JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - juli 2007
Museum Beeld en Geluid in Hilversum-Noord

Het museum van Beeld en Geluid in Hilversum-Noord is geweldig. Ik kan het echt iedereen, inclusief gezin, aanbevelen. Je kunt er niet alleen allerhande prachtige televisieherinneringen ophalen, je kunt er ook zelf tv maken. Of je in contact wanen met idols, dan wel tv-personalities. Zo heb ik mij met de onderstaande sterren kunnen vereeuwigen. De ene (links) is volgens mij een presentatrice van het Jeugdjournaal, wiens naam ik even niet heb kunnen achterhalen. De foto rechts betreft de meiden van Halal. Tegenover zoveel positieve enerige kan ik alleen maar nederig toekijken. Kortom: zet ergens een kruis in je agenda en trek een hele dag naar Hilversum-Noord.


Het Momentum
Onderstaande column verschijnt pas over een paar weken in Aedes Magazine, maar omdat hij nu eigenlijk actueel is, krijgen de lezers van mijn weblog een voorproefje.
Iedere veranderingsdeskundige weet dat je voor grote veranderingen een ‘momentum’ nodig hebt (les 1). Dat is vaak lastig, want regelmatig kost het creëren van het momentum zoveel energie, dat de puf er al uit is voordat er een begin met de echte veranderingen kan worden gemaakt.
Dit kabinet kreeg het momentum in de schoot geworpen. Kwartiermaker Pieter Winsemius was er in een half jaar op een onnavolgbare wijze in geslaagd om de corporaties op een buitengewoon elegante wijze het mes op de keel te zetten. Het is nu of nooit, zei de charmante interim-manager, kom met een bod of anders grijpt de politiek in. Dat werkte: eind januari kwam Aedes met haar bod aan de samenleving en een paar weken daarvoor had een aantal vooroplopende corporaties ook al honderden miljoenen in het vooruitzicht gesteld.
Dat was het momentum.
Ook de aanpak van minister Vogelaar om nog eens in te zoomen op de veertig ‘ergste’ prachtwijken, kon door de beugel. Veranderingen moet je (les 2) overzichtelijk houden. En bovendien ging men in al die wijken als een gek plannen maken.
Het momentum begon te werken.
Zelfs het opnemen van een P.M.-post in de begroting die na de honderddaagse veldtocht van dit kabinet werd gepresenteerd was goed te rechtvaardigen. Er lag immers een heel stevig ‘bod aan de samenleving’ en je moet het ijzer smeden als het vuur heet is (les 3).
Maar daar hadden jongens van financiën een geheel eigen interpretatie van. Zij zagen in het momentum een goede gelegenheid om het EMU-saldo ter sprake te brengen.
Het EMU-saldo?
Jazeker, de Europese verplichting dat tegenover uitgaven ook voldoende inkomsten moeten staan. Als het verdelen van de 750 miljoen van de corporaties voor de prachtwijken nu via penningmeester Bos zou verlopen, dan kon deze in Brussel goede sier maken.
Echt?
Nu ja, het duurt een paar jaar: de Raad van State maakt er gehakt van, de Tweede Kamer zal er eindeloos aan gaan knoeien en als de senaat haar taak serieus neemt zal de Eerste Kamer er een vette streep doorhalen. Dat wordt een interessant gevecht.
En het momentum?
Ach ja, dat is weg natuurlijk.

Schelto Patijn en de stadsprovincie

De gisteren overleden Schelto Patijn was een ontzettend aardige man. Ik sprak hem begin 2006 toen ik opdracht van het Regionaal Orgaan Amsterdam de balans opmaakte van tien jaar regionaal bestuur in Amsterdam en omgeving. De centrale vraag was hoe de regio de doodsteek van de Amsterdamse bevolking, die in 1995 met een Albanese uitslag het voorstel voor een stadsprovincie naar de prullenbak had verwezen, te boven was gekomen. Het antwoord op die vraag was duidelijk: door de charme van Schelto Patijn. Hij was gewoon met praktische problemen aan de slag gegaan en had alle regiogemeenten weer aan de vergadertafel gekregen met de belofte dat hij niet langer mee zou werken aan het bouwen van ‘bestuurlijke kathedralen’.

