JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - november 2012
Thuishuis: op een leuke manier oud worden

Op 23 november ging de film "Oud worden doe je liever niet alleen" in Woerden in première. De film is gerealiseerd door Stichting Thuis in Welzijn, bedenker van het Thuishuisproject, en geeft een inkijkje in het dagelijkse leven in het Thuishuis. Waarom kozen de bewoners voor het Thuishuis en hoe gaat het met ze? Ook wordt in de film stilgestaan bij het Thuisbezoek, de andere pijler van het Thuishuisproject. Het is een mooi voorbeeld van mensen de controle over hun eigen leven teruggeven.

Aedes-column november

 Gedwongen tot bescheidenheid
‘Kan iemand me uitleggen waarom uitgerekend een kabinet met de PvdA de complete corporatiesector naar de slachtbank wil leiden?’ Met deze tweet uitte de Tilburgse corporatiebestuurder (en toekomstig lid van het Aedes-bestuur) René Scherpenisse (@scherpenisseR, zie foto hieronder) zijn frustratie over het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II. Hij voegde er nog een samenvattende hashtag aan toe: #wegkwijt.

Het oogt inderdaad tamelijk onbegrijpelijk om onder de paragraaf Woningmarkt van het regeerakkoord de handtekening te zien van de partij die nog geen vijf jaar geleden de wijkaanpak haar grootste politieke prioriteit maakte, met de corporatiesector als grootste bondgenoot. Nu moeten dezelfde corporaties weer het gemeentelijke hok in, zich beperken tot ‘het bouwen, beheren en verhuren van sociale woningen’ en extra huurinkomsten in Den Haag inleveren.
Toch is het wat wereldvreemd om te doen alsof deze paragraaf uit regeerakkoord een complete verrassing is. Je kon het zien aankomen. Het Haagse chagrijn over de corporatiewereld was - óók in PvdA-kringen - de laatste jaren steeds verder op stoom geraakt. De Maserati van Rochdale-bestuurder Mölenkamp, zijn vastgoedgerommel, de SS Rotterdam, Vestia, het jaarlijkse rijtje van bestuurders die zich in hun salariëring werkelijk niets gelegen laten liggen aan de eigen governancecode en ook geen enkele aanstalten maken om daar in de toekomst verandering in aan te brengen. Dacht men in corporatieland nu echt dat dat alles zonder politieke gevolgen zou blijven?

Dit regeerakkoord presenteert de rekening van een decennium bestuurlijke hooghartigheid. Dat is wrang omdat daarin geen oog is voor de vele mooie dingen die tot stand zijn gebracht. Tegelijkertijd is het ook terecht omdat de sector niet in staat bleek orde op zaken te stellen en tot een overtuigende mores te komen waaraan iedereen zich ook nog eens zou houden. De corporatiesector bleek uiteindelijk niet meer dan een verzameling koninkrijkjes, waarin bestuurders hun koninklijke gang konden gaan. Nu worden de koninkrijkjes hardhandig bij de gemeentelijke les gebracht en gedwongen tot bescheidenheid.

Voor de grote volkshuisvestingsjongens is dat schrikken. Voor de corporaties die de gemeentegrenzen eigenlijk nooit ontstegen zijn valt het allemaal mee. Wat dat betreft kan Tiwos, de Tilburgse corporatie waar René Scherpenisse bestuurder van is, als voorbeeld dienen. Lokaal georganiseerd, actief betrokken in wijken, gericht op gemeenschappen en ouderwetse ‘verheffing’. Er is geen enkele reden om te bedenken dat de gemeente Tilburg deze corporatie naar de slachtbank zou willen leiden. En dan lukt het zelfs de PvdA in Den Haag ook niet.

Deze column is eind november verschenen in Aedes Magazine, nr. 11/2012.

Nieuw TSS-jaarboek over 'Wat werkt nu werkelijk?'

TSS-jaarboek 2012

 

Vierlingsbeek neemt bibliotheek in zelfbeheer

Prem neemt het op voor de bewoners van Vierlingsbeek die de dreigende sluiting van bibliotheek weten tegen te houden door de bibliotheek zelf in beheer te nemen.

