JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - maart 2023
22 juni: Congres Binnenlands Bestuur over sociaal domein

Ik heb mij naar aanleiding van Ontsnappen aan aanbesteden laten verleiden tot deelname aan een  door Binnenlands Bestuur georganiseerd congres over het sociaal domein op 22 juni in Driebergen (Antopia). Ik geef geen uitgebreide lezing (de voorbereiding kost me te veel tijd), maar laat mij door de dagvoorzitter Elsbeth van den Hoogen interviewen over de inhoud van het boek. Mocht je interesse hebben en het niet te duur vinden, klik dan op de afbeeldingen hieronder voor meer informatie.De mens is niet op te delen in vakjes, potjes en procedures. Toch gebeurt dat nog te vaak in het sociaal domein, waardoor de ondersteuning bij het gewone leven óf tekortschiet óf onnodig duur is óf allebei. Gemeenten en partners streven wel naar het werken vanuit een integraal mensbeeld, maar zijn sinds de decentralisaties in 2015 zoekende. De wirwar aan wetten en regels ontneemt niet alleen het zicht op de goede route, maar stapelt soms ook op tot onneembare hordes.

Zo is de ‘mismatch’ tussen systeemwereld en leefwereld pijnlijk zichtbaar bij jongeren in de gesloten zorg. Juist het systeem zorgt ervoor dat zij nog meer in de knel raken zodra ze 18 zijn.

Zijn de vraagstukken in het sociaal domein echt complex of zijn ze vooral complex gemaakt door de wettelijke inrichting? Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), laat hierover haar licht schijnen tijdens het congres van Binnenlands Bestuur ‘Verbinding in het sociaal domein – de kracht van integraal werken’. De RVS werkt momenteel aan een rapport over de stelselwetten. In aanloop verscheen al het rapport ‘Grenzeloos Samenwerken’ over de ‘wezenlijke schuringen’ tussen wetten en de mogelijkheden om desondanks domeinoverstijgend samen te werken.

Gemeenten zijn niet helemaal ‘overgeleverd’ aan het systeem. Er is lokaal veel mogelijk en nodig. Hoe kun je lokaal de route naar hulp en zorg eenvoudiger maken? En hoe zorg je voor een aanbod dat passend blijft ook al komt iemand in een ander vakje, potje of procedure terecht?
Het congres ‘Verbinding in het sociaal domein – de kracht van integraal werken’ helpt bij het beantwoorden van deze vragen, met inspirerende visies en presentaties van bewezen interventies en methoden om resultaten te meten. Er is speciale aandacht voor het integraal werken voor en vooral ook mét jongeren die steun nodig hebben.

Het congres ‘Verbinding in het sociaal domein – de kracht van integraal werken’ van Binnenlands Bestuur vindt plaats in Antropia in Driebergen, op donderdag 22 juni aanstaande.

Verslag Leids woondebat


Verslag >van het Leids woondebat. Klik op de afbeelding voor de pdf.
Eerste CANON-podcast: ’De zaak Christientje en de insubordinatie van Gerard van de Ven’
In maart 2023 is de redactie van de Canon sociaal werk gestart met een serie podcasts. Ik had de eer de eerste te mogen maken. In deze serie brengen we gebeurtenissen uit de geschiedenis van het brede sociaal werk tot leven. We zoeken mensen op die historisch relevante verhalen kunnen vertellen, blikken terug op gebeurtenissen en geven aan hoe belangrijk die waren voor het heden. Wie dergelijke verhalen wil delen en interessante herinneringen wil ophalen kan zich richten tot de redactie: info@canonsociaalwerk.eu.

Aflevering 1

De zaak Christientje en de insubordinatie (ongehoorzaamheid) van Gerard van de Ven


Hoe een Brabantse maatschappelijk werker in 1970 een minister aan het wankelen bracht en de beroepscode voor het sociaal werk op de kaart zette!

Achtergrondinformatie over ’De zaak Christientje’ vind je in in de Canon beroepsverenigingen.

Luister de podcast af op Spotify of via YouTube.

Reacties:
Marc Hoijtink (hoofdredacteur Vakblad Sociaal Werk, senior onderzoeker HvA) | ’Vanavond ademloos naar geluisterd. Schitterend. Goed initiatief zeg!’ • Jan Willem Bruins (directeur BPSW Beroepsvereniging Sociaal Werk) | ’Complimenten! Een heel interessante podcast. Ook voor sociaal werkers in de Jeugdbescherming. En het onderwerp is nog steeds actueel.’ • Don Olthof | ’Geweldig interessante en nog steeds relevant thema in deze podcast. Mooi gemaakt. Smaakt naar meer...’ • Erik van de Langkruis (teamleider activering en participatie Civic Amsterdam Oost) | ’Mooie podcast en altijd actueel. Zijn de beroepscodes voor sociaal werk op orde? Worden dergelijke zaken nu goed geregeld?’

