. Sterker, we hebben het al een keer gedaan. De verzorgingsstaat is meer dan een eeuw geleden uit dit soort lokale verbindingen ontstaan.
De uitdaging die Blond ons voorhoudt is dat we daarvoor weer een modern instinct moeten ontwikkelen.

Deze column is deze maand verschenen in Aedes Magazine, nr. 8/2012.

Zelf energie opwekken: nieuwe nuts

 Over producerende burgers, energie uit de achtertuin en snellere innovaties.
Nieuwe Nuts betekend een volledig nieuwe manier van organiseren van de nutsvoorzieningen: lokaal en regionaal. Dat staat haaks op de inrichting van vandaag. Hoe richt je de organisatie en de infrastructuur in, zodat de gemeenschap voordeel heeft bij duurzaamheid en minder betaalt voor energie? Wat verandert er als grote groepen Nederlanders zelf hun energie gaan opwekken?
Column GroenLinks Magazine


Vrijzinnigheid & tolerantie

Mag ik u iemand voorstellen? Christiaan S., woonachtig in Kerkhoven* en aldaar ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij heeft volgens eigen telling inmiddels 476 paren in de echt verbonden. Hij is er goed in. Hij heeft een intuïtie ontwikkeld voor het type stel dat tegenover hem plaats neemt; zenuwachtig, vrolijk of statig – hij weet tijdens de plechtigheid precies de juiste toon te treffen. Zijn succesformule: een gedegen voorgesprek + jarenlange ervaring + een grabbelton aan kwinkslagen en anekdotes waar voor ieder wat passends in zit.

Behalve voor homoparen.

Sorry, maar daar lukt het niet bij. Hij kan het niet. Zo is hij niet opgevoed. Toen hij in 1993 beëdigd werd was dat ook geen kwestie. Van hem mogen ze trouwen. Maar je moet alleen niet aan hem vragen zo’n huwelijk af te sluiten. Dat gaat niet. Dan hapert zijn succesformule. Het hoeft ook niet, want meerdere beëdigde trouwambtenaarcollega’s hebben aangegeven zo’n plechtigheid met liefde te zullen voltrekken.

Toch raakt Christiaan S. zijn bijbaan kwijt. Hij staat namelijk te boek als weigerambtenaar. En die moeten of iets doen wat ze niet willen of ze worden ontslagen. Dat er in Kerkhoven geen homotrouwprobleem is, is niet relevant. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat weigerambtenaren uit hun ambt worden ontzet.

Christiaan S. begrijpt niet dat partijen die zich liberaal en vrijzinnig noemen vooropgaan in deze – ja, hij kan niet anders noemen - heksenjacht. Hij had altijd gedacht dat vrijzinnigheid iets met tolerantie te maken had, maar vermoedelijk heeft hij dat niet helemaal goed begrepen. Ook vrijzinnigen kunnen kennelijk niet zonder vijandsbeeld: de weigerambtenaar als vleesgeworden homofoob. Hallo! Hij is geen homohater, hij wil ze alleen niet trouwen. En eerlijk gezegd kan hij zich ook niet een homostel voorstellen dat door hem getrouwd zou willen worden. Wie wil het belangrijkste uur van zijn leven doorbrengen met een ex-weigerambtenaar?

Maar goed, trouwen kunnen homostellen probleemloos, in Kerkhoven, in Lutjebroek, in Giethoorn; ja, in elke gemeente. Dus welk hoger politiek doel dient de verdere vervolging van weigerambtenaren? Die verdwijnen vanzelf, want nieuwe trouwambtenaren weten nu waar ze aan beginnen. Waarom mag hij niet gewoon blijven? Hij heeft nog wel een mailtje gestuurd naar de woordvoerders in de Tweede Kamer. Kunt u het me nog eens uitleggen?

Nooit echt antwoord gekregen.

Volgend jaar trouwt zijn lievelingsnichtje. Ze heeft altijd gezegd dat ze bij hem wil trouwen. Hij vreest dat hij haar zal moeten teleurstellen.