Tijdens het gesprek in maart 2006 bleek echter dat Schelto Patijn, die zich in de maanden voor het referendum zo ongeveer als enige Amsterdamse bestuurder, het vuur uit de sloffen had gelopen voor de stadprovincie, er eigenlijk zelf ook niet in geloofde. Hij geloofde wel in het principe, maar zag het project al lang voor de uitslag hopeloos mislukken. Hij voelde aan zijn water dat het schip van de stadsprovincie ook zonder Amsterdams referendum op de klippen was gelopen. In maart 2006 zei hij: ‘Eerlijk gezegd geloof ik niet dat het was doorgegaan als Amsterdam ja had gezegd. Ikzelf had al het gevoel dat de stadsprovincie steeds verder zou worden uitgehold. Het ging steeds meer in de richting van een provincie en steeds minder in de richting van een versterkt stadsbestuur. Ik denk dat het proces dan in Den Haag was gestruikeld. Je zag ook in het proces dat steeds meer departementen hun handen ervan aftrokken, al die inspecties, die wilden niks kwijt aan de nieuwe stadsprovincie. Die trokken het project steeds meer in de richting van een klassieke provincie en daar zat natuurlijk niemand op te wachten. Het project was eigenlijk niet te redden. Bevolking was tegen, in het ambtelijk apparaat waren belangrijke mensen vierkant tegen, de wethouders waren halfslachtig. We trokken aan een dood paard.’
Maar hij deed dat met verve, met een tomeloze inzet. Hij was zijn eerste politieke project als burgemeester en het werd een complete afgang. Hij slikte de nederlaag met een ruiterlijke sportiviteit en slaagde er vervolgens toch nog in om een buitengewoon populaire Amsterdamse burgemeester te worden. Dat was niet eens erg moeilijk. Schelto Patijn was gewoon te aardig om er een hekel aan te kunnen krijgen.

Wie overigens mijn ‘KLEINE GESCHIEDENIS VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM’ waar het drama van de mislukte stadsprovincie nog eens nauwgezet onder de loep wordt gelegd, nog eens wil nalezen kan hier klikken.
Wie zoekt er een leuke baan?
Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) is op korte termijn op zoek naar een:

Projectleider Lokale Democratie

Taken
· Zelfstandig projecten uitvoeren, veelal in opdracht van gemeenten of andere overheidsinstellingen
· Adviseren van gemeenten op het gebied van burgerparticipatie
· Geven van trainingen en cursussen
· Budgetbewaking van de projecten
· Op beperkte schaal verrichten van beleidsonderzoek
· Volgen van ontwikkelingen op het terrein van de lokale democratie
· Rapporten, verslagen en artikelen schrijven
· Acquisitie van opdrachten

Ga voor een omschrijving van de vacture op website van Instituut voor Publiek en Politiek
De achillespees van de SP

Begin van dit jaar was ik interim-hoofdredacteur van het partijblad van GroenLinks; het GroenLinks Magazine. In het eerste nummer dat onder mijn verantwoordleijkheid verscheen, stond een rapportage over het afhaken van GroenLinks bij de regeringsformatie. Daar was partijbreed zeer veel kritiek op de top van de Tweedekamerfractie van GroenLinks. Toen de redacteur bij Femke Halsema aanklopte om commentaar was die 'not amused', had grote bezwaren tegen de 'eenzijdige' toon van het artikel en van alles en nog wat, maar geen moment is het zelfs maar in haar opgekomen om te suggereren het niet te plaatsen. Dat was totaal ondenkbaar. Veel partijprominenten vonden het stuk eenzijdig, te kritisch op de top, ze hebben het allemaal gezegd, maar niemand in GroenLinks heeft ooit maar een begin gemaakt van de suggestie dat zulke artikelen niet moeten verschijnen. Want persvrijheid is niet alleen de basis van de democratie, het is ook de basis voor een moderne politieke partij.