Van Gennep boekuitgave: Ontsnappen aan aanbesteden
Deze week van de pers gerold: de boekuitgave van Ontsnappen aan aanbesteden, uitgegeven door Van Gennep. He tis een verkorte versie van de digitale Movisie-uitgave die vorige maand verscheen.

cover Ontsnappen aan aanbestedenFlaptekst

Gemeenten besteden professioneel werk in wijken en buurten om de zoveel jaar aan. Bij een aanbesteding gaat men uit van een markt waar kwaliteit én prijs de doorslag geven. Maar moet de focus bij de bestedingen van gemeenschapsgeld niet in de eerste plaats gericht zijn op wat wijkbewoners willen en doen?

In Ontsnappen aan aanbesteding. Wijkbewoners een stem geven onderzoekt en beschrijft Van der Lans hoe de financiële inrichting van wijken en buurten ten dienste kan staan aan een levendige lokale democratie. En welke rol sociale professionals hierin kunnen spelen. Nu de marktwerking breed wordt bekritiseerd is het een belangrijke politieke opdracht om nieuwe wegen voor financiering te vinden.

Jos van der Lans is journalist en cultuurpsycholoog. Recentelijk publiceerde hij Het dogma aanbesteden dat veel stof deed opwaaien.

Verschil met Movisie-uitgave
Een uitgebreide versie van Ontsnappen aan aanbesteden verscheen eerder onder dezelfde titel als digitale uitgave van Movisie. Deze publicatie is als pdf te downloaden op de website van Movisie: www.movisie.nl/ontsnappenaanaanbesteden. In deze versie zijn alle (digitale) bronnen te vinden, waar het betoog in dit boek op is gebaseerd. In deze sterk ingekorte versie zijn deze omwille van de leesbaarheid weggelaten. De lezer die deze verwijzingen tot zich wil nemen, wordt naar deze digitale uitgave verwezen.

Het boek (136 pp.) is voor € 9,99 te bestellen bij Uitgeverij Van Gennep.
Lezing Leids Woondebat

Vandaag heb ik bij hoge uitzondering weer een lezing gegeven als bijdrage aan het Leids Woondebat, waar zo’n 150 mensen uit Leiden en omgeving aan deelnamen. De lezing leunde zwaar op de analyse zoals uitvoerig beschreven in Ontsnappen aan aanbesteden. Buurten en wijken als vitale democratische arena’s. Wie de pdf van de powerpoint-presentatie wil inzien, kan hier of op de afbeelding hieronder klikken.


Bij het overlijden van Adri Duivesteijn
Eerste podcast van de Canon sociaal werk
Verkiezingen stembureau 100 => De Eester
In de Republiek Oostelijk Havengebied is GroenLinks de grootste met 273 stemmen dan volgt de PvdA met 190 en de Partij voor de Dieren met 154. Het CDA bleek ook na twee keer rellen niet meer dan 10 stemmen te hebben.
Verkorte boek uitgave van ’Ontsnappen aan aanbesteden’
Binnenkort (eind maart) verschijnt bij uitgebverij Van Gennep een verkorte uitgave van Ontspappen aan aanbesteden, dat in zijn digitale en uitvoerige vorm vorige maand bij Movisie verscheen. De boekuitgave is daarop gebaseerd, maar ontdaan van alle uitweidingen en franje. Desalniettemin blijven er - zij het in een klein boekformaat en ruim beletterd - nog meer dan 100 lezenswaardige pagina’s over. Binnenkort te bestellen bij Van Gennep. Lezers van het Tijdschrift voor sociale vraagstukken krijgen het met het eerste nummer van dit jaar meegezonden.

Hieronder het ontwerp van de omslag. Voor de pdf van de Movisie-uitgave, klik hier.

Mijn eerste echte podcast
Essay ’Ontsnappen aan aanbesteden’ online beschikbaar
In 2020 schreef ik in opdracht van het LSA het essay Het DOGMA aanbesteden. Movisie vroeg mij een jaar geleden om hier een vervolg op te schrijven. Wat zou een alternatief zijn? Voor een deel van het sociaal domein (vooral al die werkzaamheden die verankerd zijn in een wijk of buurt) heb ik dat uitgewerkt in een nieuw essay: Ontsnappen aan aanbesteden. Buurten en wijken als vitale democratische arena’s dat (gratis) te downloaden is op de site van Movisie.

In het essay werk ik vier bouwstenen uit die de grondslag vormen voor een andere aansturing van het sociaal domein en de sociale basis: 1. Waardeer de betekenis van publieke plekken; 2. Neem bewoners serieus; 3. Herijk de professionele inzet; 4. Zie buurten als sociale ecosystemen. Zo bezien is er niet langer sprake van een aanbodmarkt, maar van een gebiedsgebonden logica die vraagt om publieke investeringen in de specifieke sociale infrastructuur. Daarmee ontsnappen we aan het aanbesteden en kunnen we in buurten en wijken de weg slaan naar duurzame verhoudingen tussen burgers, professionals, hun organisaties en lokale overheden. Dat komt niet alleen de continuïteit van het sociaal domein ten goede; het introduceert ook democratische arena’s waarin bewoners verantwoordelijkheid kunnen nemen voor andere grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie en de noodzaak van verduurzaming.

Download het essay hier of klik op de afnbeelding.

Kies een periode: juni 2024
mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004