BZK+ Aedes lanceren tijdschrift Wijkondernemingen

Cover tijdschrift Wijkondernemingen
Het is al een maand uit, maar mij was dit nieuwe tijdschrift geheel ontgaan. Een mooie staalkaart van initiatieven van burgers die het heft in handen nemen, op de markt gebracht door het ministerie van BZK en Aedes. Op de voorkant een mooie foto van 'onze'Floor Ziegler van de Noorderprakkamer in Amsterdam-Noord. Klik op de foto om het pdf-bestand van het tijdschrift te downloaden. Het tijdschrift maakt overigens deel uit van een nieuw weblog site: tijdvoorsamen.nl. waarin BZK de veranderende relatie tussen samenleving en overheid wil belichten.
Vandaag in Leiden en Roosendaal 

Boekwerk CANON OPVANG naar drukker

Er is de afgelopen weken hard aan gewerkt door mij en door de vormgevers, maar het werk is nu af. Komende week gaat het boek CANON maatschappelijke opvang naar de drukker. Het is een prachtig boek geworden, waarin in 80 pagina de rijke geschiedenis van de opvangsector wordt belicht. Met maar liefst zo'n 130 illustraties. Hierboven treft u de cover aan, hou de site www.canonopvang.nl de komende dagen in de gaten als u precies wil weten wanneer het boekje van de pers rolt en waar u het kan bestellen.

Symposium #Wanningstate

Vandaag was de conferentie georganiseerd door de bewonersorganisatie van Wanningstate, een flatcomplex voor senioren in Zwolle. De bewonersgroep wil meer zelf doen, maar vinden de instituties wel welwillend, maar niet echt bereid om zeggenschap weg te geven. Corporatie Openbaar Belang  bijvoorbeeld heeft grote aarzeling om bewoners te betrekken bij de toewijzing, en laat de bewonersorganisatie elk jaar bungelen met de vraag of ze een woning als werkatelier mogen gebruiken. Er waren zo'n zestig mensen in het Deltion-college in Zwolle, en het was een informatieve middag. Laten we hopen dat Openbaar Belang wat meer durf betoont.

Hier kunt u mijn presentatie bekijken.

Column Aedes Magazine

 Vermogensoverdracht
Wouter Beekers pleit in zijn recente proefschrift Het bewoonbare land, waarin hij op boeiende wijze de geschiedenis van de volkshuisvesting beschrijft, voor een nieuwe verwevenheid van woningcorporaties met de civiele maatschappij, de wereld van burgers en hun verbanden. Burgers zouden zich de volkshuisvesting weer moeten kunnen toe-eigenen, zo luidt zijn conclusie.

    In het licht van de geschiedenis klinkt dat wat vreemd, want Beekers beschrijft de ontwikkeling van de volkshuisvesting nu juist als een stelselmatige overwinning van de professionele logica op de associatieve logica. Anders gezegd: de professionals hebben de amateurs (huurders, bewoners, burgers) het nakijken gegeven; een slag die eind twintigste eeuw definitief beslecht werd toen corporaties zich ontdeden van hun verenigingsstructuur en de nieuwe Raden van Bestuur en Toezicht in het beste geval nog wat lardeerden met adviesraden die vooral mochten meedenken maar verder geen potten konden breken.
   Volgens Beekers moeten we niet terug naar de oude verenigingen, maar wat er dan wel moet gebeuren blijft bij hem in het vage. Op het einde van zijn goed gedocumenteerde boek produceert hij wat magere alinea’s over het toelaten van nieuwe associaties en gedeelde koopconstructies. Beekers toont zich hier te bescheiden, want zijn geschiedenisbeschrijving maakt helder duidelijk dat corporaties voor een fundamentele keuze staan. Beheren zij maatschappelijk kapitaal dat algemeen en publiek is en dus vooral zal worden toegeëigend door overheden en politici (die daar dan ook gretig beslag op leggen) of is dat kapitaal dat door burgers en hun gemeenschappelijke verbanden is opgebracht en ook uiteindelijk door burgers aangewend moet kunnen worden.

    Wie bij die eerste optie blijft steken, raakt in een eindeloos getouwtrek verzeild met politici en overheden die voor hun eigen begrotingsproblemen bij corporaties gaan ‘pinnen’. Dat is wat we nu zien gebeuren. Wie de tweede optie beproeft, onderzoekt de kunst van het loslaten. Die corporatie begint na te denken hoe vermogens en beslissingen kunnen worden overgedragen aan burgers. Die brengt flaxomplexen in zelfbeheer, die laat renovaties door burgers zelf uitvoeren via woninggebonden budgetten, die durft bewoners zelf te laten toewijzen, die juicht het ‘right to challenge’ toe, waarmee burgers zich publieke taken kunnen toe-eigenen, die investeert in trusts en bewonersbedrijven, die denkt na over vermogensoverdracht naar bewoners via gedeelde koopconstructies, die maakt het kapitaal te gelde voor investeringen in burgerkracht.

    Die tweede optie is ingewikkeld en riskant, maar ook spannend en dynamisch. Zij maakt de professionele logica weer dienstbaar aan het vermogen van burgers. Het mooie van deze weg is echter vooral dat zij de geschiedenis rond maakt; want zo is het ook allemaal begonnen.

Deze column is eind oktober verschenen in Aedes Magazine, nr. 10/2012.

Kies een periode: mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004