JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - januari 2008
NIEUW BOEK: 6 maart uit

Mijn nieuwe boek, Ontregelen – de herovering van de werkvloer, is af. Althans het is nu in handen van uitgeverij Augustus die het manuscript nog eens op onjuistheden en wartaal controleert, het vervolgens persklaar maakt, opmaakt, drukt en uitbrengt. De verschijningsdatum is donderdag 6 maart. Die dag presenteer ik vanaf 16.15 uur het boek in de - mij zeer vertrouwde - vergaderzaal van de Eerste Kamer. Het eerste exemplaar overhandig ik Ab Klink, minister van Volksgezondheid. De rest van het programma is nog in voorbereiding, maar wie zeker wil zijn van een uitnodiging of precies op de hoogte gehouden wil worden van de voorintekenactie kan mij alvast een emailtje sturen: josvanderlans@xs4all.nl.

Ter informatie, hieronder de flaptekst en de inhoudsopgave:

Een kwart eeuw schrijft, denkt en praat Jos van der Lans inmiddels over de publieke sector in Nederland. Over welzijnswerkers, politieagenten, docenten, jeugdzorgers en thuiswerkers, over al die professionals die de samenleving als werkvloer hebben. Alleen zien we ze daar steeds minder. Bureaucratische regels, angstige protocollen en geduldig registrerende computerschermen zijn er steeds beter in geslaagd deze professionals van hun werk te houden.
ONTREGELEN is geboren uit verbazing over deze ontwikkeling. Waar komt die controlezucht vandaan? Hoe heeft deze bureaucratische verschansing achter loketten en procedures zich kunnen voltrekken? Hoe kan het dat deze professionals het hebben laten gebeuren? En vooral: hoe kan het tij gekeerd worden?

Als vervolg op het succesvolle Koning Burger. Nederland als zelfbedieningszaak onderzoekt Jos van der Lans de sluipende revolutie die de professionele staat van Nederland wezenlijk heeft veranderd. Onder leiding van steeds meer aanwezige managers gaat alle aandacht uit naar interne procedures, waardoor stukje bij beetje de passie uit het werk wordt geperst. Het gevolg is dat professionals steeds verder weg worden gedreven van de plek waar ze het meest nodig zijn: in het front van de samenleving.

INHOUD

Proloog

[1] De zweetdruppels van Carl Rogers
De professionele ontwapening

[2] Afstand houden
Een mentaliteitsgeschiedenis

[3] De oorlog van Mintzberg
Het bureaucratisch gareel

[4] Het raadsel van Savanna
Zelfgegijzelde professionals

[5] De kleinst denkbare organisatorische eenheid
Een nieuw paradigma

[6] De nieuwe revolutionairen
De werknemersmentaliteit van professionals

[7] Namen en huisnummers
Levende kennis

[8] De leefwereld als spreekkamer
Erop af

[9] De kunst van het ontregelen
De herovering van de werkvloer
Goede actie!

Mijn sympathie hebben ze, de jongens en meisjes van de Internationale Socialisten, die bijgaande satirische poster tegen Wilders verspreiden op de Dam en – hoe hoogst ouderwets – daarvoor gearresteerd werden. Zij doen tenminste wat. Want alle andere voorlieden van de keurtroepen van links roepen eerst dat je wel met Wilders moet argumenteren maar geen persoonlijke vendetta tegen hem moet voeren en als Doelke Terpstra en consorten dan een algemeen politiek appèl doen staan ze bij de microfoon te dringen om te melden dat het allemaal wel heel erg vaag is. Nee, leve de nuance. Per saldo doen ze dus helemaal niks.
Links-anno-2008 neemt de angstvallige vorm aan van georganiseerde machteloosheid. Daarom is de satire van de jonge internationale socialisten een verademing. En verdient het GroenLinks Tweede Kamerlid Tofik Bibi die door zijn aanwezigheid (en arrestatie) media-aandacht voor deze actie wist binnen te slepen de prijs van de beste linkse politicus van het jaar (tot nu toe).

Kijk voor meer informatie over de actie op de site van de internationale socialisten . En zet je naam onder het initiatief van Terpstra en consorten. www.benoemenenbouwen.nl/ .
Kijkcijfers 2007: meer dan 100 bezoekers per dag!