Hij is verdoemd. Hij is weigerambtenaar.
 --------------

* Christiaan S en Kerkhoven zijn niet de echte namen. Betrokkene wil om begrijpelijke redenen liever anoniem blijven.

Deze column staat te lezen in het GroenLinks Magazine van augustus 2012

 

 

Column Aedes magazine

Tabaksblatt Trofee

Er wordt in de corporatiewereld veel geklaagd over het feit dat uitzonderingen de regel lijken te bepalen. Dat wil zeggen dat het geknoei van Vestia als pars pro toto wordt gezien van het financieel wanbeheer van de hele corporatiewereld. Of dat de aankoop van de SS Rotterdam het bewijs is voor een algehele drang tot megalomane projectontwikkeling of dat de Maserati en de zelftoegekende pensioenvoorziening van de bestuurder van Rochdale een treffende indicatie zijn van een totaal misvormde bestuurdersmentaliteit.
Dat is lullig, want de werkelijkheid is anders. Zegt men. In werkelijkheid passen de corporaties wel degelijk goed op hun centen, doen ze aan verantwoorde projectontwikkeling en is de salariëring van de corpobestuurders doorgaans keurig aan de maat van de governance code. Of dat echt zo is blijft voor de buitenwacht onduidelijk. De Woonbond denkt in ieder geval anders over de salarissen. Begin dit jaar wist de huurdersvereniging te melden dat er 103 bestuurders boven de Balkenendenorm van € 193.000,- zaten. Daarop haastte de voorzitter van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) zich om te melden dat de Woonbond verkeerde zaken meetelde en dat ‘slechts’ vijf procent van de bestuurders de echte norm overschreed. Bovendien was het aantal overtredingen een paar jaar geleden 25 procent. De VTW-conclusie: we gaan vooruit. Tja, bij zoveel onduidelijkheid en gedoe over al dan niet meegetelde pensioenverplichtingen en onkostenvergoedingen blijven natuurlijk de uitzonderingen de regel bepalen.
Daar kan maar op één manier verandering in aan gebracht worden. Vergelijk het met het opvoeden van kinderen. Vanaf het zuigelingenbureau wordt het bij ouders erin gehamerd: je moet de sfeer thuis niet laten bepalen door slecht gedrag, nee… je moet goed gedrag belonen. Dat is wat de sector ook moet doen.
Vanaf heden gaan we niet meer praten over de honderd topjongens die zichzelf meer waard achten dan de minister-president. We zwijgen ze dood. We gaan de loftrompet steken over die bestuurders die uit eigen beweging hun salaris hebben aangepast aan wat is afgesproken. We gaan deze helden van de terugtocht, zoals de filosoof Hans Magnus Enzensberger ooit de ware helden typeerde, op het podium hijsen. Hetzelfde doen we met de Raden van Toezicht die het lef tonen om publiekelijk terug te keren op hun schreden uit het verleden en de werkelijkheid niet langer aan de voldongen maar aan de gewenste feiten aanpassen.
Daarom lijkt het mij een goed idee om voor zowel bestuurders als voor Raden van Toezicht een jaarlijkse Tabaksblatt Trofee in het leven te roepen, vernoemd naar de onlangs overleden Morris Tabaksblatt die in 2004 een commissie voorzat die verantwoordelijk was voor het opstellen van een corporate governance code. Het zou Aedes en VTW sieren als zij deze man op deze manier zouden eren. Het is een stimuleringsprijs voor al die bestuurders en commissarissen die bijna tien jaar later kennelijk nog geen tijd hebben gevonden om de ernst van deze zaak tot zich te laten doordringen. Ik ben een optimist, dus ik ga ervan uit dat de jury (ik ben beschikbaar!) elk jaar een paar genomineerden kan begroeten.
Want ja, zolang die er niet komen, moet de sector ook niet klagen. Dan zullen de uitzonderingen terecht de regel blijven bepalen.

< Deze column is deze maand verschenen in Aedes Magazine, nr. 7/2012.
Kies een periode: mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004