Bij de SP wil dat maar niet doordringen. Toen voormalig VN-redacteur Elma Verhey (zie foto rechtsboven) overstapte naar De Tribune, het partijblad van de SP vroegen velen haar of ze op die plek wel journalsitiek onafhankelijk te werk zou kunnen gaan. Ja, zei ze dit voorjaar. Nee, blijkt nu, want omdat ze een verslag van een partijvergadering in Zwolle wilde plaatsen over de kwestie-Yildirim, heeft de partijtop ingegrepen en is ze geschorst. Als gevolg daarvan trekt het gewraakte artikel nu meer lezers dan ooit op het internet. Het kon niet uitblijven, in een moderne samenleving is het onmogelijk om de oude centralistische marxistisch-leninistische oprganisatieprincipes in stand te houden. Het gebrek aan interne partijdemocratie is voor mij altijd de achillespees van de SP geweest, want mensen die in eigen kring een soort mini-dictatuur hooghouden kan je toch moelijk de leiding van de smaneleving toevertrouwen.
Kortom, de SP heeft al heel wat dogma's in haar denken gemoderniseerd, het wordt tijd dat ze nu ook zichzelf eindelijk moderniseert.
Ik raad overigens iedereen aan het artikel te lezen. Een zeer informatief verslag is het van een afdelingsvergadering. Als ik hoofdredacteur van De Tribune was geweest, had ik ook geen moment geaarzeld. Als je je leden al niet gewoon mag informaren over een heftige vergadering, ja dan kan je inderdaad beter een andere betrekking gaan zoeken. Als voorproefje hieronder de slotalinea:

'Denkers vindt de gang van zaken rond Yildirim een bewijs te meer dat de "rigide partijcultuur" aan herziening toe is. "Partijeenheid en partijdiscipline zijn een hoog goed. Maar met dik 50.000 leden kun je niet meer elke discussie die je niet zint de nek omdraaien. Sterker: je zou het zelfs niet moeten willen." Ook Elizabeth Bakker, naar eigen zeggen een "gewoon actief lid" uit Amsterdam, vindt dat de kwestie Yildirim vragen oproept over de partijcultuur. Samen met andere leden heeft ze een open brief aan het partijbestuur gestuurd, waarin ze onder meer om discussiefora verzoekt. Op de SP-site is daar geen mogelijkheid voor en het weblog van Yildirim is uit de lucht gehaald. Volgens de webmaster omdat die “tot vrijplaats [is] geworden om leugens en verdachtmakingen te spuien over de SP”. Koudwatervrees en onterecht, aldus Bakker: "Het lijkt soms alsof de partij maar weinig vertrouwen heeft in haar kiezers en leden. Op deze manier worden we vanzelf weer klein.'
Lees zelf het geweigerde stuk op de Volkskrant-site
Prachtige bibliotheek naast Amsterdam CS

De nieuwe centrale bibliotheek in Amsterdam is vandaag geopend. In een geweldig gebouw, pal naast het Centraal Station op het Oosterdokeiland. Pal op mijn route naar huis, dus ik zal een regelmatige bezoeker worden. Hieronder een kleine impressie van de opening vanochtend, compleet met prinses Leontien, wethouders en burgemeester (zie middelste foto rechts). Amsterdam heeft er weer een bezienswaardigheid bij, met een prachtig uitzicht over de stad vanaf de zevende etage. Vanaf het Jo Coenen-terras, genoemd naar de architect. Komt dat dus zien!