Het is in dit weblog inmiddels gebruik om jaarlijks in de eerste helft een soort webjaarverslag te publiceren over de aantallen bezoekers die deze website trekt. Dat is leuk voor de incidentele bezoeker die daardoor weet dan hij niet de enige is, maar dat is vooral ook leuk voor mezelf, want in de loop der jaren ontstaat toch zo langzaam maar zeker het idee dat zo’n website, zeker voor een freelancer, uitgegroeid is tot een buitengewoon belangrijk communicatiemedium. Het is mogelijk precies in te schatten, maar ik denk dat inmiddels toch zo’n 25 % van de zakelijke contacten via de website tot stand komt. Dat wil niet zeggen dat dat allemaal tot betaald werk leidt (vaak heb ik geen tijd of is het verzoek niks voor mij), maar het geeft wel aan dat het belang groeit. Maar de grootste charme van de site is natuurlij dat je gewoon meer lezers krijgt. Mijn stukken gaan langer mee, mensen maken er meer gebruik van en ze worden ook vaker gelezen. Daar schrijf je voor.


De groei van het aantal bezoekers heeft zich in 2007 weer onstuimig doorgezet. Eindigde ik in 2006 met iets meer dan 20.000 unieke bezoekers, eind 2007 stopte te teller op ruim 35.000. Dat is een groei van 75%. Het totaal aantal bezoekers (dus daarbij worden per maand de dubbele bezoekers meegeteld) groeide in 2007 tot ruim 47.000, terwijl dat in 2006 28.000 was. Ook al een groei die er mag wezen.

De cijfers zijn overigens wel iets geflatteerd doordat er op 4 juli 2007 iets eigenaardigs gebeurde. Ik was toen al een maand uit de Eerste Kamer en had niet zoveel tijd om mijn weblog bij te houden. Daarom besloot ik een berichtje, dat ik ontving van Lilian Ploumen, later in het jaar met een neuslengte verschil gekozen tot voorzitter van de PvdA, in mijn weblog te plaatsen. Het was een grappig berichtje waarin een besluit werd beschreven van het Amerikaanse congres om het presidentschap van de VS voortaan te outsourcen. Dat kon veel goedkoper en ook nog eens beter in India worden gedaan. Op een of andere manier is dat bericht ergens in Amerika (waar het nota bene vandaan kwam) opgepakt en heeft het zich daar rondgezongen, want die dag bezochten meer dan 4000 mensen mijn website, terwijl het gemiddelde per dag ongeveer op honderd lag. Bij elkaar is dat meer dan elf procent van mijn jaarbezoek, dus eigenlijk moet je dat niet helemaal meetellen.


Zoals gezegd, het bezoek blijft gestaag groeien. In 2007 is het gemiddeld aantal bezoeker per dag ruim boven de 100 uitgekomen. Het feit dat ik de Eerste Kamer heeft verlaten (mijn senatorschap was eigenlijk het belangrijkste motief om mijn weblog bij te houden) heeft die groei niet doen terugvallen, ondanks het feit dat ik mijn weblog sinds juni toch minder frequent bij hou dan de jaren daarvoor. Er is dus met andere woorden, nog altijd spraken van iets wat je de autonome www-groei zou kunnen noemen. Hoe langer je een positie inneemt in het web, hoe meer verankerd je raakt en hoe groter de kans dat je in zoektochten geraakt wordt door een surfer. Daar hoef je eigenlijk niet eens zo veel voor te doen. Zelfs als ik mijn weblog helemaal niet meer bij zou houden en de site ernstig laat verwaarlozen, is de kans niet denkbeeldig dat het bezoek groeit. In zeker opzicht mag je dat ook frustrerend noemen: bezoekersaantallen houden dus helemaal niet automatisch verband met de geboden kwaliteit van de website.


Met andere woorden: de streefcijfers voor 2008 kunnen misschien wel worden uitgetekend. Was de groei in 2006 100%, in 2007 75%, of als we 4 juli niet meetellen ruim 60%, dan mag je op basis van de gegevens verwachten dat de groei in 2008 tenminste 50% zal bedragen. Dat betekent, dat het aantal unieke bezoeker over de 50.000 zal komen en het aantal bezoeker in zijn totaliteit de 70.000 zal overschrijden. Het gemiddeld aantal bezoekers per dag zal ruim boven de 125 komen. Ben benieuwd of dat klopt. Begin volgend jaar kunt u hier vernemen of de voorspelling klopt.

2008


vlnr: Lisa, Hetty (boven), Thomas, Naomi (boven), Jos & Mirelva.
Kies een periode: mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004