JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - december 2012
Woninkrijk der Bloemstraters in top-10 opbouwwerk
Dat is leuk. In het laatste nummer van MO Samenlevingsopbouw (het vaktijdschrift voor opbouwwerkers dat volgend jaar samengaat met TSS als Tijdschrift voor sociale vraagstukken) staat op een top 10 van de meest belangrijke boeken voor opbouwwerkers in de 21e eeuw. En kijk, op nr. 3, duikt daar ineens mijn boek ‘Het woninkrijk der Bloemstraters ’ op. En niet ten onrechte want het is een leuke studie naar wat huizen, buren en professionals betekenen voor het sociale kapitaal van bewoners van sociale huurwoningen in vier Bloemstraten in Amsterdam, Hilversum, Almere en Amersfoort. Ik geloof dat ik in deze studie voor het eerst uitgebreid de termen leefwereld en systeemwereld introduceer. Het boek is helaas niet meer verkrijgbaar, behalve dan via antiquariaten. Digitaal is nu alleen nog een pdf-versie van de word-tekst verkrijgbaar. Ik probeer bij de vormgever van destijds – het is al weer bijna tien jaar geleden! – de opgemaakte pdf-versie nog te achterhalen, zodat deze ook digitaal beschikbaar kan komen. Dat is het boek wel waard, zeker nu ook anderen dat vinden. Wie op de afbeelding hieronder klikt krijgt de niet opgemaakte tekst op zijn beeldscherm.Laatste TSS
Een dezer dagen verschijnt de laatste TSS - Tijdschrift voor sociale vraagstukken. Het tijdschrift gaat als kwartaaltijdschrift verder onder de naam van de subtitel en de letters TSS verdwijnen naar de geschiedenisboekjes. Het tijdschrift heeft precies 25 jaar onder deze vlag gevaren, in 1987 was ik erbij toen TSS ontstond uit een fusie van het tijdschrift Marge en het Welzijnsmaandblad. Ter gelegenheid van dit afscheid schreef ik voor het laatste nummer een historisch overzicht. Want het begon allemaal in 1900 met het Tijdschrift voor armenzorg, en als volgend jaar februari het eerste nummer van het nieuwe Tijdschrift voor sociale vraagstukken verschijnt begint dat aan de 106e jaargang. Wie op de collage afbeeldingen van de afgelopen eeuw hieronder klikt, krijgt dat overzicht vanzelf in beeld.

De wondere wereld van de Majubaboom

Als je in de Transvaalbuurt vanuit het Krugerplein de Majubastraat inloopt kan je in het tweede portiek aan je linkerhand iets heel bijzonders aantreffen. Het portiek is van beneden tot aan de vierde etage op een prachtige wijze voorzien van een groots mozaïek 'De wondere wereld van de Majubaboom'. Het is een community art-project dat Noud Verhave, deelgenoot van Tegula85 – een groep actieve creatievellingen in de Transvaalbuurt, samen met Stadgenoot-gebiedsmanager Paul de Haas en de bewoners van de portieken heeft gerealiseerd.
Het is jammer dat de portieken niet vrij toegankelijk zijn en het fraaie meesterwerk voor het grote publiek verborgen blijft. De trotse Paul de Haas, die het geld uit het onderhoudsbudget er voor vrij wist te maken, heeft me het kunstwerk deze middag laten zien. Hij vertelt dat het een enorme rotzooi was in het portiek,waar zo’n 55 mensen met totaal verschillende culturele achtergronden gebruik van maakten. Portiekgesprekken, precieze afspraken, regelmatiger schoonmaken - niets hielp.

Toen nodigde hij Nout Verhage uit die met een koffiekan in het portiek ging zitten en met de bewoners in gesprek ging. Dat resulteerde uiteindelijk in het ontwerp van de wondere wereld van de Majubaboom, vol met kleine details die bewoners er zelf in hebben aangebracht. Veel bewoners hielpen met het aanbrengen vanaf de portiekdeur, door de hal tot over de vier etages. De rest van het portiek werd eveneens onder handen genomen, en dat allemaal voor een bedrag waarmee doorgaans ook een gewoon portiek onder handen werd genomen door woningcorporatie Stadgenoot. Het kunstwerk zit er inmiddels al een jaar op, en het portiek ligt er keurig bij. De bewoners zijn er trots op.
Nieuw TSS-jaarboek over 'Wat werkt nu werkelijk?'

Politiek en praktijk van sociale interventies.

Justus Uitermark, Amy-Jane Gielen en Marcel Ham (red.)

In Wat werkt nu werkelijk? onderzoeken prominente auteurs de beste en slechtste interventies op het gebied van criminaliteit, jeugd, gezondheid, arbeidsreïntegratie en sociaal beleid. Wat vertellen de databanken ons hierover?

Het boek zoomt in op exemplarische voorbeelden van succesvolle maatregelen. Wat is de beste manier om kwetsbare en eenzame mensen weer bij de samenleving te betrekken? Helpt visolie tegen agressie? Halen kinderen door veel te sporten slechtere of juist betere cijfers op school? Welk beleid werkt tegen dakloosheid? Zijn het herhaalbare methoden? En wie bepaalt eigenlijk wat effectiviteit betekent of hoe het bewezen kan worden?

In Wat werkt nu werkelijk? leest u een scherp en kritisch overzicht van kennis over sociale interventies. Het is dan ook een boek waar geen politicus, professional, beleidsmaker of journalist omheen kan.

Met bijdragen van Paul Schnabel, Hans Boutellier, Godfried Engbersen, Jos van der Lans, Tom van Yperen, Lia van Doorn, Johan Polder, Peter van der Laan, Sebas Abdallah, Pierre Koning, Ap Zaalberg, Hans Kroon, Peter Rensen, Astrid van der Kooij, Lee Staples, Jeroen Gradener, Matthijs van den Berg, Casper Schoemaker, Marijke Booijink, Willibrord de Graaf, Nanne Boonstra en Niels Hermens.

Zie voor meer informatie de speciale website  www.watwerktnuwerkelijk.nl.

Mijn bijdrage kunt u downloaden door hier te klikken.

Kies een periode: april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004