SPRINGVEREN - Het beste uit de Leunstoel


De Leunstoel is een internetmagazine voor rustige mensen. Een grappig blad waar ik ooit eens voor geinterviewd ben (klik daarvoor op het leunstoel-logo hierboven). Vandaag is er weer een nieuwe editie verschenen. Zie: www.deleunstoel.nl. Het tijdschrift is al zo'n jaar of vijf on line en een dezer dagen verschijnt er een heuse bloemlezing, getiteld SPRINGVEREN - het beste uit De Leunstoel. Ik heb er met veel plezier een introductie voor mogen schrijven. Hieronder de flaptekst:

In een leunstoel kom je tot jezelf. Ideeën borrelen op en er ontstaan voornemens iets te gaan doen. Of je vermaakt je gewoon met een boek of een afstandsbediening. In veel woonkamers is de leunstoel vervangen door de zitbank, niet veel meer dan een hangplek. Gelukkig is er in het digitale tijdperk het internetmagazine ‘De Leunstoel’. Twintig keer per jaar verschijnt er op het internet een nieuwe aflevering, op elk moment vrij toegankelijk voor iedereen. De Leunstoel is een internetmagazine voor ‘rustige mensen’. Dat zijn mensen die wel eens nadenken, iets vinden, zichzelf bezighouden en gewoon zich vermaken of ergens van genieten. Ze zijn actief en zeker niet suf en ze onderscheiden zich zo van al ‘die anderen die de hel vormen’ zoals Jean-Paul Sartre opmerkte. ‘Springveren’ is daarom een toepasselijke titel. Springveren is een bundel vol amusante artikelen uit De Leunstoel, puntig geschreven en voorzien van illustraties zoals die ook de digitale versie verluchtigen. Publicist en voormalig 1e Kamerlid Jos van der Lans besluit zijn inleiding als volgt: ‘Pak de bundel beet, schenk een goed glas wijn in, steek desnoods een sigaar op, zink neer in uw meest luie stoel en laat het tot u komen. Ik wens u veel ongeremde mijmeringen toe.’
Je kunt het boek voor € 15,00 bestellen bij uitgeverijEBURON. Misschien een tip voor de vakantie.
Van Ojik legt de vinger op de zwakke plekken

Ik heb het nog niet helemaal gelezen, maar het rapport van de commissie-Van Ojik, waarin GroenLinks de afgelopen verkiezingsperiode evalueert, lijkt mij zeer adequaat en to the point. Het legt eigenlijk de vinger op alle zwakke plekken van de afgelopen jaren. Een slecht geregisseerde discussie over vrijzinnigheid en ontslagrecht (om het maar even zo samen te vatten), een beetje te gemakkelijke (technocratisch, noemt de commissie het) omgang met de milieu-urgentie, een slordige, leidinggevende rol van het strategisch beraad, die eerder heeft bijgedragen tot verwarring dan tot verduidelijking, een beroerde leuze (‘Groei mee’), een ronduit gebrekkige - ik zou zeggen amateuristische - besluitvorming met betrekking tot de formatie van een nieuw kabinet. Dat zijn inderdaad wel de punten waar het de afgelopen jaren mis is gegaan. En de commissie doet daar goede voorstellen voor om dat te veranderen. Dus dat komt wel goed, denk ik.
Ik waag het overigens te betwijfelen of GroenLinks het beter had gedaan als alle gebreken achterwege waren gebleven. In de electorale flipperkast zit je als partij immers niet echt meer aan de knoppen van de kiezersstromen. De groep die zich stoort aan de nota Vrijheid Eerlijk Delen is electoraal te verwaarlozen. Verkiezingen zijn voor het leeuwendeel verworden tot een soort beauty contest en trendmeting, en maar een beperkt deel van de kiezers maakt een inhoudelijke afweging. Precies om die reden zijn partijen ook via Motivaction-onderzoeken met hun imago’s in de weer. Ook GroenLinks is daar de aggelopen jaren gevoelig voor. De impact daarvan daarvan op de politieke keuzen van een partij is in dit rapport – voor zover ik het kan overzien – onvoldoende onderzocht. Dat is wellciht ook meer een politicologische studie dan een evaluatie-onderzoek.
Al met al maakt dat wel zo’n rapport een beetje paradoxaal. Het suggereert op zijn minst dat als we beter ons best doen dat de resultaten dan vanzelf komen. Dat is vorm van wishfull thinking, vrees ik, want zo eenvoduig is het dus niet. Misschien is het daarom verstandig om je als politieke partij te verbinden aan doelstellingen die niet alleen op het electorale vlak liggen. Dan kun je inderdaad beter lobbyen en actie voeren voor iets concreets. een concrete maatregel. Dan kan je als partij je de komende jaren beter inspannen om fout hout uit Nederland te weren, om maar eens iets te zeggen. Of een dubieuze supermarkt een loer te draaien. Dan creëer je een andere vorm van politiek zelfbewustzijn, die je bovendien ook meer in de hand kan houden. Dat is inderdaad dus het ontwikkelen van een buitenparlementaire agenda met zijn eigen doelstellingen. Daar staat wel iets over in het rapport (bij de opmerkingen over het permanent campagne voeren), maar ik had dat graag wat uitgewerkt gezien. Maar goed, dat was natuurlijk ook niet de opdracht van de commissie, die, zoals gezegd, prima werk heeft geleverd. Daar kan GroenLinks mee verder.

Op de foto: commissievoorzitter Bram van Ojik leidt de evaluatiebijeenkomst in Amsterdam in mei.
US Congress Votes to Outsource Presidency

Washington D.C. (AP)--- Congress today announced that the office of President of the United States of America will be outsourced to India as of July 1, 2007.

The move is being made in order to save the President's $500,000 yearly salary, and also a record $521 trillion in deficit expenditures and related overheads the office has incurred during the last 5 years.
"We believe this is a wise financial move. The cost savings are huge," stated Congressman Thomas Reynolds (R-WA). "We cannot remain competitive on the world stage with the current level of cash outlay," Reynolds noted.
Mr. Bush was informed by e-mail this morning of his termination.
Preparations for the job move have been underway for some time. Gurvinder Singh of Indus Teleservices, Mumbai , India will assume the office of President as of July 1, 2007. Mr. Singh was born in the United States, while his parents were vacationing at Niagara Falls , thus making him eligible for the position. He will receive a salary of $320 (USD) a month but with no health coverage or other benefits.
It is believed that Mr. Singh will be able to handle his job responsibilities without a support staff. Due to the time difference between the US and India, he will be working primarily at night, when few offices of the US Government will be open.
"Working nights will allow me to keep my day job at the Dell Computer call center," stated Mr. Singh in an exclusive interview. "I am excited about this position. I always hoped I would be President."
A Congressional spokesperson noted that while Mr. Singh may not be fully aware of all the issues involved in the office of President, this should not be a problem, as President Bush was not familiar with the issues either.
Mr. Singh will rely upon a script tree that will enable him to respond effectively to most topics of concern. Using these canned responses, he can address common concerns without having to understand the underlying issue at all.
"We know these scripting tools work," stated the spokesperson. " President Bush has used them successfully for years." Bush will receive health coverage, expenses, and salary until his final day of employment. Following a two week waiting period, he will be eligible for $140 a week unemployment for 13 weeks. Unfortunately, he will not be eligible for Medicaid, as his unemployment benefits will exceed the allowed limit.
If this innovative idea proves successful, Congress will be the next target for outsourcing and the nominees will be selected from a variety of third-world nations, such as India, Pakistan, Bangladesh, Indonsesia and Taiwan.
According to Manpower, Mr. Bush may have difficulties in securing a new position due to limited practical or successful work experience. Mr. Bush has been provided the outplacement services of Manpower, Inc. to help him write a resume and prepare for his upcoming job transition. A Greeter position at Wal-Mart was suggested due to Bush's extensive experience shaking hands, as well as his goofy smile.
Kies een periode: juni 2024
mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004